[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] purge/removeOeps, misschien moet ik vandaag maar ophouden met vertalen... 'k ben
niet helemaal helder.

On Tue, 25 Nov 2003 15:49:26 +0100
Tim Dijkstra <newsuser@famdijkstra.org> wrote:

> Hoi Mensen,
> 
> In de serie vragen die ik op het moment vertaal is er het verschil
						   ^^
> tussen purge en remove essentieel. Voor degene die het niet paraat
> hebben: dpkg --purge verwijderd een pakket volledig, er blijft geen
                ^^
> conffile of log over, terwijl remove de configuratie intact houdt. Na
> remove zou een simpele installatie voldoende moeten zijn om het pakket
> in dezelfde werkende staat te krijgen.
> 
> Hoe vertalen we dat? Ik kwam in een worden boek als vertaling van
                   ^^^^^^^^^^	
> 'purge' het woord zuiveren tegen. Ik moet zeggen dat dat een
> beetje fascistisch klinkt: 'om de gewenste configuratie te krijgen
> dient u het systeem te zuiveren van pakket X'. 
> Ik heb het nu dus maar over 'volledige verwijderen' vs. 'verwijderen'.Reply to: