[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://aptitude (637 strings)On Thu, Apr 01, 2004 at 01:41:54PM +0200, Luk Claes wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Hallo
> 
> Ja, je leest het goed: zeshonderd zevenendertig strings!

Jij, jij... schmuck!

:-)

> Aangezien er zo'n grote atachments niet worden aanvaard, heb ik het gezipt.
> 
> Er zullen waarschijnlijk nog heel wat verbeteringen mogelijk zijn, dus
> laat maar komen ;-)

Bij deze...

(there, op naar de volgende mails...)

-- 
     EARTH
   smog |  bricks
 AIR -- mud -- FIRE
soda water |  tequila
     WATER
 -- with thanks to fortune
> #: src/apt_options.cc:66
> msgid "Use a minibuffer-style prompt when possible"
> msgstr "Gebruik een minibuffer-stijlprompt wanneer mogelijk"

"Gebruik een prompt in minibuffer-stijl"?

> #: src/apt_options.cc:76
> msgid "Use a 'status-line' download indicator for all downloads"
> msgstr "Gebruik een 'statuslijn'-ophaalindicator voor alle ophalingen"

"ophalingen"->"ophaal-acties"?

> #: src/apt_options.cc:82
> msgid "Automatically show why packages are broken"
> msgstr "Toon automatisch waarom pakketten kappot zijn"

kapot

> #: src/apt_options.cc:188
> #: src/download_list.cc:57
> #: src/mine/cmine.cc:247
> #: src/mine/cmine.cc:320
> #: src/vscreen/vs_util.cc:216
> msgid "Cancel"
> msgstr "Annuleer"

Kan hier interessant zijn om de betreffende bestanden te bekijken en eventueel
te overwegen om "annuleren" te gebruiken in plaats van "annuleer"

> #: src/cmdline.cc:314
> #, c-format
> msgid "but %s is installed and it is kept back."
> msgstr "maar %s wordt geïnstalleerd en wordt achter gehouden."

achtergehouden (is wat apt gebruikt, consistentie)

> #: src/cmdline.cc:341
> msgid "The following packages are unused and will be REMOVED:"
> msgstr "De volgende pakketten zijn ongebruikt en zullen worden VERWIJDERD:"

niet in gebruik?

> #: src/cmdline.cc:342
> msgid "The following packages have been automatically kept back:"
> msgstr "De volgende pakketten zijn automatisch achter gehouden:"

achtergehouden

> #: src/cmdline.cc:346
> msgid "The following packages have been kept back:"
> msgstr "De volgende pakketen zijn achter gehouden:"

idem

> #: src/cmdline.cc:438
> #, c-format
> msgid "To continue, type the phrase \"%s\":\n"
> msgstr "Om verder te gaan, type de zin \"%s\":\n"

typ

> #: src/cmdline.cc:540
> #, c-format
> msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
> msgstr "%lu te verwijderen en %lu niet op te waarderen.\n"

niet opwaarderen (wederom consistentie met apt)

> #: src/cmdline.cc:592
> #, c-format
> msgid ""
> "Some packages had unmet dependencies. This may mean that you have\n"
> "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
> "distribution that some required packages have not yet been created\n"
> "or been moved out of Incoming.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "Enkele pakketten hebben niet nagekomen afhankelijkheden. Dit kan betekenen dat u\n"
> "een onmogelijke situatie vroeg of als u de onstabiele distributie gebruikt\n"
> "dat enkele vereiste pakketten nog niet zijn aangemaakt\n"
> "of uit de Inkomende zijn verplaatst.\n"
> "\n"

niet-voldane (consistentie)
of als[...]gebruikt -> of, indien[...]gebruikt,

best ook "Incoming" behouden, verwijst naar incoming.debian.org, is een
eigennaam.

> #: src/cmdline.cc:593
> #, c-format
> msgid "The following packages have unmet dependencies:\n"
> msgstr "De volgende pakketten hebben niet nagekomen afhankelijkheden:\n"

niet-voldane

> #: src/cmdline.cc:1000
> #, c-format
> msgid ""
> "Note: \"%s\", providing the virtual package\n"
> "   \"%s\", is already installed.\n"
> msgstr ""
> "Opmerking: \"%s\" biedt het virtueel pakket aan\n"
> "  \"%s\", is reeds geïnstalleerd.\n"

\"%s\", wat het virtueel pakket \"%s\" aanbiedt, ...

> #: src/cmdline.cc:1006
> #, c-format
> msgid ""
> "Note: \"%s\", providing the virtual package\n"
> "   \"%s\", is already going to be installed.\n"
> msgstr ""
> "Opmerking: \"%s\" biedt het virtueel pakket aan\n"
> "  \"%s\", zal reeds geïnstalleerd worden.\n"

idem

> #: src/cmdline.cc:1063
> #: src/cmdline.cc:1069
> #, c-format
> msgid "Package %s is not installed, not removed\n"
> msgstr "Pakket %s is niet geïnstalleerd, noch verwijderd\n"

"niet geïnstalleerd of verwijderd" of "noch geïnstalleerd, noch verwijderd"

> #: src/cmdline.cc:1469
> #, c-format
> msgid ""
> "Commands:\n"
> " y: continue with the installation\n"
> " n: abort and quit\n"
> " d: toggle display of dependency information\n"
> " s: toggle display of changes in package sizes\n"
> " v: toggle display of versions\n"
> " e: enter the full visual interface\n"
> "\n"
> " You may also specify modifications to the set of package actions.\n"
> " To do so, type an action character followed by one or more package names\n"
> "or patterns. The action will be applied to all packages. (you may specify\n"
> "additional actions; each will be applied to all packages that follow it)\n"
> "\n"
> "Actions:\n"
> " + : Install\n"
> " - : Remove\n"
> " _ : Purge\n"
> " = : Hold\n"
> msgstr ""
> "Commando's:\n"
> " y: ga verder met de installatie\n"
> " n: breek af en verlaat\n"
> " d: wijzig zicht van afhankelijkheidsinformatie\n"
> " s: wijzig zicht van groottewijzigingen in pakketten\n"
> " v: wijzig zicht van versies\n"
> " e: geef de volledige visuele interface\n"
> "\n"
> " U kunt ook wijzigingen aanbrengen aan de verzameling van pakketacties.\n"
> " Om dit te toen, typ een actiekarakter gevolgd door één of meer pakketnamen\n"
> "of -patronen. De actie zal worden toegepast op alle pakketten. (die u aangeeft\n"
> "bijkomende acties; elk zal worden toegepast op alle pakketten die erop volgen)\n"
> "\n"
> "Acties:\n"
> " + : Installeer\n"
> " - : Verwijder\n"
> " _ : Wis (Purge)\n"
> " = : Behoud\n"

misschien "wijzig" -> "schakel"?
die u aangeeft bijkomende acties -> u kan bijkomende acties aangeven

> #: src/cmdline.cc:1914
> msgid "Depends"
> msgstr "Hangt af van"
> 
> #: src/cmdline.cc:1916
> msgid "PreDepends"
> msgstr "Hangt volledig af van"

Neen. Het verschil tussen "depends" en "predepends" ligt op een ander niveau.

"A depends on B" wil zeggen dat B moet geïnstalleerd en geconfigureerd zijn
voor A geconfigureerd kan worden; "A predepends on B" wil zeggen dat B moet
geïnstalleerd en geconfigureerd zijn voor de installatie van A gestart kan
worden.

Ik vind echter geen goede vertaling.

> #: src/cmdline.cc:1922
> msgid "Conflicts"
> msgstr "Conflicteert met"

Is in conflict met

> #: src/cmdline.cc:2011
> #, c-format
> msgid "There are no Easter Eggs in this program.\n"
> msgstr "Er zijn geen Paaseieren in dit programma.\n"
> 
> #: src/cmdline.cc:2014
> #, c-format
> msgid "There really are no Easter Eggs in this program.\n"
> msgstr "Er zijn echt geen Paaseieren in dit programma.\n"
> 
> #: src/cmdline.cc:2017
> #, c-format
> msgid "Didn't I already tell you that there are no Easter Eggs in this program?\n"
> msgstr "Is er niet reeds aangegeven dat er geen Paaseieren zijn in dit programma?\n"
> 
> #: src/cmdline.cc:2020
> #, c-format
> msgid "Stop it!\n"
> msgstr "Stop ermee!\n"
> 
> #: src/cmdline.cc:2023
> #, c-format
> msgid "Okay, okay, if I give you an Easter Egg, will you go away?\n"
> msgstr "OK, OK, er is een Paasei, zult u dan weggaan?\n"
> 
> #: src/cmdline.cc:2026
> #, c-format
> msgid "All right, you win.\n"
> msgstr "Inorde, u wint.\n"

In orde

> #: src/cmdline.cc:2035
> #, c-format
> msgid "Happy?"
> msgstr "Tevreden?"
> 
> #: src/cmdline.cc:2039
> #, c-format
> msgid ""
> "What is it? It's an elephant being eaten by a snake, of course.\n"
> "Are you dense?\n"
> msgstr ""
> "Wat het is? Het is een olifant die wordt opgegeten door een slang, natuurlijk.\n"
> "Bent u achterlijk?\n"
> 
> #: src/cmdline.cc:2043
> #, c-format
> msgid "Go away, I'm trying to think.\n"
> msgstr "Ga weg, ik ben aan het proberen om na te denken.\n"

*grin*

> #: src/download_bar.cc:74
> #: src/generic/acqprogress.cc:57
> msgid "Hit "
> msgstr "Hit"
> 
> #: src/download_bar.cc:87
> msgid "Downloading "
> msgstr "Ophalen"
> 
> #: src/download_bar.cc:100
> msgid "Got "
> msgstr "Hebbens"

Apt heeft hier ook andere vertalingen.

Verder is het "hebbes", niet "hebbens".

> #: src/download.cc:446
> msgid "Ack! Something bad happened while installing packages. Trying to recover:"
> msgstr "Bevestigd! Er is iet ergs gebeurd bij het installeren van pakketten. Er wordt geprobeerd van te herstellen:"

"Bevestige! Der is iet eireg gebeurd boa et installère van pakkette" ;-)

(iet -> iets)

> #: src/generic/aptcache.cc:313
> #: src/generic/aptcache.cc:383
> #: src/generic/aptcache.cc:386
> msgid "Initializing package states"
> msgstr "Initialiseren van pakketstatussen"

Initializeren, denk ik.

> #: src/generic/pkg_changelog.cc:105
> msgid "Can't get value of $HOME, using TMPDIR (insecure)"
> msgstr "Kan waarde van $HOME niet verkrijgen met TMPDIR(onveilig)"

Hm. Ik denk eerder dat

"Kan waarde van $HOME niet verkrijgen; gebruik TMPDIR (wat onveilig is)"

bedoeld wordt. Kijk de source eens na?

> #: src/generic/pkg_hier.cc:165
> msgid "Global block encountered after first record, ignoring"
> msgstr "Globaal blok aangetroffen achter eerste record, negeren"

achter->na

> #: src/generic/pkg_hier.cc:178
> msgid "Bad record encountered (no Package or Group entry), skipping"
> msgstr "Slechte record aangetroffen (geen Pakket- of Groep-ingave), negeren"

Slecht

> #: src/generic/pkg_hier.cc:180
> #, c-format
> msgid "Bad record encountered (Package=%s, Group=%s), skipping"
> msgstr "Slechte record aangetroffen (Pakket=%s, Groep=%s), negeren"

idem

> #: src/load_grouppolicy.cc:129
> msgid "By-mode grouping policies take no arguments"
> msgstr "Modusgroepeerpolitiek neemt geen argumenten"

Worden argumenten niet "aanvaard" in plaats van "genomen"?

[... meerdere malen ...]
> #: src/main.cc:58
> #, c-format
> msgid "%s %s compiled at %s %s\n"
> msgstr "%s %s vertaald in %s %s\n"
> 
> #: src/main.cc:61
> #, c-format
> msgid "Compiler: g++ %s\n"
> msgstr "Vertaler: g++ %s\n"

Hm. Ik denk dat je "compiler" best zo laat staan, om geen verwarring met
"translator" te veroorzaken...

> #: src/main.cc:102
> #, c-format
> msgid " -F format   Specify a format for displaying search results; see the manual\n"
> msgstr " -F indeling   Een indeling aangeven voor de zoekresultaten; zie handleiding\n"

s/zie /zie /

> #: src/main.cc:103
> #, c-format
> msgid " -O order    Specify how search results should be sorted; see the manual\n"
> msgstr " -O ordening    Geeft aan hoe zoekresultaten moeten gesorteerd worden; zie handleiding\n"

s/Geeft/Geef/

Anders zou de engelstalige tekst "Specifies" moeten zeggen; en een optie is een
commando aan de computer, in de zin van "Geef foo!". Komt meerdere malen voor.

> #: src/main.cc:111
> #, c-format
> msgid ""
> " --with(out)-recommends, --with(out)-suggests\n"
> "        Specify whether or not to treat recommends (suggests) as\n"
> "        strong dependencies\n"
> msgstr ""
> " --with(out)-recommends, --with(out)-suggests\n"
> "        Geeft aan of aanbevolen (suggereert) al dan niet als\n"
> "        sterke afhankelijkheden worden behandeld\n"

Geef aan of aanbevolen resp. gesuggereerde pakketten al dan niet als sterke
afhankelijkheden(...)

reden: we hebben () gebruikt als verduidelijking van een vertaling, en ik dacht
eerst dat dat ook de bedoeling was. Ook weer geeft->geef

> #: src/main.cc:112
> #, c-format
> msgid " -S fname: Read the aptitude extended status info from fname.\n"
> msgstr " -S fnaam: Leest de uitgebreide statusinfo van aptitude over fnaam.\n"

Lees

Soit. You get the idea; staat er nog een paar keer tussen.

> #: src/main.cc:116
> #, c-format
> msgid "         This aptitude does not have Super Cow Powers.\n"
> msgstr "         Deze aptitude heeft geen Supermankrachten.\n"

Super Koekrachten (ook weer analogie met Apt)

> #: src/main.cc:297
> msgid "-u and -i may not be specified with a command"
> msgstr "-u en -i mogen neit meegegeven worden met een commando"

niet

> #: src/mine/cmine.cc:444
> msgid "Touching the cockatrice corpse was a fatal mistake. --More--"
> msgstr "Het kippenreptielmonster aanraken was een fatale vergissing. --Meer--"

Uh? Wat?

Nog nooit van gehoord. Nah ja.

> #: src/mine/cmine.cc:487
> #, c-format
> msgid "Your wand of %s breaks apart and explodes! --More--"
> msgstr "Uw %s-scepter breekt en ontploft! --Meer--"

Is een "wand" geen toverstok?

> #: src/mine/cmine.cc:493
> msgid "You are jolted by a surge of electricity! --More--"
> msgstr "U bent doorelkaar geschud door een elektrische golf! --Meer--"

door elkaar

[...]
> #: src/pkg_columnizer.cc:78
> msgid "Package"
> msgstr "Pakket"
> 
> #: src/pkg_columnizer.cc:79
> msgid "InstSz"
> msgstr "Installatiegrootte"

InstGr ?

(lijkt me dat deze vrij klein moeten blijven, nee?)

> #: src/pkg_columnizer.cc:80
> msgid "DebSz"
> msgstr "Deb-grootte"

DebGr ?

> #: src/pkg_columnizer.cc:84
> msgid "InstVer"
> msgstr "Installatieversie"

InstVer ?

> #: src/pkg_columnizer.cc:85
> msgid "CandVer"
> msgstr "CandVer"
>
> #: src/pkg_columnizer.cc:86
> msgid "LongState"
> msgstr "LongState"
> 
> #: src/pkg_columnizer.cc:87
> msgid "LongAction"
> msgstr "LongAction"

Deze zijn precies niet vertaald geraakt...?

> #: src/pkg_grouppolicy.cc:154
> msgid ""
> "Administrative utilities (install software, manage users, etc)\n"
> " Packages in the 'admin' section allow you to perform administrative tasks such as installing software, managing users, configuring and monitoring your system, examining network traffic, and so on."
> msgstr ""
> "Administratieve hulpmiddelen (installatiesoftware, gebruikersbeheer, enz)\n"
> " Pakketten in de 'admin'-sectie staan u toe om administratieve taken zoals software installeren, gebruikers beheren, configureren en op uw systeem toezien (monitor), netwerktraffiek onderzoeken, en zo verder."

configureren van, en toezien op, uw systeem

> #: src/pkg_grouppolicy.cc:159
> msgid ""
> "Utilities and programs for software development\n"
> " Packages in the 'devel' section are used to write new software and work on existing software. Non-programmers who do not compile their own software probably do not need much software from this section.\n"
> " .\n"
> " It includes compilers, debugging tools, programmer's editors, source processing tools, and other things related to software development."
> msgstr ""
> "Hulpmiddelen en programma's voor softwareontwikkeling\n"
> " Pakketten in de 'devel'-sectie worden gebruikt om nieuwe software te schrijven en te werken aan bestaande software. Niet-programmeurs die niet hun eigen software vertalen zullen waarschijnlijk niet veel software nodig hebben uit deze sectie.\n"
> " .\n"
> "Dit zijn vertalers, debug-hulpmiddelen, programmeereditors, hulpmiddelen voor broncodebewerking, en andere aan softwareontwikkeling gerelateerde software."

ook weer "vertalen".

> #: src/pkg_grouppolicy.cc:174
> msgid ""
> "Programs to write, send, and route email messages\n"
> " Packages in the 'mail' section include mail readers, mail transport daemons, mailing list software, and spam filters, as well as various other software related to electronic mail."
> msgstr ""
> "Programma's om e-mailberichten te schrijven, te versturen en te routen\n"
> " Pakketten in de 'mail'-sectie zijn e-maillezers, e-mailtransport-achtergronddiensten, mailing lijstsoftware en spamfilters, alsook verschillende andere software gerelateerd aan elektronische post."

"verschillende andere software" lijkt me grammatisch niet juist. Ik kan er geen
naam op plakken, maar "verschillende andere" lijkt mij een meervoud te
impliceren, wat bij "software" niet mogelijk is.

Eerder iets als "pakketten" in plaats van software, of "verschillende" gewoon
laten vallen.

> #: src/pkg_grouppolicy.cc:178
> msgid ""
> "Usenet clients and servers\n"
> " Packages in the 'news' section are related to the Usenet distributed news system. They include news readers and news servers."
> msgstr ""
> "Usenet-clients en -servers\n"
> " Pakketten in de 'news'-sectie zijn gerelateerd aan het Usenet-gedistribueerde nieuwssysteem. Dit zijn nieuwslezers en nieuwsservers."

s/Usenet-/Usenet /

> #: src/pkg_grouppolicy.cc:187
> msgid ""
> "Web browsers, servers, proxies, and other tools\n"
> " Packages in the 'web' section include Web browsers, Web servers and proxies, software to write CGI scripts or Web-based programs, pre-written Web-based programs, and other software related to the World Wide Web."
> msgstr ""
> "Webbladeraars, servers, proxies en andere hulpmiddelen\n"
> " Pakketten in de 'web'-sectie zijn Web-bladeraars, Web-servers en -proxies, software om CGI-scripts te schrijven of Web-gebaseerde programma's, voorgeschreven Web-gebaseerde programma's en andere software gerelateerd aan het Wereld Wijde Web."

Ook weer gewoon "browsers" hier, denk ik.

> #: src/pkg_grouppolicy.cc:320
> msgid ""
> "New Packages\n"
> " These packages have been added to Debian since the last time you cleared the list of \"new\" packages. (choose \"Forget new packages\" from the Actions menu to empty this list)"
> msgstr ""
> "Nieuwe pakketten\n"
> " Deze pakketen zijn toegevoegd aan Debian sinds de laatste keer dat u de lijst van \"nieuwe\" pakketten opkuistte. (kies \"Vergeet nieuwe pakketten\" van het actiemenu om deze lijst te ledigen)"

opkuiste

> #: src/pkg_grouppolicy.cc:537
> msgid ""
> "Packages to be installed\n"
> " These packages have been manually selected for installation on your computer."
> msgstr "Te installeren pakketten<n Deze pakketten zijn handmatig geselecteerd voor installatie op uw computer."

\n (Alt-Gr deed moeilijk? ;-)

> #: src/pkg_item.cc:278
> msgid "Available versions of "
> msgstr "Aanwezige versies van"

spatie op het einde

> #: src/pkg_tree.cc:206
> #: src/pkg_tree.cc:212
> msgid "Building view"
> msgstr "Bouw-view"

Ik denk dat "beeld opbouwen" correcter is; volgens mij is dit een statusbericht
(maar ik kan verkeerd zijn). Misschien de source effe nakijken?

> #: src/pkg_tree.cc:255
> msgid "Enter the new package grouping mechanism for this display: "
> msgstr "Geef het nieuwe pakketgroepermechanisme voor deze weergave:"

groepeer

> #: src/reason_fragment.cc:40
> msgid "obsoletes"
> msgstr "verouderd"

veroudert

> #: src/ui.cc:861
> #: src/ui.cc:1019
> msgid "Waste time trying to find mines"
> msgstr "Tijd verloren bij het proberen vinden van mijnen"

s/verloren/verliezen/

> #: src/ui.cc:999
> msgid "Check for new versions of packages"
> msgstr "Controlleer op nieuwe versies van pakketten"

Controleer

> #: src/ui.cc:1002
> msgid "^Forget new packages"
> msgstr "^Vergeet nieuwe pakketten"
[...]
> #: src/ui.cc:1010
> msgid "Clean ^obsolete files"
> msgstr "Kuis de ^veroudere bestanden uit"

Dit is een gok, maarre...

volgens mij geeft het ^ symbool aan welke letter een "shortcut" letter moet
zijn; in het geval van de "Forget new packages" betekent dat dan dat je met
"Alt-F" die keuze selecteert -- hetgeen wil zeggen dat je er zorg voor moet
dragen dat geen twee keuzes dezelfde letter als shortcut hebben. Doe je dat
niet, dan loopt het mis...

> #: src/ui.cc:1054
> msgid "^Miscellaneous"
> msgstr "^Vanalles"

"Allerlei"? Immers...

> #: src/ui.cc:1055
> msgid "Change miscellaneous program settings"
> msgstr "Wijzig allerlei programma-instellingen"

... een beetje consistentie kan geen kwaad :-)

> #: src/ui.cc:1060
> msgid "^Revert options"
> msgstr "^Averechtse opties"

Inverteer opties

> #: src/ui.cc:1097
> msgid "^About"
> msgstr "^About"

Over

Pfff. Hier heb ik een paar *weken* mee gevochten. Goed, op naar de volgende...

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: