[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates xspPackage: xsp
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish xsp translation

joe@pc:~/over/debian/xsp$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 14 oversatte tekster.

byesubmit@bugs.debian.org
debian-l10n-danish@lists.debian.org

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates xsp

Package: xsp
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish xsp translation

joe@pc:~/over/debian/xsp$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 14 oversatte tekster.

bye
Joe
Joe


PS: It looks like you have an error in the English text

#. Type: note
#. Description
#: ../mono-apache-server4.templates:3001
msgid ""
"You appear to have some ASP.NET 2.0 sites configured in /etc/mono-server. "
"Support for the 1.0 profile has been removed from Mono 4.0 and above, and "
"you are no longer able to serve ASP.NET 2.0 sites. You must reconfigure XSP "
"to serve these sites using the 4.0 profile, assuming your application is "
"compatible. Please see mono-server4-admin(8) to see how to regenerate a "
"configuration for use with the 4.0 profile."
msgstr ""
"Du ser ud til at have nogle ASP.NET 2.0-sider konfigureret i /etc/mono-"
"server. Understøttelse for 2.0-profilen er blevet fjernet fra Mono 4.0 og "
"senere, og du kan ikke længere betjene ASP.NET 2-0-sider. Du skal "
"omkonfigurere XSP for at betjene disse sider med brug af 4.0-profilen, "
"under antagelse af at dit program er kompatibelt. Se venligst "
"mono-server4-admin(8) for at se hvordan en konfiguration gendannes for "
"brug med 4.0-profilen."


Support for the 1.0 profile -> Support for the 2.0 profile

Attachment: da.po.tar.gz
Description: application/gzip


Reply to: