[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CVS webwml/dutch/introDag Luk,

On Sun, 2006-07-02 at 11:30 -0600, CVS User luk wrote:
> Modified Files:
> 	about.wml 

>  <p>Geloof ons niet op ons woord - probeer Debian zelf uit. Aangezien
> -hardeschijfruimte goedkoper is geworden heeft u vast wel 500MB over. 
> +hardeschijfruimte goedkoper is geworden heeft u vast wel 2GB over. 
> +Als je geen grafische desktop wilt of nodig hebt, dan zijn 600MB voldoende.


On Sun, 2006-07-02 at 11:30 -0600, CVS User luk wrote: 
> Modified Files:
> 	Reporting.wml server-refcard.wml 

> +<p>Ten slotte, als je <acronym title="Mail User Agent" lang="en">MUA</acronym>
> +je niet toelaat om de headers te wijzigen, dan kunt u de verschillende 
> +<code>X-Debbugs-</code>-headers in de 
> +<a href="#pseudoheader">pseudo-headers</a> vermelden.</p>


On Sun, 2006-07-02 at 11:30 -0600, CVS User luk wrote: 
> Modified Files:
> 	index.wml 

> +Ten slotte, zorg ervoor dat je een afgedrukte versie van
> +<a href="http://people.debian.org/~debacle/refcard/";>Debian GNU/Linux Reference Card</a>, 
> +een lijst van de belangrijkste commando's op een Debian-systeem bij de hand hebt.


>  <dl>
> +  <dt><strong><a href="http://people.debian.org/~debacle/refcard/";>Debian GNU/Linux Reference Card</a></strong></dt>
> +  <dd>
> +  Deze kaart, die op n enkel blad papier kan worden afgedrukt, bied je een
> +  lijst van de belangrijkste commando's en is een goede referentie voor nieuwe
> +  gebruikers van Debian. Er is tenminste basiskennis over computers, bestanden,
> +  mappen en de commandoregel vereist. Nieuwe gebruikers willen misschien eerst
> +  de <a href="user-manuals#quick-reference">Debian Reference</a> lezen.</dd>

Je gebruikt in deze vertalingen "u" en "je" door elkaar. Misschien is
het handig om hier één lijn in te trekken?

Voor de laatste alinea geldt nog: s/bied/biedt/

groeten,
Thijs


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: