[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR & DICO] Sarge Release NotesOn Tuesday 21 September 2004 10:37, Frans Pop wrote:
> Beste allemaal,
>
> Hierbij een eerste versie van de vertaling van de Release Notes voor
> Sarge.
>
> Ik heb zelf nog geen integrale controle van de vertaling gedaan, wel een
> spellingcontrole.
>
> Voor een vertaling van de volgende begrippen graag jullie hulp:
> - release
release staat in vandale, anders uitgave?

> - Release Notes
uitgave-opmerkingen?

> - port (als in 'port of Debian Linux for architecture X')
> - groupware (waarschijnlijk het best onvertaald laten)
?? onvertaald laten ?

> - Internet Relay Chat
IRC zie ik wel vaker gebruikt worden, voluit zie je zo goed als nooit

> - client voor instant messaging
chat-programma/chat-client schijnt (afgaande op taalgebruik van m'n zus en 
haar vrienden) de gebruikelijke term te zijn, als men het niet over MSN/ICQ 
specifiek heeft.

heh, vandale heeft tegenwoordig trouwens het volgende:
 chat·ten (onov.ww.)
  1 rechtstreeks on line communiceren via het internet

> - superuser privileges
beheerdersrechten
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpu66m_d5Szv.pgp
Description: PGP signature


Reply to: