[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://egroupware (15 strings)On Tuesday 18 April 2006 17:02, Frans Pop wrote:
> On Tuesday 18 April 2006 15:34, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > > "Alle webservers die PHP4 ondersteunen worden ook door eGroupWare
> > > ondersteund, maar deze configuratietoepassing ondersteunt slechts
> > > enkele Apache-varianten. Tips of patches die bij de configuratie
> > > van andere webservers helpen mag u steeds naar ons sturen."
> >
> > s/patches die/patches voor/
>
> Huh? Dan loopt de zin helemaal niet meer...

er, ik bedoelde dus s/paches die bij/patches die voor/ 

-> Tips of patches die voor de configuratie van andere webservers helpen ... 

( en dat was zo duidelijk in m'n hoofd :O)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpNn_q_KLJqY.pgp
Description: PGP signature


Reply to: