[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://courierOn Mon, 19 Jan 2004 17:10:42 +0100
Wouter Verhelst <wouter@grep.be> wrote:

> 
> > #. Description
> > #: ../courier-base.templates:26
> > msgid "Which is the directory name of the user's maildir ?"
> > msgstr "Wat is de naam van de map van de gebruikers maildir?"
> 
> ... van de maildir van de gebruikers
> 
> hoewel dat ook niet helemaal goed is.

Je raakt al heel snel verstrikt in 'X van Y van Z'-constructies die
er lelijk uit zien en niet lekker lezen, maar ik weet ook niet hoe het
anders moet.

> 
> > #. Description
> > #: ../courier-mta.templates:10
> > msgid "\"From\" Header for Delivery Notifications"
> > msgstr "\"From\"-kop voor bezorgingsmededelingen"
> 
> Veel mail-software vertaalt de "from" header al naar "Van". Misschien
> kan je dat hier (en verder) ook gebruiken...?

goed ...
 
> [...]
> > #. Description
> > #: ../sqwebmail.templates:38
> > msgid "The choices are to create a symbolic link /var/www/sqwebmail,
> > copy all files from /usr/share/sqwebmail to /var/www/sqwebmail or
> > let /var/www alone. For security reasons the second option is
> > recommended. However, if you have already enabled FollowSymLinks or
> > SymLinksIfOwnerMatch in your Apache configuration, you may as well
> > chose the first option. The custom option implies that you configure
> > your web server manually." msgstr "De keuze is tussen het maken van
> > een symbolische koppeling naar /var/www/sqwebmail, het kopi?ren van
> > alle bestanden van /usr/share/sqwebmail naar /var/www/sqwebmail en
> > /var/www volledig met rust laten. Voor veiligheidsredenen wordt de
> > tweede optie aangeraden. Echter, als u FollowSymLinks of
> > SymLinksIfOwnerMatch in uw Apache-configuratie al aan heeft staan,
> > kunt u de eerste optie kiezen. De 'aangepast' optie houd in dat u uw
> > webserver handmatig moet instellen."
> 
> s/Voor veiligheids/Om veiligheids/
> 
> verder denk ik ook dat "De keuze gaat tussen..." correcter is dan "De
> keuze is tussen...", maar daarin kan ik me vergissen.

Mijn gevoel zegt dat er een keuze _is_. Ik kan er misschien ook "U heeft
de keuze tussen ..." van maken.

grtjs Tim
 Reply to: