[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nieuw IRC-kanaal #debian-nl op OFTC



Dag allemaal,

Sinds vandaag is er op #OFTC het kanaal #debian-nl. Als je dit kunt
lezen behoor je denk ik tot de doelgroep. Ik spreek jullie daar.

Een Nederlandse OFTC-server is europa.oftc.net (Surfnet, Utrecht).


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: