[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://sympa (104 strings)On Tue, 16 Nov 2004 21:17:55 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis)
<cobaco@linux.be> wrote:
> On Wednesday 10 November 2004 00:32, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:


#. Description
#: ../templates:32
msgid "Please give listmasters email addresses separated by commas."
msgstr "Gelieve de e-mailadressen van de lijstmeesters in te geven
gescheiden door komma's"

s/in te geven/in te voeren/ ?


#. Description
#: ../templates:54
msgid "Please note that you are not allowed to give an empty password."
msgstr "Merk op dat een leeg wachtwoord niet toegelaten is."

s/toegelaten/toegestaan/


#. Description
#: ../templates:125
msgid "This TCP port is used by the database server for distant
database connections."
msgstr "Deze TCP-poort wordt gebruikt door de databaseserver om te
luisteren voor niet-lokale databaseverbindingen."

s/luisteren voor/luisteren naar/


#. Description
#: ../templates:143
msgid "Please enter the same password again to verify you have typed
it correctly."
msgstr "Gelieve hetzelfde wachtwoord nogmaals in te tikken, dit is
voor beveiliging tegen tikfouten."

s/dit is voor beveiliging/dit is een beveiliging/ ?


#. Description
#: ../templates:149
msgid "Special options are extra configuration parameters that could
be required by database connections in some cases."
msgstr "Speciale opties zijn extra configuratieparameters die mogelijk
vereist worden door databaseverbindingen in sommige gevallen."

s/die.../die voor bepaalde databaseverbindingen vereist kunnen zijn./ 
loopt beter en is minder dubbelop


#. Description
#: ../templates:163
msgid "If you are upgrading, or have already configured your database
for use with Sympa for any other reason, you'll want to agree here."
msgstr "Als u opwaardeert, of u om een andere reden de database voor
Sympa reeds eerder ingesteld heeft, kunt u hier best positief
antwoorden."

s/hier best/hier het best/

-- 
Alper Çugun
Tel. mobiel: 06 - 24 55 33 06Reply to: