[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/BugsUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs
In directory gluck:/tmp/cvs-serv30649/Bugs

Modified Files:
	Access.wml Reporting.wml index.wml otherpages.inc 
Log Message:
Spelling mistakes: email


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/Access.wml	2004/11/28 18:45:35	1.4
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/Access.wml	2005/01/18 18:36:23	1.5
@@ -2,8 +2,8 @@
 #use wml::debian::translation-check translation="1.18"
 
 # vertaald door: Casper Gielen
-# Last Translation Update by $Author: jseidel $
-# Last Translation Update at $Date: 2004/11/28 18:45:35 $
+# Last Translation Update by $Author: luk $
+# Last Translation Update at $Date: 2005/01/18 18:36:23 $
 
 # the explicit links to http://bugs.debian.org/ without anchors are
 # included because of the text version, do not remove them
@@ -20,7 +20,7 @@
 
 <P>Er is een <A href="server-request">mailserver</A> die op verzoek
 bugrapporten kan sturen als kale tekst. Om hier gebruik van te maken stuurt u een
-email met als enige inhoud het woord <code>help</code> naar
+e-mail met als enige inhoud het woord <code>help</code> naar
 <code>request@bugs.debian.org</code> (het <code>Onderwerp</code> van dit 
 bericht wordt genegeerd), of lees de instructies <a href="server-request"> op
 het World Wide Web</a> of in de file <code>bug-log-mailserver.txt</code>.
--- /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml	2004/02/16 21:29:24	1.19
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml	2005/01/18 18:36:23	1.20
@@ -1,8 +1,8 @@
 #use wml::debian::template title="Debian BTS - rapporteren van bugs" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
 #use wml::debian::translation-check translation="1.43"
 
-# $Author: jseidel $
-# $Date: 2004/02/16 21:29:24 $
+# $Author: luk $
+# $Date: 2005/01/18 18:36:23 $
 
 <h1>Het rapporteren van bugs in Debian</h1>
 
@@ -18,15 +18,15 @@
 bekend zijn, zijn beschikbaar <a href="./">op het WWW</a> en zijn ook op
 <a href="Access">andere manieren</a> op te vragen. U kunt
 extra informatie over een reeds bekende bug met nummer #<var>&lt;nummer&gt;</var> 
-per email opsturen naar <var>&lt;nummer&gt;</var>@bugs.debian.org</p>
+per e-mail opsturen naar <var>&lt;nummer&gt;</var>@bugs.debian.org</p>
 
 <p>In het geval dat u niet kan thuisbrengen door welk pakket een bug precies wordt
-veroorzaakt, kunt u een email met uw probleem sturen naar de <a
+veroorzaakt, kunt u een e-mail met uw probleem sturen naar de <a
 href="mailto:debian-user@lists.debian.org";>mailinglijst van Debian
 gebruikers</a>. Als uw probleem niet direct te maken heeft met een
 specifiek pakket, maar met een algemeen aspect van Debian, kunt u dit
 melden door een bug te rapporteren over een <a
-href="pseudo-packages">pseudo-pakket</a> of door een email te sturen
+href="pseudo-packages">pseudo-pakket</a> of door een e-mail te sturen
 naar een van de <a href="../MailingLists/">mailinglijsten</a>
 van Debian.</p>
 
@@ -51,19 +51,19 @@
 debian-bug</kbd>, vraagt het u naar alle relevante informatie op een
 soortgelijke manier als <code>reportbug</code>.</p>
 
-<h2>Een bug via email rapporteren</h2>
+<h2>Een bug via e-mail rapporteren</h2>
 
-<P>Stuur een email naar
+<P>Stuur een e-mail naar
 <A href="mailto:submit@bugs.debian.org";><code>submit@bugs.debian.org</code></A>
 zoals hier beneden beschreven is.</P>
 
-<p>Net als bij een normaal email bericht, moet u natuurlijk een helder,
-beschrijvend <code>Onderwerp</code> door uw email gebruiken. Het
+<p>Net als bij een normaal e-mail bericht, moet u natuurlijk een helder,
+beschrijvend <code>Onderwerp</code> door uw e-mail gebruiken. Het
 onderwerp dat u invult, zal worden gebruikt als de titel van de bug in
 het bug traceer systeem. Probeer dus een informatieve regel als
 onderwerp te gebruiken!</p>
 
-<p>Verder moet u in het begin van uw email bericht een zogenaamde
+<p>Verder moet u in het begin van uw e-mail bericht een zogenaamde
 <a name="pseudoheader">pseudo-header</a> invoegen. Dit betekent dat de eerste
 regel van uw bericht er als volgt moet uitzien:
 
@@ -180,7 +180,7 @@
 
 <p>De <em>goede</em> manier om dit te doen, is door de
 <code>X-Debbugs-CC</code> header te gebruiken. Voeg een regel zoals
-hieronder toe aan de header van uw email bericht (<strong>niet</strong> de pseudo-header
+hieronder toe aan de header van uw e-mail bericht (<strong>niet</strong> de pseudo-header
 met het <code>Package</code> veld):</p>
 <pre>
 X-Debbugs-CC: other-list@cosmic.edu
@@ -197,7 +197,7 @@
 standaard <code>CC</code> header gebruiken.</p>
 
 <p>Het bovenstaande is vaak handig in combinatie met een
-<code>stille</code> email (zie hieronder).</p>
+<code>stille</code> e-mail (zie hieronder).</p>
 
 <h2><A name="severities">Ernst van de bugs</a></h2>
 
@@ -250,7 +250,7 @@
 mailinglijsten.
 
 <p>Als u veel bug tegelijkertijd rapporteert, moet u zeker
-<code>maintonly@bugs</code> gebruiken, zodat u niet te veel email
+<code>maintonly@bugs</code> gebruiken, zodat u niet te veel e-mail
 verkeer veroorzaakt op de bug traceer mailinglijsten. Voordat u veel
 dezelfde bugs rapporteert, kunt u het beste ook een samenvatting sturen
 naar de <code>debian-bugs-dist</code> lijst.
@@ -272,10 +272,10 @@
 
 <h2>Bevestigingen</h2>
 
-<p>Normaliter stuurt het Bug Traceer Systeem u per email een bevestiging
+<p>Normaliter stuurt het Bug Traceer Systeem u per e-mail een bevestiging
 wanneer u een nieuwe bug rapporteert of extra informatie aan een bestaande bug
 toevoegt. U kunt deze bevestiging onderdrukken door een
-+<code>X-Debbugs-No-Ack</code>-header toe te voegen in uw email-bericht. 
+<code>X-Debbugs-No-Ack</code>-header toe te voegen in uw e-mailbericht. 
 De inhoud van deze header maakt niet uit; het moet echter wel een
 <em>echte</em> header zijn en hij moet <em>niet</em> in de pseudo-header met
 het <code>Package</code>-veld. Als u van dee header gebruikmaakt, zult u zelf
--- /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/index.wml	2004/05/14 15:50:28	1.18
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/index.wml	2005/01/18 18:36:23	1.19
@@ -1,8 +1,8 @@
 #use wml::debian::template title="Debian Bug Traceer Systeem" NOHEADER=yes BARETITLE=true
 #use wml::debian::translation-check translation="1.57"
 
-# $Author: bas $
-# $Date: 2004/05/14 15:50:28 $
+# $Author: luk $
+# $Date: 2005/01/18 18:36:23 $
 
 <h1>Debian Bug Traceer Systeem hoofdpagina</h1>
 
@@ -16,15 +16,15 @@
 <ul>
  <li><A href="Reporting">Hoe moet een bug worden gemeld?</A>
  <li><A href="Access">Methoden om bugrapporten te bekijken</A>
- <li><A href="server-request">Bugrapporten opvragen via email</A>
+ <li><A href="server-request">Bugrapporten opvragen via e-mail</A>
 </ul>
 
 <ul>
  <li><A href="Developer">Informatie voor ontwikkelaars over het bug traceer
 	systeem</A>
  <li><A href="server-control">Informatie voor ontwikkelaars over het 
-    bewerken van bugrapporten via een email-interface</A>
- <li><A href="server-refcard">Referentiekaart voor de email-interface</A>
+    bewerken van bugrapporten via een e-mailinterface</A>
+ <li><A href="server-refcard">Referentiekaart voor de e-mailinterface</A>
 </ul>
 
 <h2>Bekijken van van bugrapporten via het WWW</h2>
@@ -46,9 +46,9 @@
 <label><input type="radio" name="which" value="src">
  <strong>broncode&nbsp;pakket</strong></label>
 <label><input type="radio" name="which" value="maint">
- <strong>email&nbsp;van&nbsp;de&nbsp;ontwikkelaar</strong></label>
+ <strong>e-mail&nbsp;van&nbsp;de&nbsp;ontwikkelaar</strong></label>
 <label><input type="radio" name="which" value="submitter">
- <strong>email&nbsp;van&nbsp;de&nbsp;rapporteur</strong></label>
+ <strong>e-mail&nbsp;van&nbsp;de&nbsp;rapporteur</strong></label>
 <label><input type="radio" name="which" value="severity">
  <strong>ernst&nbsp;van&nbsp;de&nbsp;bug</strong></label>
 <label><input type="radio" name="which" value="tag"><strong>Label (tag)</strong></label>
@@ -67,8 +67,8 @@
  <li><tt>http://bugs.debian.org/mbox:<var>nummer</var></tt>
  <li><tt>http://bugs.debian.org/<var>pakket</var></tt>
  <li><tt>http://bugs.debian.org/src:<var>broncodepakket</var></tt>
- <li><tt>http://bugs.debian.org/<var>ontwikkelaar@email.adres</var></tt>
- <li><tt>http://bugs.debian.org/from:<var>rapporteur@email.adres</var></tt>
+ <li><tt>http://bugs.debian.org/<var>ontwikkelaar@e-mail.adres</var></tt>
+ <li><tt>http://bugs.debian.org/from:<var>rapporteur@e-mail.adres</var></tt>
  <li><tt>http://bugs.debian.org/severity:<var>ernst</var></tt>
  <li><tt>http://bugs.debian.org/tag:<var>label</var></tt>
 </ul>
--- /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/otherpages.inc	2000/11/26 09:40:41	1.1
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/otherpages.inc	2005/01/18 18:36:23	1.2
@@ -7,9 +7,9 @@
  <li><a href="Developer">Informatie voor ontwikkelaars over het bug traceer
    systeem.</a>
  <li><a href="server-control">Ontwikkelaarsinformatie over het bewerken van
-   bugs via een emailinterface.</a>
+   bugs via een e-mailinterface.</a>
  <li><a href="server-refcard">Mailservers' referentiekaart.</a>
- <li><a href="server-request">Bug rapporten verkrijgen via email.</a>
+ <li><a href="server-request">Bug rapporten verkrijgen via e-mail.</a>
 # <li><a href="db/ix/full.html">Volledige lijst van onopgeloste en recente bugs.</a>
 # <li><a href="db/ix/packages.html">Pakketten met bugs.</a>
 # <li><a href="db/ix/maintainers.html">Ontwikkelaars met pakketten die bugs bevatten.</a>Reply to: