[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Fwd: Re: Bug#369002: [INTL:nl] New dutch po-debconf translation]On Sun, 2006-05-28 at 10:59 +0200, Kurt De Bree wrote:
> Na de BTS-submitting van debfoster heb ik van de maintainer volgend
> antwoord (zie hieronder) gekregen.
> 
> Hoe moet hij de po's uit het vertalingscircuit halen?

Het effectiefst is de nieuwe versie te uploaden... als dat nog lang gaat
duren dan kan hij misschien een mail sturen naar debian-i18n, dat is
denk ik de beste manier om redelijk wat van de vertalers te bereiken.


groeten,

Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: