[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://openvpn (14 strings)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> On Friday 26 May 2006 18:33, kurt de bree wrote:
>> #. Type: boolean
>> #. Description
>> #: ../templates:4
>> msgid ""
>> "Previous versions of openvpn started at the same time as most of other "
>> "services. This means that most of these services couldn't use openvpn
>> since " "it may have been unavailable when they started. Newer versions
>> of the " "openvpn package will start earlier. (i.e. a S18openvpn link in
>> rc[235].d " "instead of a S20openvpn)"
>> msgstr ""
>> "Vorige versies van openvpn startten tegelijkertijd met het merendeel van
>> " "andere diensten. Dit betekent dat het merendeel van deze diensten
>> openvpn " "niet konden gebruiken aangezien het niet beschikbaar kan
>> geweest zijn toen " "zij opstartten. Nieuwere versies van het
>> openvpn-pakket starten vroeger op " "(d.i. een S18openvpn-koppeling in
>> 'rc[235].d' i.p.v. een S20openvpn-koppeling)."
> 
> 
> ... Dit betekent dat het merendeel van deze diensten openvpn niet konden 
> gebruiken omdat opvpn mogelijk onbeschikbaar was wanneer zij 
> opstartten. ...
> 
> (loopt denk ik iets lekkerder)
> 
yep, fixed

>> #. Type: boolean
>> #. Description
>> #: ../templates:27
>> msgid ""
>> "In some cases you may be upgrading openvpn in a remote server using a
>> VPN to " "do so. The upgrade process stops the running daemon before
>> installing the " "new version, in that case you may lose your
>> connection, the upgrade may be " "interrupted, and you may not be able to
>> reconnect to the remote host." msgstr ""
>> "In sommige gevallen kunt u openvpn opwaarderen in een 'remote'-server, "
>> "gebruikmakend van VPN. Het opwaarderingsproces stopt de lopende "
>> "achtergronddienst alvorens de nieuwe versie te installeren. In dit geval
>> kunt u " "uw verbinding verliezen, de opwaardering kan onderboken worden
>> en mogelijks " "kunt u de verbinding naar de 'remote host' niet meer
>> herstellen."
> 
> hm, moest ik 2 keer lezen, wat denk je van: 
> 
> De opwaardering van openvpn stopt de lopende achtergronddienst voor de 
> installatie van de nieuwe versie. Als u openvpn vanop afstand opwaardeert 
> via een vpn verbinding kunt u dus uw verbinding verliezen waardoor de
> opwaarding onderbroken wordt, waardoor u waarschijnlijk de verbinding met 
> de server die probeert op te waarderen niet meer kunt herstellen. 

leest idd gemakkelijker:
Heb wel het volgende gewijzigd om niet tweemaal "waardoor" in dezelfde
zin te hebben:
"...verliezen waardoor de opwaarding onderbroken wordt,..." gewijzigd
naar: "...verliezen en zal de opwaarding onderbroken worden,..."

fixed

Nieuwe versie in bijlage

Kurt
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFEexQh+9wz99/liY0RAqw4AJoCJB+jx4n22QBOceM8C7WlGBaxAgCfZni2
fQ7VP7SfeoPbpSMEn5lgNto=
=obMa
-----END PGP SIGNATURE-----
# translation of openvpn_2.0.6-1_nl.po to Debian l10n Dutch
#
# This file is distributed under the same license as the openvpn package.
# Please see debian/copyright.
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
#This is an unofficial translation
# Kurt De Bree <kdebree(AT)telenet(DOT)be>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openvpn_2.0.6-1_nl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-28 14:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-15 20:40+0200\n"
"Last-Translator: Kurt De Bree <kdebree(AT)telenet(DOT)be>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.1\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid "Would you like to start openvpn sooner?"
msgstr "Wenst u openvpn vroeger op te starten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"Previous versions of openvpn started at the same time as most of other "
"services. This means that most of these services couldn't use openvpn since "
"it may have been unavailable when they started. Newer versions of the "
"openvpn package will start earlier. (i.e. a S18openvpn link in rc[235].d "
"instead of a S20openvpn)"
msgstr ""
"Vorige versies van openvpn startten tegelijkertijd met het merendeel van "
"andere diensten. Dit betekent dat het merendeel van deze diensten openvpn "
"niet konden gebruiken omdat openvpn mogelijk onbeschikbaar was wanneer zij "
"opstartten. Nieuwere versies van het openvpn-pakket starten vroeger op "
"(d.i. een S18openvpn-koppeling in 'rc[235].d' i.p.v. een S20openvpn-koppeling)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:18
msgid "Would you like a TUN/TAP device to be created?"
msgstr "Wilt u een TUN/TAP-apparaat aanmaken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:18
msgid ""
"If you accept here, the package will make a special device called /dev/net/"
"tun for openvpn's use. If you refuse, the device won't be made now. Read "
"README.Debian for details on how to make it. If you are using devfs refuse "
"here."
msgstr ""
"Indien u hier toestemt, zal het pakket een speciaal apparaat (/dev/net/tun), "
"voor het gebruik van openvpn, aanmaken. Bij weigering zal het apparaat niet "
"nu aangemaakt worden. Meer informatie over de aanmaak vindt u in "
"README.Debian. Weiger hier indien u devfs gebruikt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:27
msgid "Would you like to stop openvpn before it gets upgraded?"
msgstr "Wilt u openvpn uitschakelen alvorens het opgewaardeerd wordt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:27
msgid ""
"In some cases you may be upgrading openvpn in a remote server using a VPN to "
"do so. The upgrade process stops the running daemon before installing the "
"new version, in that case you may lose your connection, the upgrade may be "
"interrupted, and you may not be able to reconnect to the remote host."
msgstr ""
"De opwaardering van openvpn stopt de lopende achtergronddienst voor de "
"installatie van de nieuwe versie. Als u openvpn vanop afstand opwaardeert "
"via een vpn verbinding kunt u dus uw verbinding verliezen en zal de "
"opwaarding onderbroken worden, waardoor u waarschijnlijk de verbinding met "
"de server die probeert op te waarderen niet meer kunt herstellen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:27
msgid ""
"Unless you do your upgrades locally, it is advised NOT to stop openvpn "
"before it gets upgraded. The installation process will restart it once it's "
"done."
msgstr ""
"Tenzij u uw opwaarderingen lokaal uitvoert, is het NIET aangewezen om openvpn "
"uit te schakelen alvorens het is opgewaardeerd. Het installatieproces zal het nadien " "herstarten."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:27
msgid "This option will take effect in your next upgrade."
msgstr "Deze optie zal na de volgende opwaardering in werking treden."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:42
msgid "Default port has changed"
msgstr "De standaardpoort is gewijzigd"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:42
msgid ""
"OpenVPN's default port has changed from 5000 to 1194 (IANA assigned). If you "
"don't specify the port to be used on your VPNs, this upgrade may break them."
msgstr ""
"De standaardpoort van openvpn is gewijzigd van 5000 naar 1194 (toegewezen "
"door IANA). Als u geen poort specificeert dat op uw VPN's moet worden gebruikt, "
"kan deze opwaardering hen breken." 

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:42
msgid ""
"Use the option 'port 5000' if you want to keep the old port configuration, "
"or take a look at your firewall rules to allow the new default port "
"configuration to work."
msgstr ""
"Gebruik de optie 'poort 5000' als u de oude poortconfiguratie wenst te behouden, "
"of kijk naar uw firewallregels om de werking van de nieuwe standaardpoortconfiguratie "
"toe te staan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:54
msgid "Would you like to stop openvpn later?"
msgstr "Wilt u openvpn later stoppen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:54
msgid ""
"Previous versions of openvpn stopped at the same time as most of other "
"services. This meant that some of services stopping later couldn't use "
"openvpn since it may have been stopped before them. Newer versions of the "
"openvpn package will stop the service later. (i.e. a K80openvpn link in rc"
"[06].d instead of a K20openvpn)"
msgstr ""
"Eerdere versies van openvpn stopten tegelijkertijd met het merendeel van "
"andere diensten. Dit betekent dat diensten die later stopten openvpn niet "
"konden gebruiken aangezien deze reeds voordien kon gestopt zijn. Nieuwere "
"versies van het openvpn-pakket stopt de dienst later. (d.i. een K80openvpn-koppeling "
"in 'rc[06].d' i.p.v. een K20openvpn-koppeling)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:54
msgid ""
"If you accept here, the package upgrade will make this change for you. If "
"you refuse, nothing will change, and openvpn will be working just like it "
"did before."
msgstr ""
"Indien u hier toestemt, wordt de wijziging door de pakketopwaardering "
"uitgevoerd. Bij weigering wordt niets gewijzigd en zal openvpn werken "
"zoals voordien."

Reply to: