[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kickassOn Sun, 19 May 2002, Egon Willighagen wrote:

> On Sunday 19 May 2002 15:50, Wouter Verhelst wrote:
> > On Sun, 19 May 2002, Egon Willighagen wrote:
> > > On Thursday 16 May 2002 14:22, Wouter Verhelst wrote:
> > > > Het lijkt er op dat deze lijst nogal dood is, voor het ogenblik. Zijn
> > > > er nog vertalingen naar het Nederlands actief bezig, of reflecteert het
> > > > dood zijn van de lijst de status van die vertaalprojecten?
> > >
> > > Vertaling www.d.o leeft ook nog...
> >
> > Uh, ja. Wist ik. Sorry, Egon ;-)
> >
> > Anyhow, mijn punt was dat er weinig gebeurde, niet dat er niks gebeurde...
> 
> Maar goed: Ja, het zou heel erg mooi zijn als er een volledige NL talige
> Debian Woody distro zou komen. Met NL-talige hoesje, NL-talige installatie 
> vanaf de boot etc...

Sinds deze week ben ik bezig met dat laatste. ;-)

-- 
wouter dot verhelst at advalvas dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: