[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nederlandstalige b-f'llo

zoals ik reeds gemeld had, ben ik met een Nederlandstalige vertaling van
de bootfloppy's begonnen. Voor zij die geïnteresseerd zijn:

cvs -d :pserver:anonymous@cvs.debian.org:/cvs/debian-boot co boot-floppies

dan 'cd boot-floppies/utilities/dbootstrap/po', en bekijk nl.po

Nog lang niet klaar, maar als er mensen zouden zijn die tijd te veel
hebben (yeah, right), dan zou ik een review wel op prijs stellen...

-- 
wouter dot verhelst at advalvas dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: