[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://ifupdown/nl.poOn Sat, Sep 20, 2003 at 01:15:19AM +0200, Mark Schouten wrote:

|| -> format is geen nederlands woord. 'Opmaak' zou hier (denk ik) beter
|| voor zijn?

Tim beweerde dat beide in de vandale stonden met een betekenisverschil:

>> Hier ben ik het niet mee eens. Losjes de vandale citerent:
>> format: opmaak
>> formaat: vorm door afmeeting

Opmaak klikt mij nochtans als iets uit de drukkerswereld. Dan liever
format, als de vandale het toch noemt.

Ciao.                             Vincent.

Attachment: pgppQKUh_me5p.pgp
Description: PGP signature


Reply to: