[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libpam-radius-autch (4 strings)On Thu, Sep 30, 2004 at 10:22:33AM +0200, Luk Claes wrote:

> #. Type: note
> #: ../templates:12
> msgid "An older version of libpam-radius-auth installed the /etc/pam_radius_auth.conf file world-readable. This potentially allowed unauthorized parties to read the radius shared secret, which could permit various attacks against the radius authentication mechanism. The permissions have been corrected, but you should consider changing your radius shared secret."
> msgstr "Een vroegere versie van libpam-radius-auth installeerde het /etc/pam_radius_auth.conf-bestand als leesbaar voor de hele wereld. Dit kon onbevoegde partijen toelaten om het gedeelde radius-geheim te lezen, wat verschillende aanvallen tegen het radius-authenticatiemechanisme kon uitlokken. De toegangsrechten zijn gecorrigeerd, maar u zou moeten overwegen om uw gedeelde radius-geheim te wijzigen."

s/geheim/wachtwoord/g

In het Engels zijn dat inderdaad synoniemen, maar Nederlands is geen
Engels ;-)

-- 
     EARTH
   smog |  bricks
 AIR -- mud -- FIRE
soda water |  tequila
     WATER
 -- with thanks to fortuneReply to: