[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://mailscanner (Re: [RFR] po-debconf://mailscanner (5 strings))-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Wouter Verhelst wrote:
| On Thu, Sep 30, 2004 at 10:21:22AM +0200, Luk Claes wrote:
|
| Geen opmerkingen (tenminste niet met betrekking tot de vertaling):
|
|
|>#. Type: select
|>#: ../mailscanner.templates:5
|>msgid "Continuing this installation of version 4 will leave any
version 3 configuration files in /etc/mailscanner, and start, from
scratch, a new version 4 configuration in /etc/MailScanner.  After this,
MAILSCANNER WILL NO LONGER WORK.  You'll have to adjust the content of
/etc/MailScanner manually to get version 4 up and running."
|>msgstr "Deze installatie van versie 4 verderzetten, zal alle
configuratiebestanden van versie 3 behouden in /etc/mailscanner en zal
een nieuwe configuratie voor versie 4 starten in /etc/MailScanner.
Daarna ZAL MAILSCANNER NIET MEER WERKEN. U moet de inhoud van
/etc/MailScanner handmatig bijwerken om versie 4 en hoger te laten werken."
|
|
| Yuck. Kan hij zelfs niet eens proberen?

't Is van meer dan een jaar geleden, er zijn ondertussen al een 20-tal
nieuwere versies en blijkbaar werd het pakket toen niet echt onderhouden
want van versie 3.27.1 naar 4.22.5

| Nah ja.
|

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.5 (GNU/Linux)

iD8DBQFBXTPr5UTeB5t8Mo0RAiRUAKDECE78emHM7sn8JNCeed/XdDKeTwCZAVaY
pybmI2g1cW1scedKqkAIP4g=
=zHdJ
-----END PGP SIGNATURE-----

Attachment: mailscanner_4.34.4-1_nl.po
Description: application/gettext


Reply to: