[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://common-lisp-controller (19 strings)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

| ||  #. Type: boolean
| ||  #. Description
| ||  #: ../templates:4
| ||  msgid "Should all lisp libraries only be build by the nightly
cronjob? If so all interactive user requests to recompile a library (by
requiring it) will fail."
| ||  msgstr "Moeten alle lisp-bibliotheken slechts gebouwd worden door
de nachtelijke cronjob? Indien ja, dan zullen alle interactieve
gebruikersaanvragen om een bibliotheek (door ze nodig te hebben) te
hercomileren falen."
|
| s/cronjob/cron taak/?

job >< task, bovendien vind ik cronjob duidelijker en vertrouwder
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFAZ+JZ5UTeB5t8Mo0RAv+GAJ0ecD5Uhuc8mCsxwCG5Hm7djCwt9ACfWx9z
P+vludHfMHPTyAB9o+kuIxA=
=OfNj
-----END PGP SIGNATURE-----

Attachment: common-lisp-controller_3.87_nl.po
Description: application/gettext


Reply to: