[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/CD/faqUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/faq
In directory gluck:/tmp/cvs-serv23102/CD/faq

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
Translation update


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/faq/index.wml	2005/06/25 09:48:05	1.32
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/faq/index.wml	2005/07/05 00:09:36	1.33
@@ -1,9 +1,9 @@
 #use wml::debian::cdimage title="Veelgestelde vragen over Debian CD's" NOHEADER=true BARETITLE=true
 #use wml::debian::toc
-#use wml::debian::translation-check translation="1.49"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.51"
 
 # Last Translation Update by $Author: luk $
-# Last Translation Update at $Date: 2005/06/25 09:48:05 $
+# Last Translation Update at $Date: 2005/07/05 00:09:36 $
 
 <define-tag toc-title-formatting endtag="required" whitespace="delete">
 <p><strong>%body</strong></p>
@@ -26,6 +26,21 @@
 worden verstuurd. Programma's om CD's te branden kunnen het CD-image
 bestand gebruiken om echte CD's te maken.</p>
 
+<p>Bij een correct gebrande CD mag het <tt>.iso</tt>-bestand niet op de CD
+verschijnen wanneer u ze bekijkt! U zou in plaats daarvan een aantal bestanden
+en mappen moeten zien - in het geval van een Debian-CD, dit is ook een 
+"dists"-map en een "README.html"-bestand.</p>
+
+<p>Het <tt>.iso</tt>-formaat is vergelijkbaar met een <tt>.zip</tt>-bestand:
+het bevat andere bestanden en mappen en enkel deze zullen op de finale CD
+verschijnen. Sommige archiveerprogramma's laten toe om <tt>.iso</tt>-bestanden
+uit te pakken. Gebruik deze optie niet om een CD te maken van uitgepakte 
+bestanden! De resulterende CD zal niet booten omdat het <tt>.iso</tt>-formaat
+speciale informatie bevat gerelateerd met het booten van CD wat verloren gaat
+wanneer u het bestand uitpakt. Zie hieronder hoe u een CD-image correct kan
+branden onder <a href="#record-unix">Linux</a>, <a href="#record-windows">\
+Windows</a> of <a href="#record-mac">MacOS</a>.</p>
+
 <gototop>
 # ============================================================
 
@@ -493,7 +508,18 @@
 om er maar een paar te noemen. Merk op dat het allemaal frontends zijn
 voor cdrecord.</p>
 
-<p>Nadat <strong>X-CD-Roast</strong> is gestart, klik dan op
+<dl>
+
+  <dt><strong><a id="k3b" href="http://k3b.plainblack.com/";>K3b</a></strong></dt>
+
+  <dd>Selecteer in het menu <i>Tools - CD - Burn CD Image</i>. Geef het pad naar
+  het image in het <i>Image to Burn</i>-veld in het dialoogvenster dat wordt
+  geopend. Controleer of de andere instellingen correct zijn en klik dan op
+  <i>Start</i>.</dd>
+
+  <dt><strong><a if="xcdroast" href="http://www.xcdroast.org/";>X-CD-Roast</a></strong></dt>
+
+  <dd>Nadat het programma is gestart, klik dan op
 <i>Setup</i> en kies de <i>HD settings</i> tab. Kopieer de Debian
 CD-image naar een van de directories die in de tables zijn afgebeeld.
 (Als de tabel leeg is, voer dan het pad van de directory die u wilt
@@ -501,7 +527,9 @@
 <i>OK</i> om de setup te verlaten. Vervolgens, kies <i>Create CD</i> en
 dan <i>Write Tracks</i>. Kies voor <i>Layout tracks</i> tab, selecteer
 de regel met de bestandsnaam van de CD-image en klik op <i>Add</i>. Klik
-vervolgens op <i>Accept track layout</i> en op <i>Write tracks</i>.</p>
+vervolgens op <i>Accept track layout</i> en op <i>Write tracks</i>.</dd>
+
+</dl>
 
 <gototop>
 # ============================================================Reply to: