[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://timezone-conf|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: timezoneconf\n"
|| "POT-Creation-Date: 2003-07-26 14:16+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2003-10-12 01:37+0100\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
||
|| #. Default
|| #: ../templates:4
|| msgid "US"
|| msgstr "US"

VS?

|| #. Description
|| #: ../templates:5
|| msgid "Please select your geographical area from the choices provided."
|| msgstr "Gelieve uw geographische streek uit te kiezen."

s/geographische/geografische/

|| #. Description
|| #: ../templates:5
|| msgid "Select your geographical area; this will be used to narrow down the list of time zones available. If you are in the United States of America, you will likely prefer the \"US\" option. If you want to set your timezone on a non-geographic basis (i.e., using UTC and GMT-offset zone settings), select the \"Etc\" option."
|| msgstr "De gekozen geographische streek wordt gebruikt om de lijst van beschikbare tijdzones in te korten. Indien u in in de USA verblijft, verkiest u waarschijnljk de \"US\" optie. Wanneer u uw tijdzone op een niet-geographische basis wilt specificeren (door bijvoorbeeld gebruik te maken van UTC, en GMT zone-afwijkingen), dient u de \"ETC\" optie te kiezen."

s/geographische/geografische/

|| #. Description
|| #: ../templates:20
|| msgid "${localtime}"
|| msgstr "${localtime}"

Moet dit wel worden vertaald?

|| #. Description
|| #: ../templates:20
|| msgid "${UTCtime}"
|| msgstr "${UTCtime}"

Wederom, niet vertalen?

Attachment: pgpSKbR0ah7zh.pgp
Description: PGP signature


Reply to: