[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Weer terugIk schreef:

|| Wegens defecte videokaart is het voor mij even te onhandig om vertalingen
|| te reviewen. Spoedig zal ik mij echter weer melden om alle spel- en
|| andere fouten meedogenloos de wereld uit te helpen.

De eerste spelfouten zijn inmiddels weer door mij gevonden.

Groet.                       Vincent.

Attachment: pgpyqJsuS0MeC.pgp
Description: PGP signature


Reply to: