[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://nethack (9 strings)On Wednesday 26 April 2006 18:07, Kurt De Bree wrote:
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../nethack-common.templates:5
> msgid ""
> "You are upgrading from a version of NetHack whose save files are not "
> "compatible with the version you are upgrading to. You may either have
> them " "backed up into /tmp, purge them, ignore this problem completely,
> or abort " "this installation and manually handle NetHack's save files.
> Your score files " "will be lost if you choose to purge."
> msgstr ""
> "De nieuwe versie van NetHack gebruikt spelbestanden die niet compatibel
> zijn met de NetHack-versie die u wilt opwaarderen.  U kunt van deze
> spelbestanden een reservekopie maken onder /tmp, ze wissen (purge), het
> probleem volledig negeren, of het installatieproces afbreken en handmatig
> de spelbestanden behandelen. Uw scorebestanden zullen verloren gaan
> indien u 'wissen' (purge) kiest."

s/die u wilt opwaarderen/waarnaar u wilt opwaarderen/

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../nethack-common.templates:5
> msgid ""
> "If you choose to back up, the files will be backed up into a
> gzip-compressed " "tar archive in /tmp with a random name starting with
> 'nethk' and ending in '." "tar.gz'."
> msgstr ""
> "Indien u resevekopiëen wenst te maken, worden deze bewaard onder /tmp
> als een, met gzip gecompresseerd, tar-archief, met een willekeurig
> gekozen naam beginnend met 'nethk' en eindigend met '.tar.gz'."

(reservekopieen bewaard onder /tmp?! Over gevaarlijk gesproken!)

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../nethack-common.templates:22
> msgid "Would you like NetHack's recover utility to be setgid games?"
> msgstr ""
> "Wilt u NetHack's herstelgereedschap met de grouprechten bit als 'games'
> (setgid games) gezet?"

s/herstelgereedschap/'recover'-programma/ (ook voor consistentie met 
verderop)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: pgpuzuIQTsRFp.pgp
Description: PGP signature


Reply to: