[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITT] po://tasksel/On Sat, Jan 31, 2004 at 11:37:39AM +0100, Tim Dijkstra wrote:
> On Fri, 23 Jan 2004 17:36:15 +0100
> Wouter Verhelst <wouter@grep.be> wrote:
> > Moet in db.debian.org opgegeven worden; wil dus zeggen dat je DD moet
> > zijn. Ik wil dat eventueel wel doen, als iemand me een IP-adres geeft
> > waar dutch.debian.net dan naar moet wijzen...
> 
> Ik ben van plan om ook maar een DD te worden, dat maakt een aantal
> dingen toch makkelijker... Maar voor dat gebeurd is kan je
> dutch.debian.net naar 212.238.157.49 laten wijzen, dan zal ik m'n apache
> config even aanpassen. 

Done... tenminste, als ik geen fouten van de mailbot binnenkrijg :-)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.Reply to: