[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://libpam-ldap (41 strings)On Friday 05 May 2006 15:09, Frans Pop wrote:
> On Friday 05 May 2006 14:35, Wouter Verhelst wrote:
> > 'Account' lijkt mij toch ook wel een mannelijk woord, eerlijk gezegd.
>
> Ik vraag me af waarop je dat baseert. Het is een leenwoord uit het Engels
> en het Engels kent vrijwel geen geslacht bij zelfstandig naamwoorden,
> tenzij het zeer duidelijk is dat het betrekking heeft op iets biologisch
> van het vrouwelijk geslacht.

http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/40/ zegt:

1. Leenwoorden worden in beginsel de-woorden (die ook binnen de gewone 
Nederlandse woordenschat veruit in de meerderheid zijn), tenzij er een 
reden is om er het-woorden van te maken.
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpPz5tNcDjbU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: