[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

strongswan 5.1.0-1: Please update debconf PO translation for the package strongswanHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
strongswan. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.

The maintainer forgot to ask for translation updates so I'm doing that
on his behalf.

Please send updates as wishlist bugs
against strongswan. DO NOT SEND THEM TO ME.

There is no specific deadline for this.

Thanks in advance,

# Danish translation strongswan.
# Copyright (C) 2010 strongswan & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the strongswan package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: strongswan\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: strongswan@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-07 13:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-04 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid "Old runlevel management superseded"
msgstr "Erstattede tidligere kørselsniveauhåndtering"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid ""
"Previous versions of the strongSwan package gave a choice between three "
"different Start/Stop-Levels. Due to changes in the standard system startup "
"procedure, this is no longer necessary or useful. For all new installations "
"as well as old ones running in any of the predefined modes, sane default "
"levels will now be set. If you are upgrading from a previous version and "
"changed your strongSwan startup parameters, then please take a look at NEWS."
"Debian for instructions on how to modify your setup accordingly."
msgstr ""
"Tidligere versioner af pakken strongSwan havde et valg mellem tre "
"forskellige start-/stopniveauer. På grund af ændringer i den normale "
"procedure for systemopstart, er dette ikke længere nødvendigt eller "
"brugbart. For alle nye installationer samt ældre installationer der kører i "
"en af de prædefinerede tilstande, vil standardniveauer for sane ikke blive "
"angivet. Hvis du opgraderer fra en tidligere version og ændrede dine "
"opstartsparametre i strongSwan, så kig venligst i NEWS.Debian for "
"instruktioner om hvordan du ændrer din opsætning, så den passer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid "Restart strongSwan now?"
msgstr "Genstart strongSwan nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid ""
"Restarting strongSwan is recommended, since if there is a security fix, it "
"will not be applied until the daemon restarts. Most people expect the daemon "
"to restart, so this is generally a good idea. However, this might take down "
"existing connections and then bring them back up, so if you are using such a "
"strongSwan tunnel to connect for this update, restarting is not recommended."
msgstr ""
"Genstart af strongSwan anbefales, da det er en sikkerhedsrettelse, rettelsen "
"vil ikke træde i kraft før dæmonen genstartes. De fleste forventer at "
"dæmonen genstartes, så dette er generelt en god ide. Det kan dog lægge "
"eksisterende forbindelser ned og så få dem op igen, så hvis du bruger sådan "
"en strongSwan-tunneltil at forbinde for denne opdatering, anbefales en "
"genstart ikke."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Start strongSwan's IKEv1 daemon?"
msgid "Start strongSwan's charon daemon?"
msgstr "Start strongSwans IKEv1-dæmon?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The charon daemon must be running to support version 2 of the Internet "
#| "Key Exchange protocol."
msgid ""
"The charon daemon must be running to support the Internet Key Exchange "
"protocol."
msgstr ""
"Dæmonen charon skal køre for at understøtte version 2 af Internet Key "
"Exchange-protokollen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid "Use an X.509 certificate for this host?"
msgstr "Brug et X.509-certifikat for denne vært?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"An X.509 certificate for this host can be automatically created or imported. "
"It can be used to authenticate IPsec connections to other hosts and is the "
"preferred way of building up secure IPsec connections. The other possibility "
"would be to use shared secrets (passwords that are the same on both sides of "
"the tunnel) for authenticating a connection, but for a larger number of "
"connections, key based authentication is easier to administer and more "
"secure."
msgstr ""
"Et X.509-certifikat for denne vært kan oprettes automatisk eller importeres. "
"Det kan bruges til at godkende IPsec-forbindelser til andre værter og er den "
"foretrukne måde at opbygge sikre IPsec-forbindelser. Den anden mulighed "
"ville være at bruge delte hemmeligheder (adgangskoder der er de samme på "
"begge sider af tunnelen) til godkendelse af en forbindelse, men for et "
"større antal forbindelser, er nøglebaseret godkendelse nemmere at "
"administrere og mere sikkert."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"Alternatively you can reject this option and later use the command \"dpkg-"
"reconfigure strongswan\" to come back."
msgstr ""
"Alternativt kan du afvise denne indstilling og senere bruge kommandoen »dpkg-"
"reconfigure strongswan«."

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "create"
msgstr "opret"

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "import"
msgstr "importer"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid "Methods for using a X.509 certificate to authenticate this host:"
msgstr ""
"Metoder hvormed et X.509-certifikat kan bruges til at godkende denne vært:"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"It is possible to create a new X.509 certificate with user-defined settings "
"or to import an existing public and private key stored in PEM file(s) for "
"authenticating IPsec connections."
msgstr ""
"Det er muligt at oprette et nyt X.509-certifikat med brugerdefineret "
"opsætning eller at importere en eksisterende offentlig og privat nøgle gemt "
"i PEM-filer for godkendelse af IPsec-forbindelser."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"If you choose to create a new X.509 certificate you will first be asked a "
"number of questions which must be answered before the creation can start. "
"Please keep in mind that if you want the public key to get signed by an "
"existing Certificate Authority you should not select to create a self-signed "
"certificate and all the answers given must match exactly the requirements of "
"the CA, otherwise the certificate request may be rejected."
msgstr ""
"Hvis du vælger at oprette et nyt X.509-certifikat, vil du først blive spurgt "
"om et antal spørgsmål, som skal besvares før oprettelsen kan begynde. Husk "
"venligst at hvis du ønsker at den offentlige nøgle skal underskrives af et "
"eksisterende Certificate Authority, så bør du ikke vælge at oprette et "
"certifikat underskrevet af dig selv og alle svarene skal svare præcis til "
"krævene i CA'en, ellers vil certifikatanmodningen blive afvist."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"If you want to import an existing public and private key you will be "
"prompted for their filenames (which may be identical if both parts are "
"stored together in one file). Optionally you may also specify a filename "
"where the public key(s) of the Certificate Authority are kept, but this file "
"cannot be the same as the former ones. Please also be aware that the format "
"for the X.509 certificates has to be PEM and that the private key must not "
"be encrypted or the import procedure will fail."
msgstr ""
"Hvis du ønsker at importere en eksisterende offentlig og privat nøgle, vil "
"du blive spurgt om deres filnavne (som kan være identiske, hvis begge er "
"gemt sammen i en fil). Du kan valgfrit angive et filnavn hvor de offentlige "
"nøgler fra Certificate Authority opbevares, men denne fil kan ikke være den "
"samme som den tidligere. Vær venligst også opmærksom på at formatet for "
"X.509-certifikatet skal være PEM, og at den private nøgle ikke må være "
"krypteret, ellers vil importproceduren fejle."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid "File name of your PEM format X.509 certificate:"
msgstr "Filnavn på dit PEM-formateret X.509-certifikat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing your X.509 certificate in "
"PEM format."
msgstr ""
"Indtast venligst placeringen på filen der indeholder dit X.509-certifikat i "
"PEM-format."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid "File name of your PEM format X.509 private key:"
msgstr "Filnavn på din private PEM-formateret X.509-nøgle:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing the private RSA key "
"matching your X.509 certificate in PEM format. This can be the same file "
"that contains the X.509 certificate."
msgstr ""
"Indtast venligst placeringen på filen, der indeholder den private RSA-nøgle "
"der svarer til dit X.509-certifikat i PEM-format. Dette kan være den samme "
"fil som indeholder X.509-certifikatet."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid "File name of your PEM format X.509 RootCA:"
msgstr "Filnavn på dit PEM-formaterede X.509-RootCA:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid ""
"Optionally you can now enter the location of the file containing the X.509 "
"Certificate Authority root used to sign your certificate in PEM format. If "
"you do not have one or do not want to use it please leave the field empty. "
"Please note that it's not possible to store the RootCA in the same file as "
"your X.509 certificate or private key."
msgstr ""
"Du kan nu valgfrit indtaste placeringen på filen, der indeholder X.509 "
"Certificate Authority-root brugt til at underskrive dit certifikat i PEM-"
"format. Hvis du ikke har et eller ikke ønsker at bruge det så efterlad dette "
"felt tomt. Bemærk venligst at det ikke er muligt at gemme RootCA'en i den "
"samme fil som dit X.509-certifikat eller din private nøgle."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid "Please enter which length the created RSA key should have:"
msgstr "Indtast venligst hvilken længde den oprettede RSA-nøgle skal have:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid ""
"Please enter the length of the created RSA key. It should not be less than "
"1024 bits because this should be considered unsecure and you will probably "
"not need anything more than 4096 bits because it only slows the "
"authentication process down and is not needed at the moment."
msgstr ""
"Indtast venligst længden på den oprettede RSA-nøgle. Den bør ike være mindre "
"end 1024 bit, da dette er usikkert, og du vil sikkert ikke have brug for "
"mere end 4096 bit, da det kun sløver godkendelsesprocessen ned og behovet "
"ikke er der i øjeblikket."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid "Create a self-signed X.509 certificate?"
msgstr "Opret et X.509-certifikat du selv har underskrevet?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"Only self-signed X.509 certificates can be created automatically, because "
"otherwise a Certificate Authority is needed to sign the certificate request. "
"If you choose to create a self-signed certificate, you can use it "
"immediately to connect to other IPsec hosts that support X.509 certificate "
"for authentication of IPsec connections. However, using strongSwan's PKI "
"features requires all certificates to be signed by a single Certificate "
"Authority to create a trust path."
msgstr ""
"Kun X.509-certifikater du selv har underskrevet kan oprettes automatisk, da "
"en Certifikat Authority ellers er nødvendig for at certifikatforespørgslen "
"biver underskrevet. Hvis du vælger at oprette et certifikat, du selv "
"underskriver, kan du umiddelbart bruge det efterfølgende til at forbinde til "
"andre IPsec-værter som understøtter X.509-certifikater til godkendelse af "
"IPsec-forbindelser. Brug af strongSwans PKI-funktioner kræver dog at alle "
"certifikater skal være underskrevet af en Certificate Authority for at "
"oprette en troværdighed."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"If you do not choose to create a self-signed certificate, only the RSA "
"private key and the certificate request will be created, and you will have "
"to sign the certificate request with your Certificate Authority."
msgstr ""
"Hvis du vælger ikke at oprette et certifikat, du selv har underskrevet, vil "
"kun den private RSA-nøgle og certifikatforespørgslen blive oprettet, og du "
"vil skulle underskrive certifikatforespørgslen med dit Certificate Authority."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid "Country code for the X.509 certificate request:"
msgstr "Landekode for X.509-certifikatforespørgslen:"

# hvad er det for en tobogstavskode de henviser til her? DA eller DK.
# ISO 3166 som de nævner efterfølgende er trecifret (DNK), men underdelen af 
# 3166 er tocifret og DK for Danmark, men det dækker områderne i Danmark 
# som Midtjylland DK-82 med flere.
#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"Please enter the two-letter code for the country the server resides in (such "
"as \"AT\" for Austria)."
msgstr ""
"Indtast venligst koden, der består af to bogstaver, for landet hvor serveren "
"befinder sig (såsom »DK« for Danmark)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"OpenSSL will refuse to generate a certificate unless this is a valid "
"ISO-3166 country code; an empty field is allowed elsewhere in the X.509 "
"certificate, but not here."
msgstr ""
"OpenSSL vil nægte at oprette et certifikat med mindre dette er en gyldig "
"ISO-3166 landekode. Et tomt felt er tilladt andre steder i X.509-"
"certifikatet men ikke her."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid "State or province name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Stat eller provinsnavn for X.509-certifikatforespørgslen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid ""
"Please enter the full name of the state or province the server resides in "
"(such as \"Upper Austria\")."
msgstr ""
"Indtast venligst det fulde navn på staten eller provinsen som serveren "
"befinder sig i (såsom »Nordjylland«)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid "Locality name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Lokalitetsnavn for X.509-certifikatforespørgslen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid ""
"Please enter the locality the server resides in (often a city, such as "
"\"Vienna\")."
msgstr ""
"Indtast venligst lokaliteten hvor serveren befinder sig (ofte en by, såsom "
"»Århus«)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid "Organization name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Organisationsnavn for X.509-certifikatforespørglsen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid ""
"Please enter the organization the server belongs to (such as \"Debian\")."
msgstr ""
"Indtast venligst organisationen som serveren tilhører (såsom »Debian«)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgstr "Organisationsgruppe for X.509-certifikatforespørgslen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid ""
"Please enter the organizational unit the server belongs to (such as "
"\"security group\")."
msgstr ""
"Indtast venligst organisationsgruppen som serveren tilhører (såsom "
"»sikkerhedsafdelingen«)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid "Common Name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Betegnelsen for X.509-certifikatforespørgslen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid ""
"Please enter the Common Name for this host (such as \"gateway.example.org\")."
msgstr ""
"Indtast venligst betegnelsen (navnet) for denne vært (såsom »gateway."
"eksempel.org«)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid "Email address for the X.509 certificate request:"
msgstr "E-post-adresse for X.509-certifikatforespørgslen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid ""
"Please enter the email address of the person or organization responsible for "
"the X.509 certificate."
msgstr ""
"Indtast venligst e-post-adressen på personen eller organisationen der er "
"ansvarlig for X.509-certifikatet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid "Enable opportunistic encryption?"
msgstr "Aktiver opportunistisk kryptering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid ""
"This version of strongSwan supports opportunistic encryption (OE), which "
"stores IPSec authentication information in DNS records. Until this is widely "
"deployed, activating it will cause a significant delay for every new "
"outgoing connection."
msgstr ""
"Denne version af strongSwan understøtter opportunistisk kryptering (OE), som "
"gemmer IPSec-godkendelsesinformation i DNS-punkter. Indtil dette er udbredt, "
"vil aktivering medføre en væsentlig forsinkelse for hver ny udgående "
"forbindelse."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want "
#| "it. It may break the Internet connection (default route) as the pluto "
#| "daemon starts."
msgid ""
"You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want it. "
"It may break the Internet connection (default route) as the daemon starts."
msgstr ""
"Du skal kun aktivere opportunistisk kryptering, hvis du er sikker på, at du "
"ønsker det. Det kan få internetforbindelsen til at gå ned (standardrute), "
"når plutodæmonen starter op."

#~ msgid ""
#~ "The pluto daemon must be running to support version 1 of the Internet Key "
#~ "Exchange protocol."
#~ msgstr ""
#~ "Dæmonen pluto skal køre for at understøtte version 1 af Internet Key "
#~ "Exchange-protokollen."

#~ msgid "Start strongSwan's IKEv2 daemon?"
#~ msgstr "Start streongSwans IKEv2-dæmon?"

Reply to: