[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RFR D-I Manual: Vertaling van bugreporter.xml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Het resultaat voor i386 is te vinden op:
http://home.tiscali.nl/isildur/d-i/manual.nl/ch06s03.html#bugreporter

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)

iD8DBQFBRhjGgm/Kwh6ICoQRAsAaAJ4wNFvvzNR2ZCiOSrGsTZYcw4DNuQCgjIuf
3b0AQpQLLurK1XlV1EEs06I=
=1e7z
-----END PGP SIGNATURE-----
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- original version: 16990 -->

   <sect3 id="bugreporter">
<!-- FJP
   <title>Saving the installation logs</title>-->
   <title>De logbestanden van de installatie bewaren</title>

<para>

<!-- FJP
If the installation is successful, the logfiles created during
the installation process will be automatically saved to
<filename>/var/log/debian-installer/</filename> on your new
Debian system.-->
Als de installatie succesvol is, worden de logbestanden die tijdens
het installatieproces zijn aangemaakt, automatisch opgeslagen in de
map <filename>/var/log/debian-installer/</filename> op uw nieuwe
Debian systeem.

</para><para>

<!-- FJP
Choosing <guimenuitem>Save debug logs</guimenuitem> from the main
menu allows you to save the log files to a floppy disk. This can
be useful if you encounter fatal problems during the installation
and wish to study the logs on another system or attach them to an
installation report.-->
De optie <guimenuitem>Debug-logbestanden opslaan</guimenuitem> in
het hoofdmenu biedt u de mogelijkheid om de logbestanden op een
diskette op te slaan. Dit kan nuttig zijn als u onoverkomelijke
problemen tegenkomt tijdens de installatie en u de logbestanden op
een ander systeem wilt bestuderen of u ze wil meesturen met een
installatierapport.

</para>
   </sect3>

Reply to: