[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://retriever/floppy/debian/po/nl.po (common udeb)On Tue, Dec 16, 2003 at 12:50:39PM +0100, Wouter Verhelst wrote:

|| On Sun, Dec 14, 2003 at 01:59:48AM +0100, cobaco wrote:
|| > #. Type: select
|| > #. Description
|| > #: ../templates:8
|| > msgid "No standard floppy drive was found. If you have a USB floppy drive or some other unusual type of floppy drive, select it from the list. Note that the list may also include drives that are not floppy drives. The installer will only try to read from the selected device."
|| > msgstr "Er is geen standaard diskettestation aangetroffen. Indien u een USB-diskettestation of ander ongewoon type diskettestation heeft dient u deze uit de lijst te kiezen. Merk op dat deze lijst mogelijk ook apparaten die geen diskettestations zijn bevat. Het installatieprogramma probeert enkel van het geselecteerde apparaat uit te lezen."
||
|| "Merk op dat deze lijst mogelijk ook apparaten die geen diskettestations
|| zijn, bevat" lijkt me leesbaarder.

Of nog beter:

  Merk op dat deze lijst mogelijk ook apparaten bevat die geen
  diskettestations zijn.

Ciao.                          Vincent.Reply to: