[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://courierOn Fri, 12 Mar 2004 12:39:53 +0100
Frans Pop <aragorn@tiscali.nl> wrote:

> msgstr staat vaak achter de msgid. Hoort msgstr niet op een nieuwe
> regel te staan? Maakt het in ieder geval makkelijker leesbaar.

Ik denk dat dat een artefact is van het regelafbreek algoritme van je
MUA, er zitten wel degelijk een \n achter de mgstr-regel.

Ik heb de meeste van je opmerkingen verwerkt, hier nog wat
commentaar/vragen nieuwe vertallingen:

> > #  Type: string
> > #  Description
> > #: ../courier-base.templates:42
> > msgid "This is a relative path name from each user's home directory
> > to the Maildir directory where the Courier servers store and access
> > the user's email. Please refer to the maildir(5) manual page if you
> > are unfamiliar with the mail storage format used by Courier." msgstr
> > "Dit is een relatief pad van elke gebruiker zijn persoonlijke map
> > naar de Maildir-map waarin Courier-servers de e-mail van de
> > gebruiker vinden en opslaan. Zie de maildir(5) man-pagina als u
> > onbekend bent met het e-mail opslagformaat dat gebruikt wordt door
> > Courier."
> >

> s/onbekend/niet bekend/

Waarom? 


> In po-debconf voor ca-certificates heb ik op suggestie van Vincent 
> certificaat-autoriteit gebruikt (dus met koppelstreepje). Het lijkt me
> goed als we hier consequent in zijn, maar ik heb zelf eigenlijk geen
> voorkeur. Ik kan ca-certificates nog aanpassen (staat ook in LCFC).
> Meningen?

Het moet in elk geval aan elkaar, dan is er nog de keus tussen streepje
of geen streepje. Ik denk dat ik certificaatautoriteit ga gebruiken.


> > #  Type: boolean
> > #  Description
> > #: ../courier-webadmin.templates:4
> > msgid "There are two reasons why this is not done by default during
> > the installation. First it has serious security implications,
> > because courierwebadmin runs as root. Second it is not guaranteed to
> > work depending on your web server software and its configuration."
> > msgstr "Er zijn twee redenen waarom dit niet standaard tijdens de
> > installatie gedaan wordt. Ten eerste heeft het belangrijke
> > veiligheidsimplicaties, omdat courierwebadmin draait als root. Ten
> > tweede is er geen garantie dat het werkt met uw webserver en zijn
> > configuratie."
> >
> s/veiligheids/beveiligings/ ?
Hmm, ik heb eigenlijk altijd veiligheids- gebruikt ... Wil je misschien
toelichten waarom je beveiligins- beter vind?

> s/zijn configuratie/de configuratie daarvan/ 
Ik heb er dit van gemaakt:

Ten tweede is er geen garantie dat het werkt met uw webserver-software
en -configuratie.

> > #  Type: boolean
> > #  Description
> > #: ../sqwebmail.templates:29
> > msgid "Do you want the webmail password changer to be installed SUID
> > root?" msgstr "Wilt u dat het webmail wachtwoordverander-programma
> > geïnstalleerd wordt met het SUID-bit aan?"
> >
> s/webmail wachtwoordverander-programma/webmail-programma voor het
> veranderen van wachtwoorden/

Dit beter?

Wilt u dat het programma voor het veranderen van wachtwoorden via
webmail geïnstalleerd wordt met het SUID-bit aan?


 Reply to: