[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dbconfig-common 1.8.58: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
dbconfig-common. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against dbconfig-common.

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 21 Dec 2015 20:00:00 +0100.

Thanks in advance,
Paul

# Danish translation dbconfig-common.
# Copyright (C) 2015 dbconfig-common og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the dbconfig-common package.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2005, 2006.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2011, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbconfig-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-16 21:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-31 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "Will this server be used to access remote databases?"
msgstr "Skal denne server bruges til at tilgå eksterne databaser?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"For the database types that support it, dbconfig-common includes support for "
"configuring databases on remote systems. When installing a package's "
"database via dbconfig-common, the questions related to remote configuration "
"are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
msgstr ""
"For databasetyper, der understøtter dette, understøtter dbconfig-common "
"opsætning af databaser på eksterne systemer. Når pakkens database "
"installeres via dbconfig-common, stilles spørgsmål om ekstern opsætning med "
"en prioritet der gør, at de springes over på de fleste systemer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"If you select this option, the default behavior will be to prompt you with "
"questions related to remote database configuration when you install new "
"packages."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling, vil du som udgangspunkt blive stillet "
"spørgsmålene om opsætning af eksterne databaser, når du installerer nye "
"pakker."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you are unsure, you should not select this option."
msgstr "Hvis du er usikker, bør du ikke vælge denne indstilling."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid "Keep \"administrative\" database passwords?"
msgstr "Opbevar adgangskoder for databaseadministration?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"By default, you will be prompted for all administrator-level database "
"passwords when you configure, upgrade, or remove applications with dbconfig-"
"common. These passwords will be stored in debconf's configuration database "
"only for as long as they are needed."
msgstr ""
"Du vil som udgangspunkt blive spurgt om alle databaseadgangskoder på "
"administratorniveau, når du konfigurerer, opgraderer eller fjerner "
"programmer med dbconfig-common. Disse adgangskoder vil ikke blive opbevaret "
"i konfigurationsdatabasen (debconf) længere end højst nødvendigt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
"the debconf database. This database is protected by Unix file permissions, "
"though this is less secure and thus not the default setting."
msgstr ""
"Denne fremgangsmåde kan deaktiveres, således at adgangskoderne bliver "
"opbevaret i debconf-databasen. Denne database er beskyttet med unix-"
"filrettigheder, hvilket er mindre sikkert og er derfor ikke "
"standardindstillingen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"If you would rather not be bothered for an administrative password every "
"time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
"choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgstr ""
"Hvis du ikke vil besværes med at indtaste administratoradgangskoden hver "
"gang, du opgraderer et databaseprogram med dbconfig-common, skal du vælge "
"denne indstilling. Ellers bør du afvise den."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Configure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Sæt databasen for ${pkg} op med dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid ""
"The ${pkg} package must have a database installed and configured before it "
"can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Pakken ${pkg} skal have en database installeret og konfigureret, før den kan "
"bruges. Dette kan valgfrit håndteres med dbconfig-common."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid ""
"If you are an advanced database administrator and know that you want to "
"perform this configuration manually, or if your database has already been "
"installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
"needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgstr ""
"Hvis du er en avanceret databaseadministrator, og ved hvordan du udfører "
"denne opsætning manuelt, eller hvis din database allerede er installeret og "
"klargjort, bør du afvise denne valgmulighed. Detaljer om, hvad der skal "
"gøres, finder du sandsynligvis i /usr/share/doc/${pkg}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
msgstr "Ellers bør du nok vælge denne indstilling."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid "Reinstall database for ${pkg}?"
msgstr "Geninstaller database for ${pkg}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Since you are reconfiguring ${pkg}, you may also want to reinstall the "
"database which it uses."
msgstr ""
"Da du er ved at sætte ${pkg} op igen, er det muligt, at du også ønsker at "
"geninstallere den database, den benytter."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this "
"option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the package "
"for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr ""
"Hvis du ønsker at geninstallere databasen til ${pkg}, bør du vælge denne "
"valgmulighed. Hvis du ikke ønsker at gøre dette (hvis du sætter pakken op "
"igen af andre grunde), bør du ikke vælge denne indstilling."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Warning: if you opt to reinstall the database and install it under a name "
"that already exists, the old database will be dropped without further "
"questions. In that case a backup of the original database is made in /var/"
"tmp/."
msgstr ""
"Advarsel: Hvis du geninstallerer databasen og installerer den under et navn, "
"som allerede findes, så vil den gamle database bliver droppet uden "
"yderligere spørgsmål. I det tilfælde laves en sikkerhedskopi af den "
"oprindelige database i /var/tmp/."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Warning: if you change the name of the database, the old database will not "
"be removed. If you change the name of the user that connects to the "
"database, the privileges of the original user will not be revoked."
msgstr ""
"Advarsel: Hvis du ændrer navnet på databasen, så vil den gamle database ikke "
"blive ændret. Hvis du ændrer navnet for brugeren, som forbinder til "
"databasen, så vil privilegierne for den oprindelige bruger ikke blive "
"tilbagekaldt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "Perform upgrade on database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Gennemfør opgradering af databasen for ${pkg} med dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid ""
"According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
"need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how a "
"new upstream version of the package needs to store its data."
msgstr ""
"Ifølge den ansvarlige for denne pakke, skal der udføres "
"databaseopgraderinger på ${pkg}. Dette skyldes typisk ændringer i, hvordan "
"en ny version af den oprindelige pakke, gemmer sine data."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid ""
"If you want to handle this process manually, you should refuse this option. "
"Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of "
"the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which "
"the database can be restored in the case of problems."
msgstr ""
"Hvis du hellere vil udføre denne proces manuelt, skal du afvise denne "
"valgmulighed. Ellers bør du vælge den. Under opgraderingen vil der blive "
"lagt en sikkerhedskopi af din database i /var/cache/dbconfig-common/backups, "
"hvorfra databasen kan genskabes, hvis der opstår problemer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Omkonfigurer databasen for ${pkg}s med dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
"underlying database and the privileges for the user associated with this "
"package."
msgstr ""
"Da du er ved at afinstallere ${pkg}, er det muligt, at du ikke længere har "
"brug for den underliggende database og privilegierne for brugeren associeret "
"med denne pakke."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"Please choose whether database removal and privilege revocation should be "
"handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Vælg venligst hvorvidt databasefjernelse og privilegietilbagekaldelse skal "
"håndteres med dbconfig-common."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you choose this option, dbconfig-common will check if ${pkg} provided "
#| "scripts and database commands to undo package specific operations and run "
#| "them if they exist. Then it will ask if you want to purge the database "
#| "and revoke the standard privileges for the user of ${pkg}. If you don't "
#| "want any of this, or if you want to handle this manually, you should "
#| "refuse this option."
msgid ""
"If you choose this option, dbconfig-common will check if ${pkg} provided "
"scripts and database commands to undo package specific operations and run "
"them if they exist. Then it will ask if you want to delete the ${pkg} "
"database and revoke the standard privileges for the user of ${pkg}. If you "
"don't want any of this, or if you want to handle this manually, you should "
"refuse this option."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling, så vil dbconfig-common kontroller om "
"${pkg} tilbydte skripter og databasekommandoer til at genskabe specifikke "
"operationer og køre dem, hvis de findes. Så vil du blive spurgt om du ønsker "
"at fjerne databasen og tilbagekalde standardprivilegierne for brugeren af "
"${pkg}. Hvis du ikke ønsker noget af dette, eller hvis du ønkser at håndtere "
"det manuelt, så skal du afvise denne indstilling."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
msgstr "Databasetype, der skal bruges af ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid ""
"The ${pkg} package can be configured to use one of several database types. "
"Below, you will be presented with the available choices."
msgstr ""
"Pakken ${pkg} kan sættes op til at bruge en ud af mange databasetyper. "
"Nedenfor kan du se valgmulighederne."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid ""
"If other database types are supported by ${pkg} but not shown here, the "
"reason for their omission is that the corresponding dbconfig-<database type> "
"packages are not installed. If you know that you want the package to use "
"another supported database type, your best option is to back out of the "
"dbconfig-common questions and opt out of dbconfig-common assistance for this "
"package for now. Install your preferred dbconfig-<database type> option from "
"the list in the package dependencies, and then \"dpkg-reconfigure ${pkg}\" "
"to select it."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid "Purge the database for ${pkg}?"
msgid "Delete the database for ${pkg}?"
msgstr "Ønsker du at slette databasen for ${pkg} helt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you no longer need the database for ${pkg} and the privileges of the "
#| "database user of ${pkg}, you can choose to remove the database and revoke "
#| "the privileges now."
msgid ""
"If you no longer need the database for ${pkg} and the privileges of the "
"database user of ${pkg}, you can choose to delete the database and revoke "
"the privileges now."
msgstr ""
"Hvis du ikke længere får brug for databasen til ${pkg} og privilegierne for "
"databasebrugeren for ${pkg}, så kan du vælge at fjerne databasen og "
"tilbagekalde privilegierne nu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
#| "choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather "
#| "handle this process manually, you should refuse this option."
msgid ""
"If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
"choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather "
"handle this process manually, you should refuse this option. Either way, it "
"won't affect your other databases."
msgstr ""
"Hvis du ikke længere har brug for de data, der opbevares af ${pkg}, bør du "
"vælge denne valgmulighed. Hvis du vil beholde disse data til en anden gang, "
"eller hvis du hellere vil håndtere denne proces selv, skal du afvise denne "
"valgmulighed."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
msgid "Back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgstr "Ønsker du at sikkerhedskopiere databasen for ${pkg} før du opgraderer?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
msgid ""
"The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
"installation process. Just in case, the database can be backed up before "
"this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
"previous package version and repopulate the database."
msgstr ""
"Den underliggende database for ${pkg} skal opgraderes som en del af "
"installationsprocessen. For en sikkerheds skyld kan databasen "
"sikkerhedskopieres før det sker, så du kan gå tilbage til den gamle "
"pakkeversion og genskabe din database, hvis noget skulle gå galt."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:11001 ../dbconfig-common.templates:12001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Bekræft adgangskode:"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Adgangskoderne var ikke ens"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "Adgangskoden og dens bekræftelse var ikke ens."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "abort"
msgstr "afbryd"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry"
msgstr "prøv igen"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr "prøv igen (spring over spørgsmål)"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "ignore"
msgstr "ignorer"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "Next step for database upgrade:"
msgstr "Næste trin for databaseopgradering:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "An error occurred while upgrading the database:"
msgstr "Der opstod en fejl under opgraderingen af databasen:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid ""
"Fortunately, ${dbfile} should hold a backup of the database, made just "
"before the upgrade (unless the error occurred during backup creation, in "
"which case no changes will have been applied yet). Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Heldigvis indeholder ${dbfile} en sikkerhedskopi af databasen, lavet\n"
"lige før opgraderingen (med mindre fejlen opstod under oprettelse af\n"
"sikkerhedskopien, i det tilfælde er ingen ændringer trådt ikraft\n"
"endnu). Dine muligheder er:\n"
" * abort (afbryd) - Operationen fejler; du skal nedgradere,\n"
"  geninstallere, konfigurere pakken igen eller på anden måde\n"
"  intervenere for at fortsætte brugen. Det vil normalt også\n"
"  påvirke din mulighed for at installere andre pakker, indtil\n"
"  installationsfejlen er løst.\n"
" * retry (prøv igen) - Du bliver spurgt endnu engang om alle\n"
"  konfigurationsspørgsmålene (inklusive dem du ikke så på grund\n"
"  af debconf-prioritetsindstillingen) og der starter endnu et\n"
"  forsøg på at udføre operationen.\n"
" * retry (prøv igen, udelad spørgsmålene) - Forsøg operationen\n"
"  igen med det samme, udeladende alle spørgsmål. Dette er normalt\n"
"  kun muligt hvis du har løst det underliggende problem siden det\n"
"  tidspunkt hvor fejlen opstod.\n"
" * ignore (ignorer) - Fortsætter operationen og ignorerer dbconfig-\n"
"  common-fejl. Dette vil normalt medføre at denne pakke ikke har\n"
"  en funktionel database."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "Next step for database installation:"
msgstr "Næste trin for databaseinstallation:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "An error occurred while installing the database:"
msgstr "Der opstod en fejl under installation af databasen:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid ""
"Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Dine muligheder er:\n"
" * abort (afbryd) - Operationen fejler; du skal nedgradere,\n"
"  geninstallere, konfigurere pakken igen eller på anden måde\n"
"  intervenere for at fortsætte brugen. Det vil normalt også\n"
"  påvirke din mulighed for at installere andre pakker, indtil\n"
"  installationsfejlen er løst.\n"
" * retry (prøv igen) - Du bliver spurgt endnu engang om alle\n"
"  konfigurationsspørgsmålene (inklusive dem du ikke så på grund\n"
"  af debconf-prioritetsindstillingen) og der starter endnu et\n"
"  forsøg på at udføre operationen.\n"
" * retry (prøv igen, udelad spørgsmålene) - Forsøg operationen\n"
"  igen med det samme, udeladende alle spørgsmål. Dette er normalt\n"
"  kun muligt hvis du har løst det underliggende problem siden det\n"
"  tidspunkt hvor fejlen opstod.\n"
" * ignore (ignorer) - Fortsætter operationen og ignorerer dbconfig-\n"
"  common-fejl. Dette vil normalt medføre at denne pakke ikke har\n"
"  en funktionel database."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "Next step for database removal:"
msgstr "Næste trin for fjernelse af database:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "An error occurred while removing the database:"
msgstr "Der opstod en fejl under fjernelse af databasen:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid ""
"As a result it was not possible to remove the database for ${pkg}. Your "
"options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave the database and user privileges in place."
msgstr ""
"Det var derfor ikke muligt at fjerne databasen for ${pkg}. Dine muligheder "
"er:\n"
" * abort (afbryd) - Operationen fejler; du skal nedgradere,\n"
"  geninstallere, konfigurere pakken igen eller på anden måde\n"
"  intervenere for at fortsætte brugen. Det vil normalt også\n"
"  påvirke din mulighed for at installere andre pakker, indtil\n"
"  installationsfejlen er løst.\n"
" * retry (prøv igen) - Du bliver spurgt endnu engang om alle\n"
"  konfigurationsspørgsmålene (inklusive dem du ikke så på grund\n"
"  af debconf-prioritetsindstillingen) og der starter endnu et\n"
"  forsøg på at udføre operationen.\n"
" * retry (prøv igen, udelad spørgsmålene) - Forsøg operationen\n"
"  igen med det samme, udeladende alle spørgsmål. Dette er normalt\n"
"  kun muligt hvis du har løst det underliggende problem siden det\n"
"  tidspunkt hvor fejlen opstod.\n"
" * ignore (ignorer) - Fortsætter operationen og ignorerer dbconfig-\n"
"  common-fejl. Dette vil normalt efterlade databasen og bruger-\n"
"  privilegier uændret."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Next step:"
msgstr "Næste trin:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Configuring the database for ${pkg} requires the package ${dbpackage} to be "
"installed and configured first, which is not something that can be checked "
"for automatically."
msgstr ""
"Konfiguration af databasen for ${pkg} kræver at pakken ${dbpackage} "
"installeres konfigureres først, hvilket ikke er noget, som kan tjekkes "
"automatisk."

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#. Additionally, ${dbpackage} can be replaced with "mysql-server", so
#. that length suits, but ${pkg} usually will expand more.
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Your options are:\n"
" * abort - Choose this when in doubt and install ${dbpackage} before\n"
"  continuing with the configuration of this package. This causes the\n"
"  installation of ${pkg} to fail for now.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
"  Choose this if you chose the wrong database type by mistake.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Dine muligheder er:\n"
" * abort (afbryd) - vælg denne hvis du er i tvivl og installer\n"
"  ${dbpackage} før du fortsætter med konfigurationen af\n"
"  denne pakke. Det får installationen af ${pkg} til at\n"
"  fejle for nu.\n"
" * retry (prøv igen) - Du bliver spurgt endnu engang om alle\n"
"  konfigurationsspørgsmålene (inklusive dem du ikke så på grund\n"
"  af debconf-prioritetsindstillingen) og der starter endnu et\n"
"  forsøg på at udføre operationen.\n"
"  Vælg denne hvis du valgte den forkerte databasetype ved en fejl.\n"
" * ignore (ignorer) - Fortsætter operationen og ignorerer dbconfig-\n"
"  common-fejl. Dette vil normalt efterlade databasen uden en \n"
"  funktionel database."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Host name of the ${dbvendor} database server for ${pkg}:"
msgstr "Værtsnavn for ${pkg}s ${dbvendor}-databaseserver:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid ""
"Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a "
"new host."
msgstr ""
"Vælg det eksterne værtsnavn, der skal benyttes, eller vælg »ny vært« for at "
"angive en ny vært."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid "Port number for the ${dbvendor} service:"
msgstr "${dbvendor}-tjenestens portnummer:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid ""
"Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is "
"running on. To use the default port, leave this field blank."
msgstr ""
"Angiv venligst porten på databasen for ${dbvendor} som den eksterne vært "
"kører på. For at bruge standardporten efterlades dette felt tomt."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Host running the ${dbvendor} server for ${pkg}:"
msgstr "Værten der kører ${dbvendor}-serveren for ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
msgstr "Angiv værtsnavnet på den eksterne server for ${dbvendor}."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid ""
"You must have already arranged for the administrative account to be able to "
"remotely create databases and grant privileges."
msgstr ""
"Du skal i forvejen have klargjort administrationskontoen for at kunne "
"oprette databaser eksternt og tildele rettigheder."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "${dbvendor} database name for ${pkg}:"
msgstr "${dbvendor}-databasenavn for ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid ""
"Please provide a name for the ${dbvendor} database to be used by ${pkg}."
msgstr "Angiv navnet på den ${dbvendor}-database, der skal bruges af ${pkg}."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "${dbvendor} username for ${pkg}:"
msgstr "${dbvendor}-brugernavn for ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
"database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system "
"login, especially if the database is on a remote server."
msgstr ""
"Angiv et ${dbvendor}-brugernavn, som ${pkg} kan registrere sig som på "
"databaseserveren. En ${dbvendor}-bruger er ikke nødvendigvis det samme som "
"et systemlogind, især ikke hvis databasen ligger på en anden maskine."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"This is the user which will own the database, tables, and other objects to "
"be created by this installation. This user will have complete freedom to "
"insert, change, or delete data in the database."
msgstr ""
"Det er denne bruger, der kommer til at eje databasen, tabeller og andre "
"objekter, der bliver oprettet under denne installation. Denne bruger vil "
"have fuld mulighed for at indsætte, ændre og slette data i databasen."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"If your username contains an @, you need to specify the domain as well (see "
"below)."
msgstr ""
"Hvis dit brugernavn indeholder et @, så skal du også specificere domænet (se "
"nedenfor)."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Advanced usage: if you need to define the domain that the user will log in "
"from, you can write \"username@domain\"."
msgstr ""
"Avanceret brug: Hvis du har brug for at definere domænet, som brugeren vil "
"logge ind fra, kan du skrive »brugernavn@domæne«."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "${dbvendor} storage directory for ${pkg}:"
msgstr "${dbvendor}-lagermappe for ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"Please provide a path where the ${dbvendor} database file for ${pkg} should "
"be installed into."
msgstr ""
"Angiv en sti, hvor ${dbvendor}-databasefilen til ${pkg} skal installeres."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"The permissions for this directory will be set to match the permissions for "
"the generated database file."
msgstr ""
"Denne mappes rettigheder bliver sat op, så de svarer til rettighederne for "
"den oprettede databasefil."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "Unix socket"
msgstr "Unix-sokkel"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "TCP/IP"
msgstr "TCP/IP"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
msgstr "Forbindelsesmetode for ${pkg}s MySQL-database:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local "
"Unix socket (this provides the best performance). To connect with a "
"different method, or to a different server entirely, select the appropriate "
"option from the choices here."
msgstr ""
"Som udgangspunkt vil ${pkg} blive sat op til at bruge en MySQL-server gennem "
"en lokal unix-sokkel (det giver den bedste ydelse). Hvis du ønsker at "
"forbindelsen sker på en anden måde, eller til en helt anden server, så vælg "
"en af nedenstående muligheder."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
msgid "MySQL application password for ${pkg}:"
msgstr "MySQL-programadgangskode for ${pkg}:"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001 ../dbconfig-common.templates:29001
msgid ""
"Please provide a password for ${pkg} to register with the database server. "
"If left blank, a random password will be generated."
msgstr ""
"Angiv venligst en adgangskode som ${pkg} kan registrere sig som på "
"databaseserveren. Hvis du lader feltet stå tomt, vil det blive lavet en "
"tilfældig adgangskode."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
msgid "Name of the database's administrative user:"
msgstr "Navnet på din databases administrationsbruger:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
msgid ""
"Please provide the name of the account with which this package should "
"perform administrative actions. This user is the one with the power to "
"create new database users."
msgstr ""
"Angiv venligst navnet på den konto hvormed denne pakke skal udføre "
"administrationsarbejde. Det er den bruger, der kan oprette nye "
"databasebrugere."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
msgid ""
"For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is not the same as "
"the Unix login \"root\"."
msgstr ""
"For MySQL er det næsten altid »root«. Bemærk at dette IKKE er det samme som "
"UNIX-logindet »root«."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
msgid "Password of the database's administrative user:"
msgstr "Adgangskode for databasens administrationsbruger:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
msgid ""
"Please provide the password for the administrative account \"${dbadmin}\" "
"with which this package should create its MySQL database and user."
msgstr ""
"Angiv venligst adgangskoden til administrationskontoen »${dbadmin}«, som "
"denne pakke skal oprette sin MySQL-database og -bruger med."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "TCP/IP + SSL"
msgstr "TCP/IP + SSL"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid "Connection method for PostgreSQL database of ${pkg}:"
msgstr "Forbindelsesmetode for ${pkg}s PostgreSQL-database:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through TCP/"
"IP because that method works in most circumstances. To connect with a "
"different method, select the appropriate option from the choices here."
msgstr ""
"Som udgangspunkt vil ${pkg} blive sat op til at benytte en PostgreSQL-server "
"gennem TCP/IP, da denne metode fungerer i de fleste tilfælde. Hvis du ønsker "
"at forbindelsen sker på en anden måde, så vælg en af nedenstående muligheder."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "PostgreSQL application password for ${pkg}:"
msgstr "PostgreSQL-programadgangskode for ${pkg}:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid ""
"If you are using \"ident\" authentication, the supplied password will not be "
"used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to be "
"reconfigured to allow password-authenticated access."
msgstr ""
"Hvis du benytter »ident-baseret« godkendelse, vil den angivne adgangskode "
"ikke blive benyttet, og du kan lade den stå tom. Ellers kan det være "
"nødvendigt at sætte PostgreSQL-adgangen op igen, for at tillade adgang med "
"adgangskode."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "Password of your database's administrative user:"
msgstr "Adgangskode for din databases administrationsbruger:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid ""
"Please provide the password for the ${dbadmin} account with which this "
"package should perform administrative actions."
msgstr ""
"Angiv venligst adgangskoden til administrationskontoen ${dbadmin}, som denne "
"pakke skal udføre administrative handlinger med."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation, a database password is not required, "
"since authentication is done at the system level."
msgstr ""
"For en almindelig PostgreSQL-pakkeinstallation kræves ingen adgangskode for "
"databasen, da godkendelsen sker på systemniveau."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "ident"
msgstr "ident"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "password"
msgstr "adgangskode"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid "Method for authenticating the PostgreSQL administrator:"
msgstr "Måde at godkende PostgreSQL-administratoren på:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the administrative user should use "
"when connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL-servere har flere forskellige måder at godkende forbindelser på. "
"Vælg hvilken metode, den administrative bruger skal benytte for at forbinde "
"sig til serveren."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
"that the owner of the Unix socket is allowed to connect. PostgreSQL itself "
"calls this peer authentication."
msgstr ""
"Med »ident-godkendelse« på den lokale maskine vil serveren kontrollere om "
"ejeren af Unix-soklen har ret til at forbinde sig. PostgreSQL kalder selv "
"denne modpart-godkendelse."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC-1413-based ident is used "
"(which can be considered a security risk)."
msgstr ""
"Med »ident-godkendelse« på en anden maskine vil godkendelsen være baseret på "
"RFC 1413 (bemærk at det kan anses som en sikkerhedsrisiko)."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
"for use with some authentication backend (such as \"MD5\" or \"PAM\"). Note "
"that the password is still passed in the clear across network connections if "
"your connection is not configured to use SSL."
msgstr ""
"Med »adgangskode-godkendelse« vil der blive givet en adgangskode til "
"serveren, som den kan benytte med en eller anden godkendelsesmekanisme "
"(såsom »md5« eller »pam«). Bemærk at adgangskoden stadig sendes i klar tekst "
"over netværksbaserede forbindelser, hvis din forbindelse ikke er sat op til "
"at benytte SSL."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"ident\" "
"is recommended."
msgstr ""
"For en almindelig PostgreSQL-pakkeinstallation, der kører på samme maskine, "
"bør du nok vælge »ident«."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "Method for authenticating PostgreSQL user:"
msgstr "Måde at godkende PostgreSQL-bruger på:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the database user should use when "
"connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL-servere har flere forskellige måder at godkende forbindelser på. "
"Vælg hvilken metode, databasebrugeren skal benytte for at forbinde sig til "
"serveren."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"password"
"\" is recommended, because typically the system username doesn't match the "
"database username."
msgstr ""
"For en PostgreSQL-installation, der kører på samme maskine, anbefales "
"»password«, da systemets brugernavn typisk ikke matcher databasebrugernavnet."

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid "PostgreSQL connection method error"
msgstr "PostgreSQL-forbindelsesmetodefejl"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid ""
"Unfortunately, it seems that the database connection method you have "
"selected for ${pkg} will not work, because it requires the existence of a "
"local user that does not exist."
msgstr ""
"Det ser desværre ud til at den databaseforbindelsesmetode, du har valgt til "
"${pkg} ikke vil fungere, da den er afhængig af eksistensen af en lokal "
"bruger, der ikke findes."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid "Change PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Ret PostgreSQL-opsætningen automatisk?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid ""
"It has been determined that the database installation for ${pkg} cannot be "
"automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL server's "
"access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common when "
"the package is installed. If instead you would prefer to do it manually, the "
"following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Det viser sig at databaseinstallationen for ${pkg} ikke kan foregå "
"automatisk uden at foretage ændringer i din PostgreSQL-servers "
"adgangsstyring. Det foreslås, at dette gøres af dbconfig-common, når din "
"pakke er installeret. Hvis du foretrækker at gøre det selv, så filføj "
"følgende linje til din pg_hba.conf:"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid "Revert PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Genskab den gamle PostgreSQL-opsætning automatisk?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid ""
"As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
"access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While keeping "
"such an entry will not break any software on the system, it may be seen as a "
"potential security concern. It is suggested that this be done by dbconfig-"
"common when the package is removed. If instead you would prefer to do it "
"manually, the following line needs to be removed from your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Da ${pkg} nu bliver fjernet, er det ikke længere nødvendigt at have en "
"adgangsstyringsnøgle i din PostgreSQL-servers opsætning. Selvom det ikke vil "
"forstyrre dit systems programmer at beholde sådan en nøgle, kan den opfattes "
"som en potentiel sikkerhedsrisiko. Det foreslås, at det gøres af dbconfig-"
"common, når din pakke er fjernet. Hvis du foretrækker at gøre dette selv, så "
"fjern følgende linje fra din pg_hba.conf:"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgstr "Ændringer krævet i /etc/postgresql/pg_hba.conf"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid ""
"To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
"configuration of the PostgreSQL server. You may be able to find help in the "
"file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgstr ""
"For at få databasen for pakken ${pkg} startet op, skal du rette i "
"opsætningen af din PostgreSQL-server. Du kan muligvis finde hjælp i filen /"
"usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:38001
msgid "Empty passwords unsupported with PostgreSQL"
msgstr "Tomme adgangskoder er ikke understøttet af PostgreSQL"

Reply to: