[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po://aptitude (Re: [RFR] po://aptitude (637 strings))-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

|>Er zullen waarschijnlijk nog heel wat verbeteringen mogelijk zijn, dus
|>laat maar komen ;-)
|
|
| Bij deze...

Hartelijk bedankt

Er zijn ondertussen enkele strings veranderd of bijgekomen op
lijnnummers (volgens poedit):

3441, 1959, 675, 467, 461, 446, 441, 436, 431, 426, 84, 2987, 3446,
1531, 752, 720

|>#: src/apt_options.cc:66
|>msgid "Use a minibuffer-style prompt when possible"
|>msgstr "Gebruik een minibuffer-stijlprompt wanneer mogelijk"
|
|
| "Gebruik een prompt in minibuffer-stijl"?

ack

|>#: src/apt_options.cc:76
|>msgid "Use a 'status-line' download indicator for all downloads"
|>msgstr "Gebruik een 'statuslijn'-ophaalindicator voor alle ophalingen"
|
|
| "ophalingen"->"ophaal-acties"?

ack

|>#: src/apt_options.cc:82
|>msgid "Automatically show why packages are broken"
|>msgstr "Toon automatisch waarom pakketten kappot zijn"
|
|
| kapot

ack

|>#: src/apt_options.cc:188
|>#: src/download_list.cc:57
|>#: src/mine/cmine.cc:247
|>#: src/mine/cmine.cc:320
|>#: src/vscreen/vs_util.cc:216
|>msgid "Cancel"
|>msgstr "Annuleer"
|
|
| Kan hier interessant zijn om de betreffende bestanden te bekijken en
eventueel
| te overwegen om "annuleren" te gebruiken in plaats van "annuleer"

Het wordt gebruikt op knoppen in de GUI, dus is Annuleren idd. beter.

|>#: src/cmdline.cc:314
|>#, c-format
|>msgid "but %s is installed and it is kept back."
|>msgstr "maar %s wordt geïnstalleerd en wordt achter gehouden."
|
|
| achtergehouden (is wat apt gebruikt, consistentie)

ack

|>#: src/cmdline.cc:341
|>msgid "The following packages are unused and will be REMOVED:"
|>msgstr "De volgende pakketten zijn ongebruikt en zullen worden
VERWIJDERD:"
|
|
| niet in gebruik?

ack

|>#: src/cmdline.cc:438
|>#, c-format
|>msgid "To continue, type the phrase \"%s\":\n"
|>msgstr "Om verder te gaan, type de zin \"%s\":\n"
|
|
| typ

ack

|>#: src/cmdline.cc:540
|>#, c-format
|>msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
|>msgstr "%lu te verwijderen en %lu niet op te waarderen.\n"
|
|
| niet opwaarderen (wederom consistentie met apt)

ack

|>#: src/cmdline.cc:592
|>#, c-format
|>msgid ""
|>"Some packages had unmet dependencies. This may mean that you have\n"
|>"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
|>"distribution that some required packages have not yet been created\n"
|>"or been moved out of Incoming.\n"
|>"\n"
|>msgstr ""
|>"Enkele pakketten hebben niet nagekomen afhankelijkheden. Dit kan
betekenen dat u\n"
|>"een onmogelijke situatie vroeg of als u de onstabiele distributie
gebruikt\n"
|>"dat enkele vereiste pakketten nog niet zijn aangemaakt\n"
|>"of uit de Inkomende zijn verplaatst.\n"
|>"\n"
|
|
| niet-voldane (consistentie)
| of als[...]gebruikt -> of, indien[...]gebruikt,
|
| best ook "Incoming" behouden, verwijst naar incoming.debian.org, is een
| eigennaam.

ack

|>#: src/cmdline.cc:1000
|>#, c-format
|>msgid ""
|>"Note: \"%s\", providing the virtual package\n"
|>"   \"%s\", is already installed.\n"
|>msgstr ""
|>"Opmerking: \"%s\" biedt het virtueel pakket aan\n"
|>"  \"%s\", is reeds geïnstalleerd.\n"
|
|
| \"%s\", wat het virtueel pakket \"%s\" aanbiedt, ...

ack

|>#: src/cmdline.cc:1063
|>#: src/cmdline.cc:1069
|>#, c-format
|>msgid "Package %s is not installed, not removed\n"
|>msgstr "Pakket %s is niet geïnstalleerd, noch verwijderd\n"
|
|
| "niet geïnstalleerd of verwijderd" of "noch geïnstalleerd, noch
verwijderd"

niet geïnstalleerd of verwijderd, maar ik denk dat het vervangen is door
nieuwe strings

|>#: src/cmdline.cc:1469
|>#, c-format
|>msgid ""
|>"Commands:\n"
|>" y: continue with the installation\n"
|>" n: abort and quit\n"
|>" d: toggle display of dependency information\n"
|>" s: toggle display of changes in package sizes\n"
|>" v: toggle display of versions\n"
|>" e: enter the full visual interface\n"
|>"\n"
|>" You may also specify modifications to the set of package actions.\n"
|>" To do so, type an action character followed by one or more package
names\n"
|>"or patterns. The action will be applied to all packages. (you may
specify\n"
|>"additional actions; each will be applied to all packages that follow
it)\n"
|>"\n"
|>"Actions:\n"
|>" + : Install\n"
|>" - : Remove\n"
|>" _ : Purge\n"
|>" = : Hold\n"
|>msgstr ""
|>"Commando's:\n"
|>" y: ga verder met de installatie\n"
|>" n: breek af en verlaat\n"
|>" d: wijzig zicht van afhankelijkheidsinformatie\n"
|>" s: wijzig zicht van groottewijzigingen in pakketten\n"
|>" v: wijzig zicht van versies\n"
|>" e: geef de volledige visuele interface\n"
|>"\n"
|>" U kunt ook wijzigingen aanbrengen aan de verzameling van
pakketacties.\n"
|>" Om dit te toen, typ een actiekarakter gevolgd door één of meer
pakketnamen\n"
|>"of -patronen. De actie zal worden toegepast op alle pakketten. (die u
aangeeft\n"
|>"bijkomende acties; elk zal worden toegepast op alle pakketten die
erop volgen)\n"
|>"\n"
|>"Acties:\n"
|>" + : Installeer\n"
|>" - : Verwijder\n"
|>" _ : Wis (Purge)\n"
|>" = : Behoud\n"
|
|
| misschien "wijzig" -> "schakel"?
| die u aangeeft bijkomende acties -> u kan bijkomende acties aangeven

ack

|>#: src/cmdline.cc:1914
|>msgid "Depends"
|>msgstr "Hangt af van"
|>
|>#: src/cmdline.cc:1916
|>msgid "PreDepends"
|>msgstr "Hangt volledig af van"
|
|
| Neen. Het verschil tussen "depends" en "predepends" ligt op een ander
niveau.
|
| "A depends on B" wil zeggen dat B moet geïnstalleerd en geconfigureerd
zijn
| voor A geconfigureerd kan worden; "A predepends on B" wil zeggen dat B
moet
| geïnstalleerd en geconfigureerd zijn voor de installatie van A gestart kan
| worden.

Weet ik, volledig afhangen is idd. niet duidelijk genoeg.

| Ik vind echter geen goede vertaling.

Hangt af van voorgeconfigureerde?

|>#: src/cmdline.cc:1922
|>msgid "Conflicts"
|>msgstr "Conflicteert met"
|
|
| Is in conflict met

ack

|>#: src/cmdline.cc:2026
|>#, c-format
|>msgid "All right, you win.\n"
|>msgstr "Inorde, u wint.\n"
|
|
| In orde

ack

|>#: src/download_bar.cc:74
|>#: src/generic/acqprogress.cc:57
|>msgid "Hit "
|>msgstr "Hit"
|>
|>#: src/download_bar.cc:87
|>msgid "Downloading "
|>msgstr "Ophalen"
|>
|>#: src/download_bar.cc:100
|>msgid "Got "
|>msgstr "Hebbens"
|
|
| Apt heeft hier ook andere vertalingen.
|
| Verder is het "hebbes", niet "hebbens".

Heb er resp. Getroffen, Ophalen, Hebbes van gemaakt

|>#: src/download.cc:446
|>msgid "Ack! Something bad happened while installing packages. Trying
to recover:"
|>msgstr "Bevestigd! Er is iet ergs gebeurd bij het installeren van
pakketten. Er wordt geprobeerd van te herstellen:"
|
|
| "Bevestige! Der is iet eireg gebeurd boa et installère van pakkette" ;-)
|
| (iet -> iets)

Heb het tweede zinneke dan ook maar aangepast...

|>#: src/generic/aptcache.cc:313
|>#: src/generic/aptcache.cc:383
|>#: src/generic/aptcache.cc:386
|>msgid "Initializing package states"
|>msgstr "Initialiseren van pakketstatussen"
|
|
| Initializeren, denk ik.

Volgens de Van Dale is het enkel initialiseren en niet initializeren.

|>#: src/generic/pkg_changelog.cc:105
|>msgid "Can't get value of $HOME, using TMPDIR (insecure)"
|>msgstr "Kan waarde van $HOME niet verkrijgen met TMPDIR(onveilig)"
|
|
| Hm. Ik denk eerder dat
|
| "Kan waarde van $HOME niet verkrijgen; gebruik TMPDIR (wat onveilig is)"
|
| bedoeld wordt. Kijk de source eens na?

Idd.

|>#: src/generic/pkg_hier.cc:165
|>msgid "Global block encountered after first record, ignoring"
|>msgstr "Globaal blok aangetroffen achter eerste record, negeren"
|
|
| achter->na

ack

|>#: src/generic/pkg_hier.cc:178
|>msgid "Bad record encountered (no Package or Group entry), skipping"
|>msgstr "Slechte record aangetroffen (geen Pakket- of Groep-ingave),
negeren"
|
|
| Slecht

ack

|>#: src/load_grouppolicy.cc:129
|>msgid "By-mode grouping policies take no arguments"
|>msgstr "Modusgroepeerpolitiek neemt geen argumenten"
|
|
| Worden argumenten niet "aanvaard" in plaats van "genomen"?
|
| [... meerdere malen ...]

ack

|>#: src/main.cc:58
|>#, c-format
|>msgid "%s %s compiled at %s %s\n"
|>msgstr "%s %s vertaald in %s %s\n"
|>
|>#: src/main.cc:61
|>#, c-format
|>msgid "Compiler: g++ %s\n"
|>msgstr "Vertaler: g++ %s\n"
|
|
| Hm. Ik denk dat je "compiler" best zo laat staan, om geen verwarring met
| "translator" te veroorzaken...

ack

|>#: src/main.cc:102
|>#, c-format
|>msgid " -F format   Specify a format for displaying search results;
see the manual\n"
|>msgstr " -F indeling   Een indeling aangeven voor de
zoekresultaten; zie handleiding\n"
|
|
| s/zie /zie /

ack

|>#: src/main.cc:103
|>#, c-format
|>msgid " -O order    Specify how search results should be sorted;
see the manual\n"
|>msgstr " -O ordening    Geeft aan hoe zoekresultaten moeten
gesorteerd worden; zie handleiding\n"
|
|
| s/Geeft/Geef/
|
| Anders zou de engelstalige tekst "Specifies" moeten zeggen; en een
optie is een
| commando aan de computer, in de zin van "Geef foo!". Komt meerdere
malen voor.

ack

|>#: src/main.cc:111
|>#, c-format
|>msgid ""
|>" --with(out)-recommends, --with(out)-suggests\n"
|>"        Specify whether or not to treat recommends (suggests)
as\n"
|>"        strong dependencies\n"
|>msgstr ""
|>" --with(out)-recommends, --with(out)-suggests\n"
|>"        Geeft aan of aanbevolen (suggereert) al dan niet als\n"
|>"        sterke afhankelijkheden worden behandeld\n"
|
|
| Geef aan of aanbevolen resp. gesuggereerde pakketten al dan niet als
sterke
| afhankelijkheden(...)
|
| reden: we hebben () gebruikt als verduidelijking van een vertaling, en
ik dacht
| eerst dat dat ook de bedoeling was. Ook weer geeft->geef

ack

|>#: src/main.cc:112
|>#, c-format
|>msgid " -S fname: Read the aptitude extended status info from fname.\n"
|>msgstr " -S fnaam: Leest de uitgebreide statusinfo van aptitude over
fnaam.\n"
|
|
| Lees
|
| Soit. You get the idea; staat er nog een paar keer tussen.

ack

|>#: src/main.cc:116
|>#, c-format
|>msgid "         This aptitude does not have Super Cow Powers.\n"
|>msgstr "         Deze aptitude heeft geen Supermankrachten.\n"
|
|
| Super Koekrachten (ook weer analogie met Apt)

ack

|>#: src/main.cc:297
|>msgid "-u and -i may not be specified with a command"
|>msgstr "-u en -i mogen neit meegegeven worden met een commando"
|
|
| niet

ack

|>#: src/mine/cmine.cc:487
|>#, c-format
|>msgid "Your wand of %s breaks apart and explodes! --More--"
|>msgstr "Uw %s-scepter breekt en ontploft! --Meer--"
|
|
| Is een "wand" geen toverstok?

Een scepter is toch ook een toverstok, maar één van een tovenaar en niet
van een goochelaar...

|>#: src/mine/cmine.cc:493
|>msgid "You are jolted by a surge of electricity! --More--"
|>msgstr "U bent doorelkaar geschud door een elektrische golf! --Meer--"
|
|
| door elkaar

ack

|>#: src/pkg_columnizer.cc:78
|>msgid "Package"
|>msgstr "Pakket"
|>
|>#: src/pkg_columnizer.cc:79
|>msgid "InstSz"
|>msgstr "Installatiegrootte"
|
|
| InstGr ?
|
| (lijkt me dat deze vrij klein moeten blijven, nee?)

ack

|>#: src/pkg_columnizer.cc:86
|>msgid "LongState"
|>msgstr "LongState"
|>
|>#: src/pkg_columnizer.cc:87
|>msgid "LongAction"
|>msgstr "LongAction"
|
|
| Deze zijn precies niet vertaald geraakt...?

Ik heb er LangeStaat en LangeActie van gemaakt...

|>#: src/pkg_grouppolicy.cc:154
|>msgid ""
|>"Administrative utilities (install software, manage users, etc)\n"
|>" Packages in the 'admin' section allow you to perform administrative
tasks such as installing software, managing users, configuring and
monitoring your system, examining network traffic, and so on."
|>msgstr ""
|>"Administratieve hulpmiddelen (installatiesoftware, gebruikersbeheer,
enz)\n"
|>" Pakketten in de 'admin'-sectie staan u toe om administratieve taken
zoals software installeren, gebruikers beheren, configureren en op uw
systeem toezien (monitor), netwerktraffiek onderzoeken, en zo verder."
|
|
| configureren van, en toezien op, uw systeem

ack, + uit te voeren

|>#: src/pkg_grouppolicy.cc:159
|>msgid ""
|>"Utilities and programs for software development\n"
|>" Packages in the 'devel' section are used to write new software and
work on existing software. Non-programmers who do not compile their own
software probably do not need much software from this section.\n"
|>" .\n"
|>" It includes compilers, debugging tools, programmer's editors, source
processing tools, and other things related to software development."
|>msgstr ""
|>"Hulpmiddelen en programma's voor softwareontwikkeling\n"
|>" Pakketten in de 'devel'-sectie worden gebruikt om nieuwe software te
schrijven en te werken aan bestaande software. Niet-programmeurs die
niet hun eigen software vertalen zullen waarschijnlijk niet veel
software nodig hebben uit deze sectie.\n"
|>" .\n"
|>"Dit zijn vertalers, debug-hulpmiddelen, programmeereditors,
hulpmiddelen voor broncodebewerking, en andere aan softwareontwikkeling
gerelateerde software."
|
|
| ook weer "vertalen".

ack

|>#: src/pkg_grouppolicy.cc:174
|>msgid ""
|>"Programs to write, send, and route email messages\n"
|>" Packages in the 'mail' section include mail readers, mail transport
daemons, mailing list software, and spam filters, as well as various
other software related to electronic mail."
|>msgstr ""
|>"Programma's om e-mailberichten te schrijven, te versturen en te routen\n"
|>" Pakketten in de 'mail'-sectie zijn e-maillezers,
e-mailtransport-achtergronddiensten, mailing lijstsoftware en
spamfilters, alsook verschillende andere software gerelateerd aan
elektronische post."
|
|
| "verschillende andere software" lijkt me grammatisch niet juist. Ik
kan er geen
| naam op plakken, maar "verschillende andere" lijkt mij een meervoud te
| impliceren, wat bij "software" niet mogelijk is.
|
| Eerder iets als "pakketten" in plaats van software, of "verschillende"
gewoon
| laten vallen.

software -> pakketten

|>#: src/pkg_grouppolicy.cc:178
|>msgid ""
|>"Usenet clients and servers\n"
|>" Packages in the 'news' section are related to the Usenet distributed
news system. They include news readers and news servers."
|>msgstr ""
|>"Usenet-clients en -servers\n"
|>" Pakketten in de 'news'-sectie zijn gerelateerd aan het
Usenet-gedistribueerde nieuwssysteem. Dit zijn nieuwslezers en
nieuwsservers."
|
|
| s/Usenet-/Usenet /

ack

|>#: src/pkg_grouppolicy.cc:187
|>msgid ""
|>"Web browsers, servers, proxies, and other tools\n"
|>" Packages in the 'web' section include Web browsers, Web servers and
proxies, software to write CGI scripts or Web-based programs,
pre-written Web-based programs, and other software related to the World
Wide Web."
|>msgstr ""
|>"Webbladeraars, servers, proxies en andere hulpmiddelen\n"
|>" Pakketten in de 'web'-sectie zijn Web-bladeraars, Web-servers en
- -proxies, software om CGI-scripts te schrijven of Web-gebaseerde
programma's, voorgeschreven Web-gebaseerde programma's en andere
software gerelateerd aan het Wereld Wijde Web."
|
|
| Ook weer gewoon "browsers" hier, denk ik.

ack

|>#: src/pkg_grouppolicy.cc:320
|>msgid ""
|>"New Packages\n"
|>" These packages have been added to Debian since the last time you
cleared the list of \"new\" packages. (choose \"Forget new packages\"
from the Actions menu to empty this list)"
|>msgstr ""
|>"Nieuwe pakketten\n"
|>" Deze pakketen zijn toegevoegd aan Debian sinds de laatste keer dat u
de lijst van \"nieuwe\" pakketten opkuistte. (kies \"Vergeet nieuwe
pakketten\" van het actiemenu om deze lijst te ledigen)"
|
|
| opkuiste

ack

|>#: src/pkg_grouppolicy.cc:537
|>msgid ""
|>"Packages to be installed\n"
|>" These packages have been manually selected for installation on your
computer."
|>msgstr "Te installeren pakketten<n Deze pakketten zijn handmatig
geselecteerd voor installatie op uw computer."
|
|
| \n (Alt-Gr deed moeilijk? ;-)

Idd.

|>#: src/pkg_item.cc:278
|>msgid "Available versions of "
|>msgstr "Aanwezige versies van"
|
|
| spatie op het einde

ack

|>#: src/pkg_tree.cc:206
|>#: src/pkg_tree.cc:212
|>msgid "Building view"
|>msgstr "Bouw-view"
|
|
| Ik denk dat "beeld opbouwen" correcter is; volgens mij is dit een
statusbericht
| (maar ik kan verkeerd zijn). Misschien de source effe nakijken?

Idd.

|>#: src/pkg_tree.cc:255
|>msgid "Enter the new package grouping mechanism for this display: "
|>msgstr "Geef het nieuwe pakketgroepermechanisme voor deze weergave:"
|
|
| groepeer

ack

|>#: src/reason_fragment.cc:40
|>msgid "obsoletes"
|>msgstr "verouderd"
|
|
| veroudert

ack

|>#: src/ui.cc:861
|>#: src/ui.cc:1019
|>msgid "Waste time trying to find mines"
|>msgstr "Tijd verloren bij het proberen vinden van mijnen"
|
|
| s/verloren/verliezen/

ack

|>#: src/ui.cc:999
|>msgid "Check for new versions of packages"
|>msgstr "Controlleer op nieuwe versies van pakketten"
|
|
| Controleer

ack

|>#: src/ui.cc:1002
|>msgid "^Forget new packages"
|>msgstr "^Vergeet nieuwe pakketten"
|
| [...]
|
|>#: src/ui.cc:1010
|>msgid "Clean ^obsolete files"
|>msgstr "Kuis de ^veroudere bestanden uit"
|
|
| Dit is een gok, maarre...
|
| volgens mij geeft het ^ symbool aan welke letter een "shortcut" letter
moet
| zijn; in het geval van de "Forget new packages" betekent dat dan dat
je met
| "Alt-F" die keuze selecteert -- hetgeen wil zeggen dat je er zorg voor
moet
| dragen dat geen twee keuzes dezelfde letter als shortcut hebben. Doe
je dat
| niet, dan loopt het mis...

Idd, ik heb dan ook enkele een beetje aangepast ;-)

|>#: src/ui.cc:1054
|>msgid "^Miscellaneous"
|>msgstr "^Vanalles"
|
|
| "Allerlei"? Immers...
|
|
|>#: src/ui.cc:1055
|>msgid "Change miscellaneous program settings"
|>msgstr "Wijzig allerlei programma-instellingen"
|
|
| ... een beetje consistentie kan geen kwaad :-)

ack

|>#: src/ui.cc:1060
|>msgid "^Revert options"
|>msgstr "^Averechtse opties"
|
|
| Inverteer opties

ack

|>#: src/ui.cc:1097
|>msgid "^About"
|>msgstr "^About"
|
|
| Over

ack

Mvg

Luk
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)

iD8DBQFAo12X5UTeB5t8Mo0RAhNGAKC6BjPx75/4MLnx4oeR0FC04PqtsACfcYTp
Xrb8VoRciO5ylF+i6nE8vZk=
=l2T3
-----END PGP SIGNATURE-----

Attachment: aptitude_nl.po.tar.gz
Description: application/gzip


Reply to: