[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://atftp (27 strings)On Thu, Apr 01, 2004 at 03:30:16PM +0200, Luk Claes wrote:
> #. Description
> #: ../atftpd.templates:4
> msgid "atftpd can have various parameters passed to it. These parameters can optimize performances for servers that do heavy work. The default values are suitable for most purposes."
> msgstr "Er kunnen verschillende parameters meegegeven worden met atftpd. Deze parameters kunnen de performanties optimaliseren voor servers die veel werk verzetten. In de meeste gevallen zijn de standaard waarden bruikbaar."

performanties -> performantie
standaard waarden -> standaardwaarden

> #. Description
> #: ../atftpd.templates:12
> msgid "atftpd can be started by the inetd superserver or as a daemon and handle incoming connections by itself. The latter is only recommend for very high usage server."
> msgstr "atftpd kan gestart worden door de inetd-superserver of als een achtergronddienst en zelf binnenkomende verbindingen afhandelen. Dit laatste wordt enkel aanbevolen voor een zeer veel gebruikte server."

Hm. "zeer veel gebruikt" komt me wat onhandig over, maar ik heb niet
echt een alternatief.

> #. Description
> #: ../atftpd.templates:39
> msgid "Verbosity level"
> msgstr "Woordenrijkheidsniveau"

Misschien "(verbosity)" toevoegen. (alhoewel ik "woordenrijkheid"
ongelukkig vind, maar heb geen beter alternatief)

> #. Description
> #: ../atftpd.templates:39
> msgid "Level of logging. 7 logs everything including debug logs. 1 will log only the system critical logs. 5 (LOG_NOTICE) is the default value."
> msgstr "Bewaarniveau. 7 bewaart alles, ook foutlogboeken. 1 zal enkel de systeemkritieke logboeken bewaren. 5 (LOG_NOTICE) is de standaard waarde."

Neen. "debug logs" is niet hetzelfde als "error logs".
"probleemoplosser-logboeken" is het eerste wat bij me opkomt, maar
wellicht weet iemand nog iets beters?

> #. Description
> #: ../atftpd.templates:71
> msgid "Multicast transfer will use any available port in a given set. For example, \"2000-2003, 3000\" allow atftpd to use port 2000 to 2003 and 3000."
> msgstr "Multicast-uitwisseling zal elke beschikbare poort in een gegeven verzameling gebruiken. Bijvoorbeeld, \"2000-2003, 3000\" staat atftpd toe om poorten 2000 tot 2003 en 3000 te gebruiken."

Ik dacht voor "transfer" eerder "overdracht" gezien te hebben (als in
"gegevensoverdracht")...?

> #. Description
> #: ../atftpd.templates:78
> msgid "Address range for multicast transfer"
> msgstr "Adresbereik voor multicast-uitwisseling"
>
> #. Description
> #: ../atftpd.templates:78
> msgid "Multicast transfer will use any available addresses from a given set of addresses. Syntax is \"a.b.c.d-d,a.b.c.d,...\""
> msgstr "Multicast-uitwisseling zal elk beschikbaar adres van een gegeven verzameling adressen gebruiken. De syntax is \"a.b.c.d-d,a.b.c.d,...\""

idem

-- 
     EARTH
   smog |  bricks
 AIR -- mud -- FIRE
soda water |  tequila
     WATER
 -- with thanks to fortuneReply to: