[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://libpam-ldap (41 strings)On Friday 05 May 2006 15:09, Frans Pop wrote:
> On Friday 05 May 2006 14:35, Wouter Verhelst wrote:
> > 'Account' lijkt mij toch ook wel een mannelijk woord, eerlijk gezegd.
>
> Ik vraag me af waarop je dat baseert. Het is een leenwoord uit het Engels
> en het Engels kent vrijwel geen geslacht bij zelfstandig naamwoorden,
> tenzij het zeer duidelijk is dat het betrekking heeft op iets biologisch
> van het vrouwelijk geslacht.
>
> Mijn Engelse woordenboek kent als aanduidingen:
> n. (noun)
> n. fem. (noun feminine)
> en heeft als aanduiding bij account (n.)

http://www.onzetaal.nl/advies/weblog.html

"In principe zijn Engelse leenwoorden de-woorden, behalve als er een reden 
is om daarvan af te wijken"

maar noemt account specifiek als woord dat zowel met 'de' als 'het' kan
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpqEkKpMjK76.pgp
Description: PGP signature


Reply to: