[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po://gettext/gettext-tools/po/nl.po (502 strings GECOMPRIMEERD)Op vr, 26-11-2004 te 18:44 +0100, schreef Alper Çugun: 
> #: lib/getopt.c:689
> #: lib/getopt.c:701
> #, c-format
> msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
> msgstr "%s: optie `%s' is ambiguous\n"
> 
> s/ambiguous/dubbelzinning

Mag eventueel ook als 'ambigu'

[...] 
> #: src/format-python.c:407
> #, c-format
> msgid "format specifications in 'msgid' expect a mapping, those in
> '%s' expect a tuple"
> msgstr "formaatspecificaties in 'msgid' verwachten een mapping, die in
> '%s' verwachten een tuple"
> 
> 'mapping' vertalen? Met iets als transformatie, projectie ofzo....?

Dat lijkt me wat gevaarlijk in deze context, omwille van de
duidelijkheid.

[...] 
> msgid " -e, --no-escape       do not use C escapes in output (default)\n"
> msgstr " -e, --no-escape   gebruik geen C-escapes in uitvoer (standaard)\n"
> 
> Vertaling voor 'escapes'? De KDE lijst zegt: 'stuurcode'

Ja, maar dat heeft dan te maken met het feit dat 'escapes' in de context
van schermcode-escapes in het Engels ook vervangen kan worden door
'control codes'. In deze context is dat niet het geval.

> s/gespecifieerde/gespecificeerde/

Hmm, gespecifieerde lijkt me toch correct, hoor.

> #: src/msgconv.c:316
> #, c-format
> msgid "The default encoding is the current locale's encoding.\n"
> msgstr "De standaard codering is de huidige codering van de locale.\n"
> 
> suggestie: /de codering van het huidige taalgebied/

Ik zou eerder 'taalomgeving' gebruiken. 'Taalgebied' heeft bij mij
eerder een geografische connotatie (zoals in 'Het Nederlandse
taalgebied', om naar alle vijf gebieden waar Nederlands gesproken wordt,
te verwijzen.

> #: src/msgmerge.c:1233
> msgid " done.\n"
> msgstr " done.\n"
> 
> s/done/klaar/

Deze lijkt me eerder op een deel van een zin (slechte msgstr, dus). Iets in de aard van

10% done.

Daar lijkt 'klaar' niet echt in thuis te horen. Wat denk je van " gedaan.\n" ?

> #: src/msguniq.c:309
> #, c-format, no-wrap
> msgid ""
> "Unifies duplicate translations in a translation catalog.\n"
> "Finds duplicate translations of the same message ID. Such duplicates are\n"
> "invalid input for other programs like msgfmt, msgmerge or msgcat. By\n"
> "default, duplicates are merged together. When using the --repeated option,\n"
> "only duplicates are output, and all other messages are discarded. Comments\n"
> "and extracted comments will be cumulated, except that if --use-first is\n"
> "specified, they will be taken from the first translation. File positions\n"
> "will be cumulated. When using the --unique option, duplicates are
> discarded.\n"
> msgstr ""
> "Verenig kopie-vertalingen in een vertaalcatalogus.\n"
> "Vind kopie-vertalingen van dezelfde boodschap-ID. Zulke kopies zijn\n"

"Vindt", in deze context.

> "ongeldige invoer voor andere programma's zoals msgfmt, msgmerge of msgcat. \n"
> "Standaard worden kopies samengevoegd. Wanneer de --repeated-optie
> wordt gebruikt,\n"
> "worden enkel kopies uitgeschreven en wordt al de rest genegeerd. Commentaar\n"
> "en extractiecommentaar zal worden opgehoopt, behalve als --use-first wordt\n"
> "opgegeven, dan zal die van de eerste vertaling worden genomen.
> Bestandsposities\n"
> "zullen worden opgehoopt. Wanneer de --unique-optie wordt gebruikt,
> dan worden kopies genegeerd.\n"
> 
> s/kopie/kopieën/globaal

kopieS, niet kopie :-)

-- 
Wouter Verhelst
NixSys BVBA
Louizastraat 14, 2800 Mechelen
T:+32 15 27 69 50 / F:+32 15 27 60 51 / M:+32 486 836 198Reply to: