[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://shadow/po/nl.poOn Mon, Jan 19, 2004 at 11:14:31PM +0100, Wouter Verhelst wrote:

|| On Mon, Jan 19, 2004 at 10:45:20PM +0100, Vincent Zweije wrote:
|| > On Mon, Jan 19, 2004 at 05:00:56PM +0100, Wouter Verhelst wrote:
|| >
|| > || On Mon, Jan 19, 2004 at 03:31:34PM +0000, Michiel Sikkes wrote:
|| > || > Op ma 19-01-2004, om 11:50 schreef cobaco:
|| > || > > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
|| > || > > Hash: SHA1
|| > || > >
|| > || > > On 2004-01-16 18:24, Wouter Verhelst wrote:
|| > || > > > > #: libmisc/env.c:160
|| > || > > > > msgid "Environment overflow\n"
|| > || > > > > msgstr "Omgeving overvloeit\n"
|| >
|| > || > > omgeving loopt over?
|| >
|| > || > 'Omgeving overbelast' misschien?
|| >
|| > Omgeving te groot.
||
|| Nee, juist niet; "Environment overflow" betekent dat er te weinig plaats
|| is in het environment, waardoor een variabele er niet meer in past.

Precies. De environment die we willen maken door de nieuwe variabele er
aan toe te voegen is te groot.

Ciao.                             Vincent.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: