[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [barbier@linuxfr.org: [important] Slices have been replaced by PO files]On Tue, Nov 05, 2002 at 02:05:26PM +0100, Bas Zoetekouw wrote:
> Hi Wouter!
> 
> You wrote:
> 
> > Ik heb wat vrijetijd, en heb graag wat om handen.
> > Kan iemand mij aanwijzingen geven, zodat ik mijn
> > licht hieroever kan laten schijnen.
> 
> Je kunt de webpagina's van Debian uit CVS halen, zoals beschreven op
> http://www.debian.org/devel/website/using_cvs.  Dat geeft je een lokale
> kopie van de sources van de webpagina's in de lokale subdir webwml/.
> Daarin kun je vervolgens de files (in dit geval webwml/dutch/po/*.po)
> editen.  Het formaat van de po files wijst zich vanzelf: de "msgid"
> regel geeft de originele engelse tekst, op de "msgstr" regel moet je de
> nederlandse vertaling invullen.

Merk ook op dat je met het programma 'KBabel' eenvoudig die vertalingen
kunt doen, terwijl kbabel zelf ook een aantal controles gaat doen qua
structuur van je vertaling om eventuele (syntax)fouten te voorkomen.

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"Reply to: