[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://libnet-perl|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: libnet-perl\n"
|| "POT-Creation-Date: 2003-09-18 21:41+0000\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-03-11 13:55+0100\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
||
|| # Description
|| #: ../libnet-perl.templates:3
|| msgid "md5sum of the config file /etc/libnet-perl"
|| msgstr "md5-som van het configuratiebestand /etc/libnet-perl"

Technische term: md5sum.

|| # Description
|| #: ../libnet-perl.templates:9
|| msgid "You can choose to configure the default values of the libnet-perl package. If you choose not to, a working default configuration will be copied to /etc/libnet.cfg, where you can change it later by hand. If you don't know what this is all about don't configure it by hand."
|| msgstr "U heeft de mogelijkheid om de standaardwaarden van het 'libnet-perl'-pakket in te stellen. Als u deze mogelijkheid niet benut zal een werkende standaardconfiguratie gekopieerd worden naar /etc/libnet.cfg, deze kunt u dan later handmatig aanpassen. Als u niet weet waarover dit gaat, is het ten sterkste af te raden om de instellingen handmatig te doen."

s/gekopieerd/gekopiëerd/
s/libnet.cfg, deze/libnet.cfg; deze/

|| # Description
|| #: ../libnet-perl.templates:18
|| msgid "Please enter a space-separated list of NNTP (NetNews Transport Protocol, otherwise known as netnews or newsgroup) hosts that the Net::NNTP module can use."
|| msgstr "Hier kunt u een met spaties gescheiden lijst van NNTP-servers (NetNews Transaport Protocol, beter bekend als netnieuws of nieuwsgroepen) opgeven die door de Net::NNTP-module gebruikt kunnen worden."

s/beter bekend/ook wel bekend/

|| # Description
|| #: ../libnet-perl.templates:79
|| msgid ""
|| " Explanation: user    Username for remote host\n"
|| "        pass    Password for remote host\n"
|| "        fwuser   Username for firewall\n"
|| "        fwpass   Password for firewall\n"
|| "        remote.host The hostname of the remote ftp server"
|| msgstr ""
|| " Verklaring: user    gebruikersnaam voor te benaderen server\n"
|| "        pass    wachtwoord voor te benaderen server\n"
|| "        fwuser   gebruiker voor de firewall\n"
|| "        fwpass   wachtwoord voor de firewall\n"
|| "        remote.host computernaam van de te benaderen ftp-server"

Uitlijnen.
Hoofdletter omschrijvingen.

|| # Description
|| #: ../libnet-perl.templates:141
|| msgid "FTP servers normally work on a non-passive mode. That is when you want to transfer data you have to tell the server the address and port to connect to."
|| msgstr "FTP-servers werken normaal gezien in een niet-passieve modus. Hierbij heeft de server voor het oversturen van gegevens het addres en de poort waarmee verbinding gemaakt moet worden nodig."

s/addres/adres/

|| # Description
|| #: ../libnet-perl.templates:141
|| msgid "Some servers are configured to only work in passive mode. If you have one of these you can force Net::FTP to always transfer in passive mode; when not going via a firewall, by choosing yes in response to this question."
|| msgstr "Sommige servers zijn ingesteld om enkel in passieve modus te werken. Als u zo'n server heeft kunt u NET::FTP dwingen om altijd passieve modus te gebruiken; wanneer u niet via een firewall gaat, door ja te antwoorden op deze vraag."

s/gebruiken;/gebruiken/
    Is volgens mij ook fout in het engels.Reply to: