[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-installer: Please update debconf PO translation for the package debian-installerHi,

After sending a call for updates for Debian Installer sublevel 1 a few
days ago, here is the same call for sublevel 2.

Once again, there is no strict deadline: I would just like to make
sure that we get some updates, after nearly 5 months since we released
wheezy and then since the last wide call for updates.

Please preferrably commit updates to the D-I SVN repository if you or
someone in your team has commit access there. If you don't, you can
send the update to me by praviate mail, as a last option.

Many thanks in advance.

# translation of debian-installer_packages_po_sublevel2_da.po to
# Danish messages for debian-installer.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011, 2012, 2013.
# Jacob Sparre Andersen <jacob@jacob-sparre.dk>, 2008, 2010.
# Mads Bille Lundby <lundbymads@gmail.com>, 2009.
# Jesper Dahl Nyerup <debian@jespernyerup.dk>, 2008.
# Henrik Christian Grove <debian@3001.dk>, 2008.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2004-2007.
# Reviewed 2007 by Niels Rasmussen.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer_packages_po_sublevel2_da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-13 22:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-05 00:05+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:3001
msgid "Installation step failed"
msgstr "Installationstrinnet mislykkedes"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:3001
msgid ""
"An installation step failed. You can try to run the failing item again from "
"the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}"
msgstr ""
"Et installationstrin mislykkedes. Du kan enten prøve at køre trinnet igen "
"fra menuen, eller springe det over og vælge noget andet. Det mislykkede trin "
"er: ${ITEM}"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:4001
msgid "Choose an installation step:"
msgstr "Vælg et installationstrin:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:4001
msgid ""
"This installation step depends on one or more other steps that have not yet "
"been performed."
msgstr ""
"Dette installationstrin afhænger af et eller flere andre installationstrin, "
"der endnu ikke er udført."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001 ../di-utils.templates:5001
msgid "Interactive shell"
msgstr "Interaktiv skal"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid "After this message, you will be running \"ash\", a Bourne-shell clone."
msgstr "Efter denne besked kører du \"ash\", en klon af Bourne-skallen."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid ""
"The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted "
"on \"/target\". The editor available to you is nano. It's very small and "
"easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to "
"you, use the \"help\" command."
msgstr ""
"Rodfilsystemet er en ramdisk. Harddisk-filsystemerne er monteret på \"/target"
"\". Den tilgængelige tekstbehandler hedder nano. Den er meget lille og nem "
"at finde ud af. For at få en idé om, hvilke Unix-værktøjer, du har til "
"rådighed, kan du bruge kommandoen \"help\"."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid "Use the \"exit\" command to return to the installation menu."
msgstr "Brug kommandoen \"exit\" for at komme tilbage til installationsmenuen."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. The translation should not exceed 55 columns except for languages
#. that are only supported in the graphical version of the installer
#. :sl2:
#: ../di-utils-exit-installer.templates:1001
msgid "Exit installer"
msgstr "Afslut installationsprogram"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-reboot.templates:1001
msgid "Are you sure you want to exit now?"
msgstr "Er du sikker på, at du vil afslutte nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-reboot.templates:1001
msgid ""
"If you have not finished the install, your system may be left in an unusable "
"state."
msgstr ""
"Hvis du ikke har afsluttet installationen, kan dit system være ubrugeligt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid "Terminal plugin not available"
msgstr "Terminaludvidelsen ikke tilgængelig"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid ""
"This build of the debian-installer requires the terminal plugin in order to "
"display a shell. Unfortunately, this plugin is currently unavailable."
msgstr ""
"Denne udgave af Debian-installationsprogrammet skal bruge terminaludvidelsen "
"for at vise en skal. Desværre er denne udvidelse ikke tilgængelig for "
"øjeblikket."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid ""
"It should be available after reaching the \"Loading additional components\" "
"installation step."
msgstr ""
"Den skulle være tilgængelig, når installationen når til trinnet \"Indlæsning "
"af yderligere komponenter\"."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:7001
msgid ""
"Alternatively, you can open a shell by pressing Ctrl+Alt+F2. Use Alt+F5 to "
"get back to the installer."
msgstr ""
"Alternativt kan du åbne en skal ved at taste Ctrl+Alt+F2. Brug Alt+F5 for at "
"vende tilbage til installationen."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001 ../anna.templates:2001
msgid "Installer components to load:"
msgstr "Installations-komponenter der hentes:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001
msgid ""
"All components of the installer needed to complete the install will be "
"loaded automatically and are not listed here. Some other (optional) "
"installer components are shown below. They are probably not necessary, but "
"may be interesting to some users."
msgstr ""
"Alle de dele af installationsprogrammet, der kræves for at fuldføre "
"installationen, vil blive indlæst automatisk, og vil ikke fremgå her. Andre "
"valgfri installationskomponenter er vist herunder. De er næppe nødvendige, "
"men kan være interessante for nogle brugere."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001 ../anna.templates:2001
msgid ""
"Note that if you select a component that requires others, those components "
"will also be loaded."
msgstr ""
"Bemærk at hvis du vælger en komponent, der kræver andre komponenter, bliver "
"disse også installeret."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:2001
msgid ""
"To save memory, only components that are certainly needed for an install are "
"selected by default. The other installer components are not all necessary "
"for a basic install, but you may need some of them, especially certain "
"kernel modules, so look through the list carefully and select the components "
"you need."
msgstr ""
"For at spare hukommelse bliver kun de dele, der helt sikkert er brug for, "
"forvalgt. De andre installationsdele er ikke allesammen nødvendige for en "
"minimal installation, men du har muligvis brug for enkelte af dem. Specielt "
"visse kernemoduler. Så se listen nøje igennem og vælg de komponenter, du har "
"brug for."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:7001
msgid "Failed to load installer component"
msgstr "Kunne ikke indlæse installationskomponenten"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:7001
msgid "Loading ${PACKAGE} failed for unknown reasons. Aborting."
msgstr "Det lykkedes af ukendte grunde ikke at hente ${PACKAGE}. Afbryder."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid "Continue the install without loading kernel modules?"
msgstr "Fortsæt installationen uden at indlæse kernemoduler?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid ""
"No kernel modules were found. This probably is due to a mismatch between the "
"kernel used by this version of the installer and the kernel version "
"available in the archive."
msgstr ""
"Der blev ikke fundet nogen kernemoduler. Det skyldes sandsynligvis at den "
"kerneversion, der benyttes af denne version af installationsprogrammet ikke "
"passer til de kerneversioner, der er tilgængelige i arkivet."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid ""
"If you're installing from a mirror, you can work around this problem by "
"choosing to install a different version of Debian. The install will probably "
"fail to work if you continue without kernel modules."
msgstr ""
"Hvis du installerer fra et filspejl, kan du omgå dette problem ved at vælge "
"at installere en anden Debianversion. Installationen vil sandsynligvis ikke "
"komme til at fungere hvis du fortsætter uden kernemodulerne."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:4001
msgid "System locale:"
msgstr "Systemregionalindstillinger:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:4001
msgid "Select the default locale for the installed system."
msgstr "Vælg standardregionalindstillinger for systemet."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid "Additional locales:"
msgstr "Yderligere regionalindstillinger:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid ""
"Based on your previous choices, the default locale currently selected for "
"the installed system is '${LOCALE}'."
msgstr ""
"Udfra dine tidligere valg, er regionalindstillingerne forvalgt til "
"»${LOCALE}«."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid ""
"If you wish to use a different default or to also have other locales "
"available, you may choose additional locales to be installed. If you are "
"unsure it is best to just use the selected default."
msgstr ""
"Hvis du ønsker at bruge andre eller flere regionalindstillinger, kan du føje "
"flere til listen. Hvis du er usikker, er det bedst at du beholder de "
"forvalgte regionalindstillinger."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:34001
msgid "locale"
msgstr "regionalindstilling"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:34001
msgid ""
"A locale determines character encoding and contains information on for "
"example currency, date format and alphabetical sort order."
msgstr ""
"Regionalindstillinger fastsætter tegnkodning og indeholder information om "
"valuta, datoformat, alfabetisk orden, m.m."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Tastaturmodel:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Please select the model of the keyboard of this machine."
msgstr "Vælg venligst tastaturmodellen for denne maskine."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
msgid "No temporary switch"
msgstr "Ingen midlertidig omskifter"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Logo keys"
msgstr "Begge Logo-taster"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "Method for temporarily toggling between national and Latin input:"
msgstr ""
"Metode til midlertidigt at skifte mellem national og latinsk indtastning:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid ""
"When the keyboard is in national mode and one wants to type only a few Latin "
"letters, it might be more appropriate to switch temporarily to Latin mode. "
"The keyboard remains in that mode as long as the chosen key is kept pressed. "
"That key may also be used to input national letters when the keyboard is in "
"Latin mode."
msgstr ""
"Når tastaturet er i national tilstand, og man ønsker at skrive et par "
"latinske tegn, kan det være praktisk at skifte midlertidigt til latin-"
"tilstand. Tastaturet forbliver i denne tilstand så længe den valgte tast er "
"trykket nede. Denne tast kan også blive brugt til at indtaste nationale "
"tegn, når tastaturert er i latin-tilstand."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "You can disable this feature by choosing \"No temporary switch\"."
msgstr ""
"Du kan deaktivere denne funtion ved at vælge \"Ingen midlertidig omskifter\"."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "The default for the keyboard layout"
msgstr "Standard for tastaturlayoutet"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "No AltGr key"
msgstr "Ingen AltGr-tast"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Keypad Enter key"
msgstr "Enter-tast på numerisk tastatur"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Alt keys"
msgstr "Begge ALT-taster"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid "Key to function as AltGr:"
msgstr "Tast, der fungerer som AltGr:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid ""
"With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some "
"characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard "
"layout, such as foreign currency symbols and accented letters. These are "
"often printed as an extra symbol on keys."
msgstr ""
"I nogle tastaturlayouts er AltGr en ændringstast, der bliver brugt til at "
"indtaste visse tegn, primært de der er usædvanlige for tastaturlayoutets "
"sprog. Det kan være symboler for fremmed valuta og accentuerede bogstaver."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "No compose key"
msgstr "Ingen Compose-tast"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid "Compose key:"
msgstr "Compose-tast:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret "
"the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not "
"found on the keyboard."
msgstr ""
"Compose-tasten (også kendt som Multi_tast) gør computeren i stand til at "
"tolke de følgende få anslag som en kombination med henblik på at frembringe "
"et tegn, der ikke findes på tastaturet."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in "
"Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use "
"the Control+period combination as a Compose key."
msgstr ""
"På tekstkonsollen virker Compose-tasten ikke i Unicode-tilstand. Hvis "
"Unicode-tilstand ikke er aktiveret, kan du altid, uanset hvad du vælger her, "
"bruge Control+punktum-kombinationen som en Compose-tast."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001
msgid "Load CD-ROM drivers from removable media?"
msgstr "Indlæs cd-rom-drivere fra et flytbart medie?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001 ../cdrom-detect.templates:3001
msgid "No common CD-ROM drive was detected."
msgstr "Fandt ingen almindelige cd-rom drev."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001
msgid ""
"You may need to load additional CD-ROM drivers from removable media, such as "
"a driver floppy. If you have such media available now, insert it, and "
"continue. Otherwise, you will be given the option to manually select CD-ROM "
"modules."
msgstr ""
"Du kan have brug for at indlæse yderligere cd-rom-drivere fra et flytbart "
"medie, f.eks. en driverdiskette. Hvis du har sådan et liggende, så indsæt "
"det og fortsæt. Ellers vil du få mulighed for selv at vælge cd-rom-moduler."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:3001
msgid "Manually select a CD-ROM module and device?"
msgstr "Vælg cd-rom modul og enhed manuelt?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:3001
msgid ""
"Your CD-ROM drive may be an old Mitsumi or another non-IDE, non-SCSI CD-ROM "
"drive. In that case you should choose which module to load and the device to "
"use. If you don't know which module and device are needed, look for some "
"documentation or try a network installation instead of a CD-ROM installation."
msgstr ""
"Dit cd-rom drev kan være et gammelt Mitsumi eller andet ikke-IDE eller -SCSI "
"cd-rom drev. I så fald skal du angive hvilket modul, du vil indlæse og "
"hvilken enhed, du vil bruge. Hvis du ikke ved, hvilket modul og hvilken "
"enhed, du skal bruge, må du lede efter noget dokumentation eller prøve at "
"gennemføre installationen over nettet i stedet for fra cd."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:4001
msgid "Retry mounting the CD-ROM?"
msgstr "Forsøg igen og montér cd'en?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:4001
msgid ""
"Your installation CD-ROM couldn't be mounted. This probably means that the "
"CD-ROM was not in the drive. If so you can insert it and try again."
msgstr ""
"Din installations-cd kunne ikke monteres. Det betyder sikkert, at den ikke "
"er i drevet. Hvis det er tilfældet, kan du lægge den i og prøve igen."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:5001
msgid "Module needed for accessing the CD-ROM:"
msgstr "Modul, der kræves for at tilgå cd'en:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:5001
msgid ""
"The automatic detection didn't find a CD-ROM drive. You can try to load a "
"specific module if you have an unusual CD-ROM drive (that is neither IDE nor "
"SCSI)."
msgstr ""
"Den automatiske søgning fandt intet cd-rom drev. Du kan prøve at indlæse et "
"bestemt modul, hvis du har et andet cd-rom drev (dvs. hverken er IDE eller "
"SCSI)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid "Device file for accessing the CD-ROM:"
msgstr "Enhedsfil for tilgang til cd-rom drevet:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid ""
"In order to access your CD-ROM drive, please enter the device file that "
"should be used. Non-standard CD-ROM drives use non-standard device files "
"(such as /dev/mcdx)."
msgstr ""
"For at kunne tilgå dit cd-rom drev, bedes du angive hvilken enhedsfil, der "
"skal bruges. Ikke-standard cd-rom drev benytter ikke-standard enhedsfiler "
"(såsom /dev/mcdx)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid ""
"You may switch to the shell on the second terminal (ALT+F2) to check the "
"available devices in /dev with \"ls /dev\". You can return to this screen by "
"pressing ALT+F1."
msgstr ""
"Du kan skifte til skallen på den anden terminal (ALT+F2) for at se de "
"tilgængelige enheder i /dev med \"ls /dev\". Kom tilbage hertil med ALT+F1."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:12001
msgid "CD-ROM detected"
msgstr "Cd-rom drev fundet"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:12001
msgid ""
"The CD-ROM autodetection was successful. A CD-ROM drive has been found and "
"it currently contains the CD ${cdname}. The installation will now continue."
msgstr ""
"Det lykkedes at finde cd-rom drevet automatisk. Der blev fundet et cd-rom "
"drev, og det indeholder cd'en ${cdname}. Installationen vil nu fortsætte."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:13001
msgid "Incorrect CD-ROM detected"
msgstr "Fandt forkert cd"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:13001
msgid "The CD-ROM drive contains a CD which cannot be used for installation."
msgstr "Cd-rom drevet indeholder en cd, der ikke kan bruges til installation."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:13001
msgid "Please insert a suitable CD to continue with the installation."
msgstr "Indsæt en passende cd for at fortsætte installationen."

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid "Error reading Release file"
msgstr "Fejl ved læsning af filen \"Release\""

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid ""
"The CD-ROM does not seem to contain a valid 'Release' file, or that file "
"could not be read correctly."
msgstr ""
"Cd'en lader ikke til at indeholde en gyldig \"Release\"-fil, eller også kan "
"filen ikke læses korrekt."

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid ""
"You may try to repeat CD-ROM detection but, even if it does succeed the "
"second time, you may experience problems later in the installation."
msgstr ""
"Du kan prøve at gentage cd-rom søgningen, men selvom den bliver fundet i "
"andet forsøg, kan du få problemer senere i installationen."

#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:19001
msgid "Detect and mount CD-ROM"
msgstr "Led efter cd-rom drev og montér cd"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1001
msgid "no ethernet card"
msgstr "intet ethernetkort"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. "none of the above" should be understood as "none of the above choices"
#: ../ethdetect.templates:1001 ../disk-detect.templates:3001
msgid "none of the above"
msgstr "ingen af ovenstående"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1002
msgid "Driver needed by your Ethernet card:"
msgstr "Den driver, som dit ethernetkort skal bruge:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1002
msgid ""
"No Ethernet card was detected. If you know the name of the driver needed by "
"your Ethernet card, you can select it from the list."
msgstr ""
"Der blev ikke fundet noget ethernetkort. Hvis du kender navnet på den "
"driver, dit ethernetkort skal bruge, kan du vælge den fra listen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:3001
msgid "Ethernet card not found"
msgstr "Fandt ikke ethernetkortet"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:3001
msgid "No Ethernet card was found on the system."
msgstr "Fandt intet ethernetkort på systemet."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3001
msgid "continue with no disk drive"
msgstr "fortsæt uden diskdrev"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3002
msgid "Driver needed for your disk drive:"
msgstr "Den driver, som dit diskdrev skal bruge:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3002
msgid ""
"No disk drive was detected. If you know the name of the driver needed by "
"your disk drive, you can select it from the list."
msgstr ""
"Der blev ikke fundet noget diskdrev. Hvis du kender navnet på den driver, "
"dit diskdrev skal bruge, kan du vælge den fra listen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "No partitionable media"
msgstr "Ingen partitionérbare medier"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "No partitionable media were found."
msgstr "Der blev ikke fundet nogen partitionérbare medier."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "Please check that a hard disk is attached to this machine."
msgstr "Tjek at der er en harddisk forbundet til denne maskine."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:5001
msgid "Modules to load:"
msgstr "Moduler at indlæse:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:5001
msgid ""
"The following Linux kernel modules were detected as matching your hardware. "
"If you know some are unnecessary, or cause problems, you can choose not to "
"load them. If you're unsure, you should leave them all selected."
msgstr ""
"Følgende Linux-kernemoduler lader til at svare til dit udstyr. Hvis du ved, "
"at nogle af dem er unødvendige eller giver problemer, kan du vælge ikke at "
"indlæse dem. Hvis du er usikker, bør de alle forblive valgte."

#. Type: boolean
#. Description
#. FIXME: not in use and kept just while we're still in doubt it will
#. be needed
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:6001
msgid "Start PC card services?"
msgstr "Start PC-card-services?"

#. Type: boolean
#. Description
#. FIXME: not in use and kept just while we're still in doubt it will
#. be needed
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:6001
msgid ""
"Please choose whether PC card services should be started in order to allow "
"the use of PCMCIA cards."
msgstr ""
"Vælg om PC-card-services skal startes, så der kan benyttes PCMCIA-kort."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid "PCMCIA resource range options:"
msgstr "PCMCIA resurse-områdeindstillinger:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid ""
"Some PCMCIA hardware needs special resource configuration options in order "
"to work, and can cause the computer to freeze otherwise. For example, some "
"Dell laptops need \"exclude port 0x800-0x8ff\" to be specified here. These "
"options will be added to /etc/pcmcia/config.opts. See the installation "
"manual or the PCMCIA HOWTO for more information."
msgstr ""
"Noget PCMCIA-udstyr kræver nogle specielle resurse-indstillinger for at "
"kunne fungere og kan få computeren til at fryse, hvis de mangler. For "
"eksempel kræver visse bærbare fra Dell, at du angiver \"exclude port "
"0x800-0x8ff\" her. Disse indstillinger bliver tilføjet /etc/pcmcia/config."
"opts. Se installationsmanualen eller PCMCIA HOWTO'en for yderligere "
"oplysninger."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid "For most hardware, you do not need to specify anything here."
msgstr "Det meste udstyr kræver ikke, at du angiver noget her."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:9001
msgid "Error while running '${CMD_LINE_PARAM}'"
msgstr "Fejl under kørslen af '${CMD_LINE_PARAM}'"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001
msgid "Load missing drivers from removable media?"
msgstr "Indlæs manglende drivere fra et flytbart medie?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001
msgid ""
"A driver for your hardware is not available. You may need to load drivers "
"from removable media, such as a USB stick, or driver floppy."
msgstr ""
"Der mangler en driver til noget af dit udstyr. Du kan være nødt til at "
"indlæse drivere fra et flytbart medie, eksempelvis et USB-drev eller en "
"diskette."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001 ../hw-detect.templates:11001
msgid "If you have such media available now, insert it, and continue."
msgstr ""
"Hvis du har sådan et medie ved hånden, skal du indsætte det nu, og derefter "
"fortsætte."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid "Load missing firmware from removable media?"
msgstr "Indlæs manglende firmware fra et flytbart medie?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid ""
"Some of your hardware needs non-free firmware files to operate. The firmware "
"can be loaded from removable media, such as a USB stick or floppy."
msgstr ""
"Noget af dit udstyr skal bruge ufri firmware for at fungere. Firmware kan "
"indlæses fra et flytbart medie, eksempelvis et USB-drev eller en diskette."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid "The missing firmware files are: ${FILES}"
msgstr "De manglende firmware-filer er: ${FILES}"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:6001
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} er et trådløst netkort. Angiv navnet (såkaldt ESSID) på det "
"trådløse netværk, du vil have ${iface} til at bruge. Hvis du vil bruge "
"ethvert tilgængeligt netværk, skal du ikke skrive noget her."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:8002
msgid "Wireless network type for ${iface}:"
msgstr "Trådløs netværkstype for ${iface}:"

# i tvivl her skal Open oversættes
# uk.po har også "open" uoversat. Evt. kunne man i parentesen skrive
# (Pre-Shared Key/forhåndsdelt nøgle), således at henvisningen til
# akronymet PSK blev klar, samtidig med at det er nemmere at slå en
# forklaring op på nettet.
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:8002
msgid ""
"Choose WEP/Open if the network is open or secured with WEP. Choose WPA/WPA2 "
"if the network is protected with WPA/WPA2 PSK (Pre-Shared Key)."
msgstr ""
"Vælg WEP/Open hvis netværket er åbent eller sikret med WEP. Vælg WPA/WPA2 "
"hvis netværket er beskyttet med WPA/WPA2 PSK (forhåndsdelt nøgle)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "WEP-nøgle til den trådløse enhed ${iface}:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Angiv WEP-sikkerhedsnøgle for den trådløse enhed ${iface}, hvis der skal "
"bruges en sådan nøgle. Der er to måder at gøre dette på:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn', 'nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn', "
"or 'nnnnnnnn', where n is a number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Din WEP-nøgle har et af formaterne 'nnnn-nnnn-nn', 'nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn' "
"eller 'nnnnnnnn', hvor n er et tal. Skriv det blot, som det er, i dette felt."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Hvis din WEP-nøgles format er udformet som en adgangskode, skriv da \"s:\" "
"foran WEP-nøglen (uden gåseøjnene)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Hvis der ikke er nogen WEP-nøgle til dit trådløse netværk, skal du blot lade "
"feltet stå tomt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:10001
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Ugyldig WEP-nøgle"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:10001
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"WEP-nøglen \"${wepkey}\" er ugyldig. Læs omhyggeligt instruktionerne på "
"næste side, om hvordan du angiver din WEP-nøgle korrekt, og prøv igen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:11001
msgid "Invalid passphrase"
msgstr "Ugyldig adgangsfrase"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:11001
msgid ""
"The WPA/WPA2 PSK passphrase was either too long (more than 64 characters) or "
"too short (less than 8 characters)."
msgstr ""
"WPA/WPA2 PSK-adgangsfrasen var enten for lang (mere end 64 tegn) eller for "
"kort (mindre end 8 tegn)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:12001
msgid "WPA/WPA2 passphrase for wireless device ${iface}:"
msgstr "WPA/WPA2-adgangsfrase for den trådløse enhed ${iface}:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:12001
msgid ""
"Enter the passphrase for WPA/WPA2 PSK authentication. This should be the "
"passphrase defined for the wireless network you are trying to use."
msgstr ""
"Indtast adgangsfrasen for WPA/WPA2 PSK-godkendelse. Dette skal være "
"adgangsfrasen defineret for det trådløse netværk, du forsøger at bruge."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Ugyldig ESSID"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to ${max_essid_len} "
"characters, but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID'en »${essid}« er ugyldig. ESSID'er må højst være på ${max_essid_len} "
"tegn, men kan indeholde alle slags tegn."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:14001
msgid "Attempting to exchange keys with the access point..."
msgstr "Forsøger at udveksle nøgler med adgangspunktet ..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:16001
msgid "WPA/WPA2 connection succeeded"
msgstr "WPA/WPA2-forbindelse lykkedes"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:17001
msgid "Failure of key exchange and association"
msgstr "Fejl ved udveksling og tilknytning af nøgler"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:17001
msgid ""
"The exchange of keys and association with the access point failed. Please "
"check the WPA/WPA2 parameters you provided."
msgstr ""
"Udvekslingen af nøgler og tilknytning med adgangspunktet mislykkedes. "
"Kontroller venligst WPA/WPA2-parametrene du angav."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Ugyldigt værtsnavn"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Navnet \"${hostname}\" er ugyldigt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, upper and lowercase "
"letters (A-Z and a-z), and the minus sign. It must be at most "
"${maxhostnamelen} characters long, and may not begin or end with a minus "
"sign."
msgstr ""
"Et gyldigt værtsnavn må kun indeholde tallene 0-9, de små og store bogstaver "
"a-z og minustegnet. Det skal være mindst ${maxhostnamelen} tegn langt, og må "
"hverken begynde eller ende med et minustegn."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:21001
msgid "Error"
msgstr "Fejl"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:21001
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Der opstod en fejl, og netværksopsætningen er blevet afbrudt. Du kan forsøge "
"igen fra installationens hovedmenu."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Der blev ikke fundet nogen netkort"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Der blev ikke fundet nogen netkort. Installationssystemet var ikke i stand "
"til at finde nogen netværksenhed."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Det kan være nødvendigt at indlæse et bestemt modul til dit netkort, hvis du "
"virkelig har sådan et. For at gøre dette, skal du gå tilbage til trinnet for "
"søgning efter netværksudstyr."

#. Type: note
#. Description
#. A "kill switch" is a physical switch found on some network cards that
#. disables the card.
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:23001
msgid "Kill switch enabled on ${iface}"
msgstr "Deaktiveringsknap aktiveret på ${iface}"

#. Type: note
#. Description
#. A "kill switch" is a physical switch found on some network cards that
#. disables the card.
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:23001
msgid ""
"${iface} appears to have been disabled by means of a physical \"kill switch"
"\". If you intend to use this interface, please switch it on before "
"continuing."
msgstr ""
"${iface} lader til at være deaktiveret ved hjælp af en fysisk "
"deaktiveringsknap. Hvis du vil bruge dette netkort, så slå det til, før du "
"fortsætter."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. below the 65 columns limit (which means 65 characters for most languages)
#. Choices MUST be separated by commas
#. You MUST use standard commas not special commas for your language
#. You MUST NOT use commas inside choices
#: ../netcfg-common.templates:24001
msgid "Infrastructure (Managed) network"
msgstr "Infrastruktur (Styret) netværk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. below the 65 columns limit (which means 65 characters for most languages)
#. Choices MUST be separated by commas
#. You MUST use standard commas not special commas for your language
#. You MUST NOT use commas inside choices
#: ../netcfg-common.templates:24001
msgid "Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Ad-hoc netværk (vært-til-vært)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:25001
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Trådløs netværksopsætning"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:26001
msgid "Searching for wireless access points..."
msgstr "Søger efter trådløse stationer (\"access points\") ..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:30001
msgid "<none>"
msgstr "<ingen>"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:31001
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Trådløst netværk (802.11x)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:32001
msgid "wireless"
msgstr "trådløst"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:33001
msgid "Ethernet"
msgstr "Ethernet"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:34001
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:35001
msgid "USB net"
msgstr "USB-net"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:37001
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Seriel-linje IP"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:38001
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Parallelport IP"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:39001
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Point-to-Point protokol"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:40001
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:41001
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Point-to-Point protokol"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:42001
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:43001
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Ægte channel-to-channel"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:45001
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:46001
msgid "Unknown interface"
msgstr "Ukendt netkort"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Fandt ingen DHCP-klient"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"Fandt ingen DHCP-klient. Denne pakke kræver pakken pump eller dhcp-client."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid "The DHCP configuration process has been aborted."
msgstr "DHCP-opsætningen blev afbrudt."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Fortsæt uden en standardrute?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first installation CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Den automatiske netværksopsætning lykkedes. Der blev dog ikke angivet nogen "
"standardrute (\"default route\"), så dit system ved ikke, hvordan det skal "
"kommunikere med andre maskiner på internettet. Dette vil gøre det umuligt at "
"fortsætte installationen, medmindre du har den første installations-cd, en "
"\"Netinst\"-cd eller har de nødvendige pakker liggende på det lokale netværk."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Hvis du er usikker, bør du ikke fortsætte uden en standardrute (\"default "
"route\"). Kontakt din lokale netværksadministrator om problemet."

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:12001 ../netcfg-dhcp.templates:14001
msgid "Attempting IPv6 autoconfiguration..."
msgstr "Forsøger automatisk IPv6-konfiguration ..."

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:13001
msgid "Waiting for link-local address..."
msgstr "Venter på link-local-adresse ..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:16001
msgid "Configuring the network with DHCPv6"
msgstr "Konfigurer netværket med DHCPv6"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Forkert udformet IP-adresse"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255 (an IPv4 address), or a sequence of "
"blocks of hexadecimal digits separated by colons (an IPv6 address). Please "
"try again."
msgstr ""
"Den IP-adresse, du angav, er forkert udformet. Den skal have formatet x.x.x."
"x, hvor hvert »x« ikke er større end 255 (en IPv4-adresse), eller en sekvens "
"af blokke af heksadecimale tal adskilt af kolon (en IPv6-adresse). Prøv igen."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:3001
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Punkt-til-punkt adresse:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:3001
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Punkt-til-punkt adressen bruges til at definere den anden ende af et punkt-"
"til-punkt netværk. Spørg din netværksadministrator, hvis du ikke kender "
"værdien. Netmasken skal angives som fire tal adskilt af punktummer."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Kunne ikke få kontakt til gateway"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Den gateway-adresse du har indtastet kan ikke kontaktes."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan have skrevet forkert, da du angav IP-adresse, netmaske og/eller "
"gateway."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid "Debian version to install:"
msgstr "Hvilken Debian-udgave skal installeres:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid ""
"Debian comes in several flavors. Stable is well-tested and rarely changes. "
"Unstable is untested and frequently changing. Testing is a middle ground, "
"that receives many of the new versions from unstable if they are not too "
"buggy."
msgstr ""
"Debian findes i flere udgaver. Stabil (stable) er en velafprøvet udgave, der "
"sjældent ændres. Ustabil (unstable) er uafprøvet og ændres ofte. Test "
"(testing) er en mellemting, der modtager mange af de nye programversioner "
"fra ustabil, hvis de ikke er for fejlbehæftede."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid "Only flavors available on the selected mirror are listed."
msgstr "Kun udgaver der er tilgængelige på det valgte spejl bliver vist."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:7001
msgid "Go back and try a different mirror?"
msgstr "Gå tilbage og vælg et andet spejl?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:7001
msgid ""
"The specified (default) Debian version (${RELEASE}) is not available from "
"the selected mirror. It is possible to continue and select a different "
"release for your installation, but normally you should go back and select a "
"different mirror that does support the correct version."
msgstr ""
"Den angivne (forvalgte) udgave af Debian (${RELEASE}) er ikke tilgængelig "
"fra det valgte spejl. Det er muligt at fortsætte og vælge en anden udgave "
"til din installation, men normalt bør du gå tilbage og vælge et spejl der "
"kan levere den rette udgave."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid "Bad archive mirror"
msgstr "Ugyldigt arkivspejl"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"An error has been detected while trying to use the specified Debian archive "
"mirror."
msgstr ""
"Der opstod en fejl under forsøget på tilgå det angivne spejl af Debian-"
"arkivet."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"Possible reasons for the error are: incorrect mirror specified; mirror is "
"not available (possibly due to an unreliable network connection); mirror is "
"broken (for example because an invalid Release file was found); mirror does "
"not support the correct Debian version."
msgstr ""
"Mulige grunde til fejlen er: forkert spejl blev angivet; spejlet er ikke "
"tilgængeligt (muligvis på grund af en dårlig netværksforbindelse); spejlet "
"er i stykker (for eksempel fordi der blev fundet en ugyldig »Release«-fil); "
"spejlet har ikke den rette udgave af Debian."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"Additional details may be available in /var/log/syslog or on virtual console "
"4."
msgstr ""
"Flere detaljer kan være skrevet i »/var/log/syslog« eller på virtuel konsol "
"nummer 4."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid "Please check the specified mirror or try a different one."
msgstr "Tjek det angivne spejl eller prøv et andet."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:10001
msgid "oldstable"
msgstr "gammel stabil (oldstable)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:11001
msgid "stable"
msgstr "stabil (stable)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:12001
msgid "testing"
msgstr "test (testing)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:13001
msgid "unstable"
msgstr "ustabil (unstable)"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:5001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:3001
msgid "Debian archive mirror directory:"
msgstr "Debian-arkivspejlets mappe:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:5001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:3001
msgid ""
"Please enter the directory in which the mirror of the Debian archive is "
"located."
msgstr "Angiv den mappe, hvori Debian-arkivspejlet ligger."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:4001
msgid "FTP proxy information (blank for none):"
msgstr "FTP-proxy-oplysninger (tomt for ingen):"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:4001
msgid ""
"If you need to use a FTP proxy to access the outside world, enter the proxy "
"information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Hvis du skal bruge en FTP-proxy til at nå internettet, skal du angive proxy-"
"oplysningerne her. Ellers skal du ikke skrive noget."

#. Type: select
#. Default
#. Translators, you should put here the ISO 3166 code of a country
#. which you know hosts at least one Debian FTP mirror. Please check
#. that the country really has a Debian FTP mirror before putting a
#. random value here
#.
#. First check that the country you mention here is listed in
#. http://svn.debian.org/wsvn/webwml/trunk/webwml/english/mirror/Mirrors.masterlist
#.
#. BE CAREFUL to use the TWO LETTER ISO-3166 CODE and not anything else
#.
#. You do not need to translate what's between the square brackets
#. You should even NOT put square brackets in translations:
#. msgid "US[ Default value for ftp]"
#. msgstr "FR"
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.sel-in:2002
msgid "US[ Default value for ftp]"
msgstr "DK"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.both-in:2001
msgid "Protocol for file downloads:"
msgstr "Protokol til filoverførsel:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.both-in:2001
msgid ""
"Please select the protocol to be used for downloading files. If unsure, "
"select \"http\"; it is less prone to problems involving firewalls."
msgstr ""
"Vælg en protokol til overførsel af filer. Hvis du er usikker, bør du vælge "
"\"http\", da den har færre problemer med brandmure."

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../net-retriever.templates:1001 ../apt-setup-udeb.templates:8001
#: ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Retry"
msgstr "Prøv igen"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../net-retriever.templates:1001 ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Change mirror"
msgstr "Skift filspejl"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#: ../net-retriever.templates:1002 ../apt-mirror-setup.templates:4002
msgid "Downloading a file failed:"
msgstr "Det lykkedes ikke at hente en fil:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../net-retriever.templates:1002
msgid ""
"The installer failed to download a file from the mirror. This may be a "
"problem with your network, or with the mirror. You can choose to retry the "
"download, select a different mirror, or cancel and choose another "
"installation method."
msgstr ""
"Der var en fil, installationsprogrammet ikke kunne hente fra filspejlet. Det "
"kan skyldes et problem med dit netværk eller med filspejlet. Du kan prøve at "
"hente filen igen, vælge et andet filspejl eller afbryde for at vælge en "
"anden installationsmetode."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-retriever.templates:1001
msgid "Failed to copy file from CD-ROM. Retry?"
msgstr "Kunne ikke kopiere fil fra cd. Prøv igen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-retriever.templates:1001
msgid ""
"There was a problem reading data from the CD-ROM. Please make sure it is in "
"the drive. If retrying does not work, you should check the integrity of your "
"CD-ROM."
msgstr ""
"Der var problemer med at læse data fra cd. Sørg for at den er i drevet. Hvis "
"det ikke hjælper at prøve igen, bør du tjekke cd'ens tilstand."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:1001
msgid "Scanning removable media"
msgstr "Gennemsøger flytbart medie"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:2001
msgid "Cannot read removable media, or no drivers found."
msgstr "Mediet kan ikke læses, eller også indeholder det ikke drivere."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:2001
msgid ""
"There was a problem reading data from the removable media. Please make sure "
"that the right media is present. If you continue to have trouble, your "
"removable media might be bad."
msgstr ""
"Der var problemer med at læse data fra mediet. Sørg for at det rigtige medie "
"er isat. Hvis du fortsat har problemer, kan mediet være i stykker."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:5001
msgid "Device in use"
msgstr "Enheden er i brug"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:5001
msgid ""
"No modifications can be made to the device ${DEVICE} for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Der kan ikke gennemføres ændringer på enheden ${DEVICE} af følgende årsager:"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:6001
msgid "Partition in use"
msgstr "Partitionen er i brug"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. This should be translated as "partition *number* ${PARTITION}"
#. In short, ${PARTITION} will indeed contain the partition
#. NUMBER and not the partition NAME
#: ../partman-base.templates:6001
msgid ""
"No modifications can be made to the partition #${PARTITION} of device "
"${DEVICE} for the following reasons:"
msgstr ""
"Der kan ikke gennemføres ændringer på partition #${PARTITION} på enheden "
"${DEVICE} af følgende årsager:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid "Continue with the installation?"
msgstr "Fortsæt installationen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid ""
"No partition table changes and no creation of file systems have been planned."
msgstr "Ingen partitionstabeller og ingen nye filsystemer er blevet planlagt."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid ""
"If you plan on using already created file systems, be aware that existing "
"files may prevent the successful installation of the base system."
msgstr ""
"Hvis du regner med at bruge et allerede oprettet filsystem, skal du være "
"klar over at eksisterende filer muligvis kan hindre installationen af "
"basissystemet."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:13001
msgid "The following partitions are going to be formatted:"
msgstr "Følgende partitioner vil blive formateret:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. for example: "partition #6 of IDE0 master as ext3 journaling file system"
#: ../partman-base.templates:14001
msgid "partition #${PARTITION} of ${DEVICE} as ${TYPE}"
msgstr "partition #${PARTITION} på ${DEVICE} som ${TYPE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. for devices which have no partitions
#. for example: "LVM VG Debian, LV Root as ext3 journaling file system"
#: ../partman-base.templates:15001
msgid "${DEVICE} as ${TYPE}"
msgstr "${DEVICE} som ${TYPE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:16001
msgid "The partition tables of the following devices are changed:"
msgstr "Partitionstabellerne på følgende enheder er ændret:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:17001
msgid "What to do with this device:"
msgstr "Hvad skal jeg gøre med denne enhed:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:18001
msgid "How to use this free space:"
msgstr "Hvordan skal jeg bruge denne frie plads:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:19001
msgid "Partition settings:"
msgstr "Partitionsindstillinger:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:19001
msgid ""
"You are editing partition #${PARTITION} of ${DEVICE}. ${OTHERINFO} "
"${DESTROYED}"
msgstr ""
"Du redigerer nu partitionen #${PARTITION} på ${DEVICE}. ${OTHERINFO} "
"${DESTROYED}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:20001
msgid "This partition is formatted with the ${FILESYSTEM}."
msgstr "Denne partition er formateret med ${FILESYSTEM}."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:21001
msgid "No existing file system was detected in this partition."
msgstr "Det blev ikke fundet noget eksisterende filsystem på denne partition."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:22001
msgid "All data in it WILL BE DESTROYED!"
msgstr "Alle data i den VIL BLIVE ØDELAGT!"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:23001
msgid "The partition starts from ${FROMCHS} and ends at ${TOCHS}."
msgstr "Partitionen starter på ${FROMCHS} og ender på ${TOCHS}."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:24001
msgid "The free space starts from ${FROMCHS} and ends at ${TOCHS}."
msgstr "Den fri plads starter på ${FROMCHS} og ender på ${TOCHS}."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:29001 ../partman-base.templates:33001
msgid "Show Cylinder/Head/Sector information"
msgstr "Vis cylinder/hoved/sektor-oplysninger"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:30001
msgid "Done setting up the partition"
msgstr "Færdig med at sætte partitionen op"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:34001
#, no-c-format
msgid "Dump partition info in %s"
msgstr "Gem partitionsoplysninger i %s"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-auto.templates:3001 ../partman-auto.templates:4001
#: ../partman-auto-lvm.templates:4001
msgid "Failed to partition the selected disk"
msgstr "Kunne ikke partitionere den valgte disk"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:3001
msgid ""
"This probably happened because the selected disk or free space is too small "
"to be automatically partitioned."
msgstr ""
"Dette skete sandsynligvis fordi den valgte disk eller den valgte frie plads "
"er for lille til automatisk partitionering."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:4001
msgid ""
"This probably happened because there are too many (primary) partitions in "
"the partition table."
msgstr ""
"Dette skyldes sandsynligvis at der er for mange (primære) partitioner i "
"partitionstabellen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid "Unusable free space"
msgstr "Ubrugelig fri plads"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid ""
"Partitioning failed because the chosen free space may not be used. There are "
"probably too many (primary) partitions in the partition table."
msgstr ""
"Partitioneringen mislykkedes, da den valgte frie plads ikke kan bruges. Der "
"er sandsynligvis for mange (primære) partitioner i partitionstabellen."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:22001
msgid "Small-disk (< 1GB) partitioning scheme"
msgstr "Partitionsudlægning for lille harddisk (<1 GB)"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid "Go back to the menu?"
msgstr "Gå tilbage til menuen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid "No file system is specified for partition #${PARTITION} of ${DEVICE}."
msgstr ""
"Der er ikke angivet noget filsystem for partition ${PARTITION} på ${DEVICE}."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a file system to "
"this partition, it won't be used at all."
msgstr ""
"Hvis du ikke går tilbage til partitioneringsmenuen og angiver et filsystem "
"til denne partition, vil den slet ikke blive benyttet."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:2001
msgid "do not use the partition"
msgstr "benyt ikke partitionen"

#. Type: text
#. Description
#. up to 25 character positions
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:3001
msgid "Format the partition:"
msgstr "Formatér partitionen:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:4001
msgid "yes, format it"
msgstr "ja, formatér den"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:5001
msgid "no, keep existing data"
msgstr "nej, bevar eksisterende data"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:6001
msgid "do not use"
msgstr "brug ikke"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:8001
msgid "format the partition"
msgstr "formatér partitionen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:10001
msgid "keep and use the existing data"
msgstr "Bevar og benyt eksisterende data"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:1001
msgid "Resizing partition..."
msgstr "Ændrer partitionens størrelse ..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:2001
msgid "Copying partition..."
msgstr "Kopierer partition ..."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid "Write previous changes to disk and continue?"
msgstr "Skriv ændringerne til diskene og fortsæt?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
msgid ""
"Before you can select a partition to copy, any previous changes have to be "
"written to disk."
msgstr ""
"Ændringerne skrives til diskene, før du kan vælge en partition at kopiere."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid "You cannot undo this operation."
msgstr "Du kan ikke fortryde denne handling."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
msgid "Please note that the copy operation may take a long time."
msgstr "Bemærk at kopieringen kan tage lang tid."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:5001
msgid "Source partition:"
msgstr "Kildepartition:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:5001
msgid "Please choose the partition which contains the data you want to copy."
msgstr "Vælg den partition, der indeholder de data, du ønsker at kopiere."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:6001
msgid "Copy operation failure"
msgstr "Fejl under kopieringen"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-partitioning.templates:6001
#: ../partman-partitioning.templates:13001 ../partman-md.templates:21001
msgid "An error occurred while writing the changes to the storage devices."
msgstr "Der opstod en fejl under skrivning af ændringerne til lagerenhederne."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:6001
msgid "The copy operation has been aborted."
msgstr "Kopieringen er afbrudt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:7001
msgid "The resize operation is impossible"
msgstr "Størrelsesændring umulig"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:7001
msgid "Because of an unknown reason it is impossible to resize this partition."
msgstr ""
"Af ukendte årsager er det umuligt at ændre størrelsen på denne partition."

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-zfs) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-partitioning.templates:7001 ../clock-setup.templates:9001
#: ../bootstrap-base.templates:4001 ../bootstrap-base.templates:5001
#: ../bootstrap-base.templates:6001 ../bootstrap-base.templates:7001
#: ../bootstrap-base.templates:11001 ../bootstrap-base.templates:16001
#: ../nobootloader.templates:2001 ../grub-installer.templates:29001
#: ../quik-installer.templates:11001 ../quik-installer.templates:13001
#: ../quik-installer.templates:18001 ../yaboot-installer.templates:11001
#: ../yaboot-installer.templates:13001 ../yaboot-installer.templates:15001
#: ../network-console.templates:10001 ../partman-zfs.templates:30001
#: ../partman-zfs.templates:41001 ../partman-zfs.templates:45001
#: ../lvmcfg-utils.templates:24001 ../lvmcfg-utils.templates:32001
#: ../lvmcfg-utils.templates:37001 ../partman-lvm.templates:32001
#: ../partman-lvm.templates:46001 ../partman-lvm.templates:53001
#: ../partman-lvm.templates:57001 ../partman-lvm.templates:60001
#: ../partman-auto-lvm.templates:7001 ../partman-auto-raid.templates:1001
msgid "Check /var/log/syslog or see virtual console 4 for the details."
msgstr "Tjek /var/log/syslog eller kig på den virtuelle konsol 4 for detaljer."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid ""
"Before you can select a new partition size, any previous changes have to be "
"written to disk."
msgstr ""
"Ændringerne skal skrives til diskene, før du kan vælge en ny "
"partitionsstørrelse."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid "Please note that the resize operation may take a long time."
msgstr "Bemærk at ændring af størrelsen kan tage lang tid."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:9001
#: ../partman-partitioning.templates:14001
msgid "New partition size:"
msgstr "Ny partitionsstørrelse:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:9001
msgid ""
"The minimum size for this partition is ${MINSIZE} (or ${PERCENT}) and its "
"maximum size is ${MAXSIZE}."
msgstr ""
"Den mindste størrelse for denne partition, er ${MINSIZE} (eller ${PERCENT}), "
"og den største er ${MAXSIZE}."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:9001
#: ../partman-partitioning.templates:14001
#, no-c-format
msgid ""
"Hint: \"max\" can be used as a shortcut to specify the maximum size, or "
"enter a percentage (e.g. \"20%\") to use that percentage of the maximum size."
msgstr ""
"Tip: Du kan benytte \"max\" for at vælge den største størrelse, eller du kan "
"indtaste en procentsats (f.eks. \"20%\") for at bruge denne andel af den "
"største størrelse."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:10001
msgid "The size entered is invalid"
msgstr "Den indtastede størrelse er ugyldig"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:10001
msgid ""
"The size you entered was not understood. Please enter a positive integer "
"size followed by an optional unit of measure (e.g. \"200 GB\"). The default "
"unit of measure is the megabyte."
msgstr ""
"Den størrelse du indtastede blev ikke forstået. Indtast venligst størrelsen "
"som et positivt heltal efterfulgt af en valgfri måleenhed (f.eks. \"200 GB"
"\"). Standard-måleenheden er megabyte."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:11001
msgid "The size entered is too large"
msgstr "Den indtastede størrelse er for stor"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:11001
msgid ""
"The size you entered is larger than the maximum size of the partition. "
"Please enter a smaller size to continue."
msgstr ""
"Den størrelse du indtastede er større end maksimumstørrelsen af partitionen. "
"Indtast venligst en mindre størrelse for at fortsætte."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:12001
msgid "The size entered is too small"
msgstr "Den indtastede størrelse er for lille"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:12001
msgid ""
"The size you entered is smaller than the minimum size of the partition. "
"Please enter a larger size to continue."
msgstr ""
"Den størrelse du indtastede er mindre end minimumstørrelsen for partitionen. "
"Indtast venligst en større størrelse for at fortsætte."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:13001
msgid "Resize operation failure"
msgstr "Størrelsesændring mislykkedes"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:13001
msgid "The resize operation has been aborted."
msgstr "Størrelsesændring blev afbrudt."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:14001
msgid "The maximum size for this partition is ${MAXSIZE}."
msgstr "Den største størrelse for denne partition er ${MAXSIZE}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:15001
msgid "Invalid size"
msgstr "Ugyldig størrelse"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:18001
msgid "Flags for the new partition:"
msgstr "Flag til den nye partition:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:19001
msgid "Partition name:"
msgstr "Partitionsnavn:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid "Continue with partitioning?"
msgstr "Fortsæt med partitionering?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
msgid ""
"This partitioner doesn't have information about the default type of the "
"partition tables on your architecture. Please send an e-mail message to "
"debian-boot@lists.debian.org with information."
msgstr ""
"Dette partitioneringsprogram indeholder ikke oplysninger om standardtypen "
"for partitionstabeller på din arkitektur. Send gerne oplysningerne som e-"
"post (på engelsk) til debian-boot@lists.debian.org."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
msgid ""
"Please note that if the type of the partition table is unsupported by "
"libparted, then this partitioner will not work properly."
msgstr ""
"Bemærk at hvis denne type partitionstabel ikke understøttes af libparted, "
"vil dette partitionsprogram ikke fungere ordentligt."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid ""
"This partitioner is based on the library libparted which doesn't have "
"support for the partition tables used on your architecture. It is strongly "
"recommended that you exit this partitioner."
msgstr ""
"Dette partitioneringsprogram er baseret på biblioteket libparted, som ikke "
"understøtter din arkitekturs partitioneringstabeller. Det anbefales kraftigt "
"at afbryde partitioneringen."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid ""
"If you can, please help to add support for your partition table type to "
"libparted."
msgstr ""
"Hvis du kan, beder vi dig hjælpe med at tilføje understøttelse for din type "
"partitioneringstabel til libparted."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:23001
msgid "Partition table type:"
msgstr "Partitionstabel-type:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:23001
msgid "Select the type of partition table to use."
msgstr "Vælg den type partitionstabel, der skal benyttes."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:24001
msgid "Create new empty partition table on this device?"
msgstr "Vil du oprette en ny tom partitionstabel på denne enhed?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:24001
msgid ""
"You have selected an entire device to partition. If you proceed with "
"creating a new partition table on the device, then all current partitions "
"will be removed."
msgstr ""
"Du har ikke valgt en hel enhed til partitionering. Hvis du fortsætter med at "
"oprette en ny partitionstabel på enheden, vil alle nuværende partitioner "
"blive fjernet."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:24001
msgid "Note that you will be able to undo this operation later if you wish."
msgstr ""
"Bemærk at du får mulighed for at fortryde denne handling senere, hvis du "
"ønsker det."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid "Write a new empty partition table?"
msgstr "Vil du skrive en ny, tom partitionstabel?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid ""
"Because of limitations in the current implementation of the Sun partition "
"tables in libparted, the newly created partition table has to be written to "
"the disk immediately."
msgstr ""
"Grundet begrænsninger i den nuværende implementation af Sun-"
"partitionstabeller i libparted, skal den nyoprettede partitionstabel skrives "
"til disken med det samme."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid ""
"You will NOT be able to undo this operation later and all existing data on "
"the disk will be irreversibly removed."
msgstr ""
"Du vil IKKE få mulighed for senere at fortryde denne handling, og alle "
"eksisterende data på disken vil uigenkaldeligt blive fjernet."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid ""
"Confirm whether you actually want to create a new partition table and write "
"it to disk."
msgstr ""
"Bekræft at du virkelig ønsker at oprette en ny partitionstabel og skrive den "
"til disken."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:26001
msgid "Are you sure you want a bootable logical partition?"
msgstr "Er du sikker på, at du vil starte fra en logisk partition?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:26001
msgid ""
"You are trying to set the bootable flag on a logical partition. The bootable "
"flag is generally only useful on primary partitions, so setting it on "
"logical partitions is normally discouraged. Some BIOS versions are known to "
"fail to boot if there is no bootable primary partition."
msgstr ""
"Du forsøger at sætte \"bootable\"-flaget på en logisk partition. Det er "
"generelt kun nyttigt på primære partitioner, så det frarådes normalt at "
"sætte det på logiske partitioner. Nogle BIOS-udgaver kan ikke starte "
"maskinen, hvis der ikke er en primær partition med \"bootable\"-flaget sat."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:26001
msgid ""
"However, if you are sure that your BIOS does not have this problem, or if "
"you are using a custom boot manager that pays attention to bootable logical "
"partitions, then setting this flag may make sense."
msgstr ""
"Men hvis du er sikker på at din BIOS ikke har det problem, eller hvis du "
"bruger et specielt opstartsprogram, der er opmærksomt på logiske partitioner "
"med dette flag sat, så giver det mening at sætte det."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:27001
msgid "Set the partition flags"
msgstr "Sæt partitionsflag"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:28001
msgid "Name:"
msgstr "Navn:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:29001
msgid "Bootable flag:"
msgstr "Opstartsflag:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:30001
msgid "on"
msgstr "til"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:31001
msgid "off"
msgstr "fra"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:32001
msgid "Resize the partition (currently ${SIZE})"
msgstr "Ændr partitionens størrelse (den er nu ${SIZE})"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:33001
msgid "Copy data from another partition"
msgstr "Kopiér data fra en anden partition"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:34001
msgid "Delete the partition"
msgstr "Slet partitionen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:35001
msgid "Create a new partition"
msgstr "Opret en ny partition"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:36001
msgid "Create a new empty partition table on this device"
msgstr "Opret en ny, tom partitionstabel på denne enhed"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001 ../partman-ext2r0.templates:2001
msgid "Go back to the menu and correct errors?"
msgstr "Gå tilbage til menuen for at rette fejlene?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
msgid ""
"The test of the file system with type ${TYPE} in partition #${PARTITION} of "
"${DEVICE} found uncorrected errors."
msgstr ""
"Testen af filsystemet med typen ${TYPE} på partition ${PARTITION} på "
"${DEVICE} fandt fejl, der ikke er rettet."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and correct these errors, the "
"partition will be used as is."
msgstr ""
"Hvis du ikke går tilbage til partitioneringsmenuen og retter disse fejl, vil "
"partitionen blive benyttet som den er."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001
msgid ""
"The test of the swap space in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} found "
"uncorrected errors."
msgstr ""
"Testen af swapområdet på partition ${PARTITION} på ${DEVICE} fandt fejl, der "
"ikke er rettet."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001 ../partman-ext3.templates:10001
#: ../partman-ext2r0.templates:4001
msgid "Do you want to return to the partitioning menu?"
msgstr "Vil du tilbage til partitioneringsmenuen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
msgid ""
"You have not selected any partitions for use as swap space. Enabling swap "
"space is recommended so that the system can make better use of the available "
"physical memory, and so that it behaves better when physical memory is "
"scarce. You may experience installation problems if you do not have enough "
"physical memory."
msgstr ""
"Du har ikke udvalgt nogen partition til brug som swapområde. Det anbefales "
"at aktivere et swapområde, så systemet kan udnytte den tilgængelige fysiske "
"hukommelse bedre og opføre sig bedre, når der er mangel på fysisk "
"hukommelse. Du kan opleve installationsproblemer, hvis du ikke har nok "
"fysisk hukommelse."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a swap partition, "
"the installation will continue without swap space."
msgstr ""
"Hvis du ikke går tilbage til partitioneringsmenuen og angiver en swap-"
"partition, vil installationen fortsætte uden et swapområde."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:9001 ../partman-ext2r0.templates:3001
msgid "Failed to create a file system"
msgstr "Kunne ikke oprette et filsystem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:9001
msgid ""
"The ${TYPE} file system creation in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} "
"failed."
msgstr ""
"Oprettelsen af ${TYPE}-filsystemet på partition ${PARTITION} på ${DEVICE} "
"mislykkedes."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:10001
msgid "Failed to create a swap space"
msgstr "Kunne ikke oprette et swapområde"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:10001
msgid ""
"The creation of swap space in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} failed."
msgstr ""
"Oprettelsen af et swapområde på partition ${PARTITION} på ${DEVICE} "
"mislykkedes."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001
msgid ""
"No mount point is assigned for the ${FILESYSTEM} file system in partition #"
"${PARTITION} of ${DEVICE}."
msgstr ""
"Der er ikke angivet noget monteringspunkt for ${FILESYSTEM}-filsystemet på "
"partition #${PARTITION} på ${DEVICE}."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001
#: ../partman-ext2r0.templates:4001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a mount point from "
"there, this partition will not be used at all."
msgstr ""
"Hvis du ikke går tilbage til partitioneringsmenuen og angiver et "
"monteringspunkt derfra, vil denne partition slet ikke blive benyttet."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:12001
msgid "Invalid file system for this mount point"
msgstr "Ugyldigt filsystem for dette monteringspunkt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:12001
msgid ""
"The file system type ${FILESYSTEM} cannot be mounted on ${MOUNTPOINT}, "
"because it is not a fully-functional Unix file system. Please choose a "
"different file system, such as ${EXT2}."
msgstr ""
"Filsystemtypen ${FILESYSTEM} kan ikke monteres på ${MOUNTPOINT}, da det ikke "
"er et fuldt funktionsdygtigt Unix-filsystem. Vælg et andet filsystem som f."
"eks. ${EXT2}."

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/ - the root file system"
msgstr "/ - rodfilsystemet"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/boot - static files of the boot loader"
msgstr "/boot - opstartsindlæserens statiske filer"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/home - user home directories"
msgstr "/home - Brugernes hjemmemapper"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/tmp - temporary files"
msgstr "/tmp - midlertidige filer"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/usr - static data"
msgstr "/usr - statiske data"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/var - variable data"
msgstr "/var - variable data"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/srv - data for services provided by this system"
msgstr "/srv - data for services, tilvejebragt af dette system"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/opt - add-on application software packages"
msgstr "/opt - tilføjede programpakker"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/usr/local - local hierarchy"
msgstr "/usr/local - lokalt hierarki"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl4:
#. what's to be entered is a mount point
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. (separated by commas)
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#. :sl5:
#. What's to be "entered manually" is a mount point
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
#: ../partman-ext2r0.templates:5001 ../partconf.templates:6001
msgid "Enter manually"
msgstr "Angiv manuelt"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl4:
#. "it" is a partition
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
#: ../partman-ext2r0.templates:5001
msgid "Do not mount it"
msgstr "Montér den ikke"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13002
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14002
#: ../partman-basicfilesystems.templates:15001
#: ../partman-ext2r0.templates:5002
msgid "Mount point for this partition:"
msgstr "Monteringspunkt for denne partition:"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
msgid "/dos"
msgstr "/dos"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
msgid "/windows"
msgstr "/windows"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "Invalid mount point"
msgstr "Ugyldigt monteringspunkt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "The mount point you entered is invalid."
msgstr "Det monteringspunkt, du angav, er ugyldigt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "Mount points must start with \"/\". They cannot contain spaces."
msgstr ""
"Monteringspunkter skal starte med \"/\". De må ikke indeholde mellemrum."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:17001
msgid "Label for the file system in this partition:"
msgstr "Mærkat for filsystemet på denne partition:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:18001
msgid "Format the swap area:"
msgstr "Formatér swapområdet:"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. In the following context: "Format the partition: yes"
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:19001
#: ../partman-crypto.templates:20001
msgid "yes"
msgstr "ja"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. In the following context: "Format the partition: no"
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:20001
#: ../partman-crypto.templates:19001
msgid "no"
msgstr "nej"

#. Type: text
#. Description
#. label of file system
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:21001
msgid "Label:"
msgstr "Mærkat:"

#. Type: text
#. Description
#. for partman-basicfilesystems: in the following context: "Label: none"
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:22001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" relates to \"Label:\" ]"
msgstr "intet"

#. Type: text
#. Description
#. Up to 24 character positions
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:23001
msgid "Reserved blocks:"
msgstr "Reserverede blokke:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:24001
msgid "Percentage of the file system blocks reserved for the super-user:"
msgstr "Procentdel af filsystemblokkene, der reserveres til superbrugeren:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Up to 25 character positions
#: ../partman-basicfilesystems.templates:25001
msgid "Typical usage:"
msgstr "Typisk brug:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. In the following context: "Typical usage: standard"
#: ../partman-basicfilesystems.templates:26001
msgid "standard"
msgstr "standard"

#. Type: text
#. Description
#. This is an item in the menu "Partition settings"
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:28001
msgid "Mount point:"
msgstr "Monteringspunkt:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. In the following context: "Mount point: none"
#: ../partman-basicfilesystems.templates:29001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" relates to \"Mount point:\" ]"
msgstr "intet"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:30001
msgid "Ext2 file system"
msgstr "Ext2-filsystem"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:32001
msgid "FAT16 file system"
msgstr "FAT16-filsystem"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:34001
msgid "FAT32 file system"
msgstr "FAT32-filsystem"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#: ../partman-basicfilesystems.templates:36001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:38001
msgid "swap area"
msgstr "swapområde"

#. Type: text
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:40001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:41001
msgid "Mount options:"
msgstr "Monteringsvalg:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:41001
msgid "Mount options can tune the behavior of the file system."
msgstr "Monteringsvalg kan justere filsystemets opførsel."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:42001
msgid "noatime - do not update inode access times at each access"
msgstr "noatime - opdatér ikke inode-tilgangstider ved hver tilgang"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:43001
msgid "relatime - update inode access times relative to modify time"
msgstr "relatime - opdatér inode-tilgangstider relativt til ændringstider"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:44001
msgid "nodev - do not support character or block special devices"
msgstr "nodev - understøt ikke specielle tegn- eller blok-enhedsfiler"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:45001
msgid "nosuid - ignore set-user-identifier or set-group-identifier bits"
msgstr ""
"nosuid - ignorér bittene set-user-identifier eller set-group-identifier"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:46001
msgid "noexec - do not allow execution of any binaries"
msgstr "noexec - tillad ikke eksekvering af programfiler"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:47001
msgid "ro - mount the file system read-only"
msgstr "ro - montér filsystemet skrivebeskyttet"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:48001
msgid "sync - all input/output activities occur synchronously"
msgstr "sync - alle ind- og uddata-handlinger udføres synkront"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:49001
msgid "usrquota - user disk quota accounting enabled"
msgstr "usrquota - brugerdiskkvoter aktiveret"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:50001
msgid "grpquota - group disk quota accounting enabled"
msgstr "grpquota - gruppediskkvoter aktiveret"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:51001
msgid "user_xattr - support user extended attributes"
msgstr "user_xattr - understøt brugerudvidede egenskaber"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:52001
msgid "quiet - changing owner and permissions does not return errors"
msgstr "quiet - ændring af ejer og filrettigheder giver ikke fejlbeskeder"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:53001
msgid "notail - disable packing of files into the file system tree"
msgstr "notail - undlad at mase filer ind i filsystemtræet"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-zfs) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:56001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:57001 ../partman-ext3.templates:7001
#: ../partman-ext3.templates:8001 ../partman-ext2r0.templates:9001
#: ../partman-ext2r0.templates:10001 ../partman-ext2r0.templates:11001
#: ../partman-zfs.templates:6001 ../partman-zfs.templates:7001
msgid "Go back to the menu and correct this problem?"
msgstr "Gå tilbage til menuen for at ordne dette problem?"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:56001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:57001 ../partman-ext3.templates:7001
#: ../partman-ext3.templates:8001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, the "
"partition will be used as is. This means that you may not be able to boot "
"from your hard disk."
msgstr ""
"Hvis du ikke går tilbage til partitioneringsmenuen og ordner disse "
"problemer, vil partitionen blive brugt som den er. Det vil betyde at du "
"muligvis ikke vil kunne starte op fra din harddisk."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-ext3.templates:2001
msgid "Ext3 journaling file system"
msgstr "Ext3-journalfilsystem"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-ext3.templates:5001
msgid "Ext4 journaling file system"
msgstr "Ext4-journalfilsystem"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:7001
msgid ""
"Your boot partition has not been configured with the ext2 or ext3 file "
"system. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and "
"use either the ext2 or ext3 file system."
msgstr ""
"Din opstartspartition er ikke blevet sat op med et ext2- eller et ext3-"
"filsystem. Dette er nødvendigt for at din maskine skal kunne startes op. Gå "
"tilbage og brug enten et ext2- eller et ext3-filsystem."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:8001
msgid ""
"Your boot partition is not located on the first primary partition of your "
"hard disk. This is needed by your machine in order to boot. Please go back "
"and use your first primary partition as a boot partition."
msgstr ""
"Din opstartspartition ligger ikke på den første primære partition på din "
"harddisk. Dette er nødvendigt for at din maskine skal kunne startes op. Gå "
"tilbage og brug den første primære partition som opstartspartition."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid "Return to the menu to set the bootable flag?"
msgstr "Gå tilbage til menuen for at sætte »bootable«-flaget?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid ""
"The boot partition has not been marked as a bootable partition, even though "
"this is required by your machine in order to boot. You should go back and "
"set the bootable flag for the boot partition."
msgstr ""
"Din opstartspartition er ikke markeret som »bootable«. Dette er nødvendigt "
"for at din maskine skal kunne starte. Gå tilbage og marker "
"opstartspartitionen som »bootable«."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid ""
"If you don't correct this, the partition will be used as is and it is likely "
"that the machine cannot boot from its hard disk."
msgstr ""
"Hvis du ikke retter fejlen, vil partitionen blive brugt som den er. Det vil "
"betyde at du muligvis ikke vil kunne starte op fra din harddisk."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:10001
msgid ""
"The partition ${PARTITION} assigned to ${MOUNTPOINT} starts at an offset of "
"${OFFSET} bytes from the minimum alignment for this disk, which may lead to "
"very poor performance."
msgstr ""
"Partitionen ${PARTITION} tildelt til ${MOUNTPOINT} starter med en "
"forskydning på ${OFFSET} byte fra den minimale justering for denne disk, "
"hvilket kan medføre meget dårlig ydelse."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:10001
msgid ""
"Since you are formatting this partition, you should correct this problem now "
"by realigning the partition, as it will be difficult to change later. To do "
"this, go back to the main partitioning menu, delete the partition, and "
"recreate it in the same position with the same settings. This will cause the "
"partition to start at a point best suited for this disk."
msgstr ""
"Da du formaterer denne partition, bør du rette dette problem nu ved at rette "
"partitionen, da det vil være svært at gøre senere. For at gøre dette så gå "
"tilbage til hovedmenuen for partitionering, slet partitionen og gendan den "
"på den samme placering med de samme indstillinger. Dette vil medføre at "
"partitionen starter på et sted, som er bedst egnet for denne disk."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-btrfs.templates:2001
msgid "btrfs journaling file system"
msgstr "»btrfs« journaliserende filsystem"

#. Type: text
#. Description
#. File system name
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:2001
msgid "JFS journaling file system"
msgstr "JFS-journalfilsystem"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid "Use unrecommended JFS root file system?"
msgstr "Brug ikke-anbefalet JFS-rodfilsystem?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid ""
"Your root file system is a JFS file system. This can cause problems with the "
"boot loader used by default by this installer."
msgstr ""
"Dit rodfilsystem er et JFS-filsystem. Dette kan give problemer med den "
"opstartsindlæser, der som udgangspunkt bruges af dette installationsprogram."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid ""
"You should use a small /boot partition with another file system, such as "
"ext3."
msgstr ""
"Du bør bruge en lille /boot-partition med et andet filsystem, såsom ext3."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid "Use unrecommended JFS /boot file system?"
msgstr "Brug ikke-anbefalet JFS-filsystem til /boot?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid ""
"You have mounted a JFS file system as /boot. This is likely to cause "
"problems with the boot loader used by default by this installer."
msgstr ""
"Dit rodfilsystem er et JFS-filsystem som /boot. Dette kan give problemer med "
"den opstartsindlæser, der som udgangspunkt bruges af dette "
"installationsprogram."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid ""
"You should use another file system, such as ext3, for the /boot partition."
msgstr "Du bør benytte et andet filsystem, såsom ext3, til /boot-partitionen."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-xfs.templates:2001
msgid "XFS journaling file system"
msgstr "XFS-journalfilsystem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid "Identical labels for two file systems"
msgstr "Identiske mærkater for to filsystemer"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid ""
"Two file systems are assigned the same label (${LABEL}): ${PART1} and "
"${PART2}. Since file system labels are usually used as unique identifiers, "
"this is likely to cause reliability problems later."
msgstr ""
"To filsystemer er blevet angivet med det samme mærkat (${LABEL}): ${PART1} "
"og ${PART2}. Da filsystemers mærkater normalt bruges som unikke "
"identifikatorer, kan dette skabe problemer med driftsikkerheden på et senere "
"tidspunkt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid "Please correct this by changing labels."
msgstr "Ret dette ved at ændre mærkaterne."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid "Identical mount points for two file systems"
msgstr "Identiske monteringspunkter for to filsystemer"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid ""
"Two file systems are assigned the same mount point (${MOUNTPOINT}): ${PART1} "
"and ${PART2}."
msgstr ""
"Der er to filsystemer, der er monteret på samme monteringspunkt, "
"${MOUNTPOINT}:${PART1} og ${PART2}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid "Please correct this by changing mount points."
msgstr "Ret dette ved at ændre monteringspunkterne."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001
msgid "No root file system"
msgstr "Intet rodfilsystem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001
msgid "No root file system is defined."
msgstr "Der er ikke defineret noget rodfilsystem."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001 ../partman-target.templates:7001
msgid "Please correct this from the partitioning menu."
msgstr "Ret dette fra partitioneringsmenuen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:7001
msgid "Separate file system not allowed here"
msgstr "Et selvstændigt filsystem er ikke tilladt her"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:7001
msgid ""
"You assigned a separate file system to ${MOUNTPOINT}, but in order for the "
"system to start correctly this directory must be on the root file system."
msgstr ""
"Du satte et selvstændigt filsystem af til ${MOUNTPOINT}, men hvis systemet "
"skal starte korrekt, er det nødvendigt at dette katalog er en del af "
"rodfilsystemet (/)."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid "Do you want to resume partitioning?"
msgstr "Vil du fortsætte partitioneringen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid ""
"The attempt to mount a file system with type ${TYPE} in ${DEVICE} at "
"${MOUNTPOINT} failed."
msgstr ""
"Forsøget på at montere et filsystem med typen ${TYPE} fra ${DEVICE} på "
"${MOUNTPOINT} mislykkedes."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid "You may resume partitioning from the partitioning menu."
msgstr "Du kan fortsætte partitioneringen fra partitioneringsmenuen."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:10001
msgid "Use as:"
msgstr "Brug som:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:5001
msgid "Set the clock using NTP?"
msgstr "Stil uret med NTP?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:5001
msgid ""
"The Network Time Protocol (NTP) can be used to set the system's clock. The "
"installation process works best with a correctly set clock."
msgstr ""
"\"Network Time Protocol\" (NTP) kan bruges til at stille systemets ur. "
"Installationsprocessen fungerer bedst med et korrekt indstillet ur."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:6001
msgid "NTP server to use:"
msgstr "NTP-server:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:6001
msgid ""
"The default NTP server is almost always a good choice, but if you prefer to "
"use another NTP server, you can enter it here."
msgstr ""
"Den forvalgte NTP-server er næsten altid et godt valg, men hvis du "
"foretræker at bruge en anden NTP-server, kan du skrive det her."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid "Wait another 30 seconds for hwclock to set the clock?"
msgstr "Vent endnu 30 sekunder på at \"hwclock\" stiller uret?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid ""
"Setting the hardware clock is taking longer than expected. The 'hwclock' "
"program used to set the clock may have problems talking to the hardware "
"clock."
msgstr ""
"Det tager længere tid end forventet at indstille hardware-uret. Programmet "
"\"hwclock\" har måske problemer med at snakke med hardware-uret."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid ""
"If you choose to not wait for hwclock to finish setting the clock, this "
"system's clock may not be set correctly."
msgstr ""
"Hvis du vælger ikke at vente på, at \"hwclock\" bliver færdig med at "
"indstille uret, er det muligt at systemets ur ikke vil blive indstillet "
"korrekt."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:1001
msgid "Proceed with installation to unclean target?"
msgstr "Fortsæt med installation til urent filsystem?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:1001
msgid ""
"The target file system contains files from a past installation. These files "
"could cause problems with the installation process, and if you proceed, some "
"of the existing files may be overwritten."
msgstr ""
"Målfilsystemet indeholder filer fra en tidligere installation. Disse filer "
"kan give problemer for installationsprocessen, og hvis du fortsætte, kan "
"nogle af de eksisterende filer blive overskrevet."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:2001
msgid "No file system mounted on /target"
msgstr "Ingen filsystemer monteret på /target"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:2001
msgid ""
"Before the installation can proceed, a root file system must be mounted on /"
"target. The partitioner and formatter should have done this for you."
msgstr ""
"Før installationen kan fortsætte, skal der monteres et rodfilsystem på /"
"target. Partitions- og formateringsprogrammet burde have gjort dette for dig."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:3001
msgid "Not installing to unclean target"
msgstr "Installerer ikke til urent filsystem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:3001
msgid ""
"The installation to the target file system has been canceled. You should go "
"back and erase or format the target file system before proceeding with the "
"install."
msgstr ""
"Installationen til målfilsystemet er blevet afbrudt. Du bør gå tilbage og "
"slette eller formatere målfilsystemet, før du fortsætter installationen."

#. Type: error
#. Description
#. The base system is the minimal Debian system
#. See http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-binary.html#s3.7
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:2001
msgid "Cannot install base system"
msgstr "Kan ikke installere basissystemet"

#. Type: error
#. Description
#. The base system is the minimal Debian system
#. See http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-binary.html#s3.7
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:2001
msgid ""
"The installer cannot figure out how to install the base system. No "
"installable CD-ROM was found and no valid mirror was configured."
msgstr ""
"Installationsprogrammet kan ikke finde ud af hvordan det skal installere "
"basissystemet. Der blev ikke fundet nogen installérbar cd, og der blev ikke "
"angivet noget gyldigt arkivspejl."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release file name.
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release.gpg file name
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a gpg key ID
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:3001 ../bootstrap-base.templates:7001
#: ../bootstrap-base.templates:17001 ../bootstrap-base.templates:18001
#: ../bootstrap-base.templates:19001 ../bootstrap-base.templates:20001
#: ../bootstrap-base.templates:21001 ../bootstrap-base.templates:22001
msgid "Debootstrap Error"
msgstr "Debootstrap-fejl"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:3001
msgid "Failed to determine the codename for the release."
msgstr "Kunne ikke afgøre udgivelsens kodenavn."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:4001
msgid "Failed to install the base system"
msgstr "Kunne ikke installere basissystemet"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:4001
msgid "The base system installation into /target/ failed."
msgstr "Installationen af basissystemet til /target/ mislykkedes."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:5001 ../bootstrap-base.templates:6001
msgid "Base system installation error"
msgstr "Fejl under installation af basissystem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:5001
msgid ""
"The debootstrap program exited with an error (return value ${EXITCODE})."
msgstr ""
"Programmet debootstrap afsluttede med en fejl (returværdi ${EXITCODE})."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:6001
msgid "The debootstrap program exited abnormally."
msgstr "Programmet debootstrap afsluttede unormalt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:7001
msgid "The following error occurred:"
msgstr "Følgende fejl opstod:"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid "Unable to install the selected kernel"
msgstr "Kunne ikke installere den valgte kerne"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid ""
"An error was returned while trying to install the kernel into the target "
"system."
msgstr "Der opstod en fejl under forsøget på at installere en kerne."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid "Kernel package: '${KERNEL}'."
msgstr "Kernepakke: '${KERNEL}'."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" means \"no kernel\" ]"
msgstr "intet"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12002
msgid "Kernel to install:"
msgstr "Kerne, der skal installeres:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12002
msgid ""
"The list shows the available kernels. Please choose one of them in order to "
"make the system bootable from the hard drive."
msgstr ""
"Denne liste viser de tilgængelige kerner. Vælg en af dem for at kunne starte "
"systemet fra harddisken."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid "Continue without installing a kernel?"
msgstr "Fortsæt uden at installere en kerne?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid "No installable kernel was found in the defined APT sources."
msgstr ""
"Der blev ikke fundet nogen installérbar kerne i de definerede APT-kilder."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid ""
"You may try to continue without a kernel, and manually install your own "
"kernel later. This is only recommended for experts, otherwise you will "
"likely end up with a machine that doesn't boot."
msgstr ""
"Du kan prøve at fortsætte uden en kerne og senere installere din egen kerne "
"manuelt. Dette kan kun anbefales for eksperter, ellers vil du sandsynligvis "
"ende med en maskine, der ikke kan startes op."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:15001
msgid "Cannot install kernel"
msgstr "Kan ikke installere kernen"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:15001
msgid "The installer cannot find a suitable kernel package to install."
msgstr ""
"Installationsprogrammet kan ikke finde en passende kernepakke at installere."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:16001
msgid "Unable to install ${PACKAGE}"
msgstr "Kunne ikke installere ${PACKAGE}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:16001
msgid ""
"An error was returned while trying to install the ${PACKAGE} package onto "
"the target system."
msgstr ""
"Der opstod en fejl under forsøget på at installere pakken ${PACKAGE} på "
"målsystemet."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release file name.
#: ../bootstrap-base.templates:17001
msgid "Failed getting Release file ${SUBST0}."
msgstr "Kunne ikke hente Release-filen ${SUBST0}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release.gpg file name
#: ../bootstrap-base.templates:18001
msgid "Failed getting Release signature file ${SUBST0}."
msgstr "Kunne ikke hente Release-signaturfilen ${SUBST0}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a gpg key ID
#: ../bootstrap-base.templates:19001
msgid "Release file signed by unknown key (key id ${SUBST0})"
msgstr "Release-fil underskrevet med ukendt nøgle (nøgle id ${SUBST0})"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:20001
msgid "Invalid Release file: no valid components."
msgstr "Ugyldig Release-fil; ingen gyldige komponenter."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename
#: ../bootstrap-base.templates:21001
msgid "Invalid Release file: no entry for ${SUBST0}."
msgstr "Ugyldig Release-fil; ingen forekomst af ${SUBST0}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:22001
msgid ""
"Couldn't retrieve ${SUBST0}. This may be due to a network problem or a bad "
"CD, depending on your installation method."
msgstr ""
"Kunne ikke hente ${SUBST0}. Dette kan skyldes et netværksproblem eller en "
"dårlig cd, alt afhængig af din installationsmetode."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:22001
msgid ""
"If you are installing from CD-R or CD-RW, burning the CD at a lower speed "
"may help."
msgstr ""
"Hvis du installerer fra CD-R eller CD-RW, kan det hjælpe at brænde cd'en ved "
"en lavere hastighed."

#. Type: error
#. Description
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:57001
msgid "Debootstrap warning"
msgstr "Debootstrap-advarsel"

#. Type: error
#. Description
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:57001
msgid "Warning: ${INFO}"
msgstr "Advarsel: ${INFO}"

#. Type: text
#. Description
#. SUBST0 is an url
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:58001
msgid "Retrying failed download of ${SUBST0}"
msgstr "Forsøger igen at hente ${SUBST0}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:4001
msgid "Scanning local repositories..."
msgstr "Skanner lokale programarkiver..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:5001
msgid "Scanning the security updates repository..."
msgstr "Skanner programarkivet, der indeholder sikkerhedsopdateringer..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6001
msgid "Scanning the release updates repository..."
msgstr "Skanner programarkivet, der indeholder udgivelsesopdateringer ..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Scanning the release updates repository..."
msgid "Scanning the backports repository..."
msgstr "Skanner programarkivet, der indeholder udgivelsesopdateringer ..."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../apt-setup-udeb.templates:8001 ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorér"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "Cannot access repository"
msgstr "Kan ikke tilgå programarkivet"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid ""
"The repository on ${HOST} couldn't be accessed, so its updates will not be "
"made available to you at this time. You should investigate this later."
msgstr ""
"Programarkivet på ${HOST} var utilgængeligt, så dens opdateringer er ikke "
"til rådighed for dig lige nu. Du bør undersøge dette senere."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid ""
"Commented out entries for ${HOST} have been added to the /etc/apt/sources."
"list file."
msgstr ""
"Der er tilføjet udkommenterede linjer for ${HOST} til filen \"/etc/apt/"
"sources.list\"."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:2001
msgid "apt configuration problem"
msgstr "apt-opsætningsproblem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:2001
msgid ""
"An attempt to configure apt to install additional packages from the CD "
"failed."
msgstr ""
"Et forsøg på at sætte apt op til at installere yderligere pakker fra cd'en "
"mislykkedes."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates:6001
msgid "Continue without a network mirror?"
msgstr "Fortsæt uden et filspejl?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates:6001
msgid "No network mirror was selected."
msgstr "Der blev ikke fundet noget filspejl."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:1001
msgid "Use restricted software?"
msgstr "Benyt begrænsede programmer?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:1001
msgid ""
"Some non-free software is available in packaged form. Though this software "
"is not a part of the main distribution, standard package management tools "
"can be used to install it. This software has varying licenses which may "
"prevent you from using, modifying, or sharing it."
msgstr ""
"Nogle ikke-frie programmer er tilgængelige på pakkeform. Selvom disse ikke "
"er en del af hoveddistributionen, kan de almindelige "
"pakkehåndteringsværktøjer bruges til at installere dem. Disse programmer har "
"forskellige licenser, som kan begrænse din ret til at bruge, ændre eller "
"dele dem."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:2001
msgid "Use software from the \"universe\" component?"
msgstr "Benyt programmer fra \"universe\" delen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:2001
msgid ""
"Some additional software is available in packaged form. This software is "
"free and, though it is not a part of the main distribution, standard package "
"management tools can be used to install it."
msgstr ""
"Der findes yderligere programmer i pakkeform. Disse programmer er fri "
"software, og selvom de ikke er en del af hoveddistributionen, kan de "
"almindelige pakkehåndteringsværktøjer bruges til at installere dem."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:3001
msgid "Use software from the \"multiverse\" component?"
msgstr "Benyt programmer fra \"multiverse\" delen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:3001
msgid ""
"Some non-free software is available in packaged form. Though this software "
"is not a part of the main distribution, standard package management tools "
"can be used to install it. This software has varying licenses and (in some "
"cases) patent restrictions which may prevent you from using, modifying, or "
"sharing it."
msgstr ""
"Visse ikke-frie programmer er tilgængelige på pakkeform. Selvom de ikke er "
"en del af hoveddistributionen, kan de installeres med de almindelige "
"pakkehåndteringsværktøjer. Disse programmer har forskellige licenser, som "
"kan begrænse din ret til at bruge, ændre eller dele dem."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:4001
msgid "Use software from the \"partner\" repository?"
msgstr "Brug programmer fra \"partner\"-programarkivet?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:4001
msgid ""
"Some additional software is available from Canonical's \"partner\" "
"repository. This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical "
"and the respective vendors as a service to Ubuntu users."
msgstr ""
"En mængde supplerende programmer er tilgængelige fra Canonicals \"partner\"-"
"programarkiv. Denne software er ikke en del af Ubuntu, men bliver tilbudt af "
"Canonical og de forskellige leverandører som en service til Ubuntu-brugere."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:5001
msgid "Use backported software?"
msgstr "Benyt bagud-porterede programmer?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:5001
msgid ""
"Some software has been backported from the development tree to work with "
"this release. Although this software has not gone through such complete "
"testing as that contained in the release, it includes newer versions of some "
"applications which may provide useful features."
msgstr ""
"Visse programmer er blevet bagud-porteret fra udviklernes område, så de kan "
"benyttes under denne udgivelse. Selvom de ikke har gennemgået den samme "
"grundige afprøvning, som dem, der er en del af udgivelsen, omfatter de nyere "
"versioner af visse programmer, nogle nyttige funktioner."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid "Create a normal user account now?"
msgstr "Opret en almindelig brugerkonto nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid ""
"It's a bad idea to use the root account for normal day-to-day activities, "
"such as the reading of electronic mail, because even a small mistake can "
"result in disaster. You should create a normal user account to use for those "
"day-to-day tasks."
msgstr ""
"Det er en dårlig idé, at bruge root-kontoen til almindelige dagligdags "
"gøremål, som f.eks. at læse e-post, da selv en lille fejltagelse kan få "
"katastrofale følger. Du kan nu oprette en normal brugerkonto, som kan "
"benyttes til disse almindelige arbejdsopgaver."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid ""
"Note that you may create it later (as well as any additional account) by "
"typing 'adduser <username>' as root, where <username> is an username, like "
"'imurdock' or 'rms'."
msgstr ""
"Bemærk at du også kan oprette den senere (eller oprette flere konti) ved at "
"skrive 'adduser <brugernavn>' som root, hvor <brugernavn> er et brugernavn, "
"som f.eks. 'hansen' eller 'rms'."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:11001
msgid "Invalid username"
msgstr "Ugyldigt brugernavn"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:11001
msgid ""
"The username you entered is invalid. Note that usernames must start with a "
"lower-case letter, which can be followed by any combination of numbers and "
"more lower-case letters, and must be no more than 32 characters long."
msgstr ""
"Brugernavnet du har angivet, er ugyldigt. Bemærk at brugernavne skal starte "
"med et lille bogstav efterfulgt af en hvilken som helst kombination af numre "
"og flere små bogstaver. Brugernavne må ikke være længere end 32 tegn."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:12001
msgid "Reserved username"
msgstr "Reserveret brugernavn"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:12001
msgid ""
"The username you entered (${USERNAME}) is reserved for use by the system. "
"Please select a different one."
msgstr ""
"Det valgte brugernavn (${USERNAME}) er reserveret til brug af systemet.Vælg "
"venligst et andet."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:15001 ../grub-installer.templates:11001
msgid "Password input error"
msgstr "Adgangskode-indtastningsfejl"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:15001 ../grub-installer.templates:11001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "De to adgangskoder, du indtastede, var ikke ens. Prøv igen."

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../user-setup-udeb.templates:16001 ../network-console.templates:6001
msgid "Empty password"
msgstr "Tom adgangskode"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../user-setup-udeb.templates:16001 ../network-console.templates:6001
msgid ""
"You entered an empty password, which is not allowed. Please choose a non-"
"empty password."
msgstr ""
"Du angav en tom adgangskode, hvilket ikke er tilladt. Vælg venligst en "
"adgangskode, der ikke er tom."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:17001
msgid "Enable shadow passwords?"
msgstr "Aktivér skyggeadgangskoder?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:17001
msgid ""
"Shadow passwords make your system more secure because nobody is able to view "
"even encrypted passwords. The passwords are stored in a separate file that "
"can only be read by special programs. The use of shadow passwords is "
"strongly recommended, except in a few cases such as NIS environments."
msgstr ""
"Skyggeadgangskoder gør dit system mere sikkert, fordi de forhindrer at nogen "
"ser de krypterede adgangskoder. Adgangskoderne gemmes i en separat fil, som "
"kun kan læses af særlige programmer. Vi anbefaler kraftigt brugen af "
"skyggeadgangskoder, undtagen i ganske få tilfælde såsom NIS-miljøer."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "critical"
msgstr "kritisk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "high"
msgstr "høj"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "medium"
msgstr "middel"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "low"
msgstr "lav"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid "Ignore questions with a priority less than:"
msgstr "Ignorér spørgsmål med lavere prioritet end:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they "
"might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually "
"shown to you; all less important questions are skipped."
msgstr ""
"Pakker, der bruger debconf til opsætning, prioriterer spørgsmålene, som de "
"vil stille dig. Kun spørgsmål med en hvis prioritet eller højere vil blive "
"vist til dig. Alle mindre vigtige spørgsmål bliver sprunget over."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"You can select the lowest priority of question you want to see:\n"
" - 'critical' is for items that will probably break the system\n"
"  without user intervention.\n"
" - 'high' is for items that don't have reasonable defaults.\n"
" - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.\n"
" - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in\n"
"  the vast majority of cases."
msgstr ""
"Du kan vælge det lavest prioriterede spørgsmål, du ønsker at se:\n"
" - 'kritisk' er for de, der sandsynligvis vil ødelægge systemet,\n"
"  uden brugers indblanding.\n"
" - 'høj' er for de, der ikke har fornuftige standarder.\n"
" - 'mellem' er for de normale, med fornuftige standarder.\n"
" - 'lav' er for de ubetydelige, der har standarder, der vil\n"
"  fungere i langt de fleste tilfælde."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"For example, this question is of medium priority, and if your priority were "
"already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question."
msgstr ""
"For eksempel er dette spørgsmål af middelprioritet, og hvis din prioritet "
"allerede var sat til 'høj' eller 'kritisk', ville du ikke se dette spørgsmål."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-priority.templates:1001
msgid "Change debconf priority"
msgstr "Skift debconf-prioritet"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:4001 ../grub-installer.templates:6001
#: ../grub-installer.templates:15001
msgid "Unable to configure GRUB"
msgstr "Kunne ikke sætte GRUB op"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../grub-installer.templates:7001 ../grub-installer.templates:8002
#: ../yaboot-installer.templates:9001
msgid "Device for boot loader installation:"
msgstr "Enhed hvorpå opstartsindlæseren skal installeres:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:7001 ../grub-installer.templates:8002
msgid ""
"You need to make the newly installed system bootable, by installing the GRUB "
"boot loader on a bootable device. The usual way to do this is to install "
"GRUB on the master boot record of your first hard drive. If you prefer, you "
"can install GRUB elsewhere on the drive, or to another drive, or even to a "
"floppy."
msgstr ""
"Du skal sætte dit nyinstallerede system i stand til at starte op, ved at "
"installere opstartsindlæseren GRUB på en enhed som computeren kan starte op "
"fra. Det gøres normalt ved at installere GRUB på din første harddisks "
"opstartsspor (\"master boot record\"). Hvis du foretrækker det, kan du "
"installere GRUB andre steder på drevet, på et andet drev eller sågar på en "
"diskette."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:7001
msgid ""
"The device should be specified as a device in /dev. Below are some "
"examples:\n"
" - \"/dev/sda\" will install GRUB to the master boot record of your first\n"
"  hard drive;\n"
" - \"/dev/sda2\" will use the second partition of your first hard drive;\n"
" - \"/dev/sdc5\" will use the first extended partition of your third hard\n"
"  drive;\n"
" - \"/dev/fd0\" will install GRUB to a floppy."
msgstr ""
"Enheden skal angives som en enhed i /dev. Herunder vises nogle eksempler:\n"
" - »/dev/sda« installerer GRUB i master boot record på din første\n"
"  harddisk;\n"
" - »/dev/sda2« benytter den anden partition på din første harddisk;\n"
" - »/dev/sdc5« benytter den første udvidede partition på din tredje\n"
"  harddisk;\n"
" - »/dev/fd0« installerer GRUB på en diskette."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid "GRUB password:"
msgstr "GRUB-adgangskode:"

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid ""
"The GRUB boot loader offers many powerful interactive features, which could "
"be used to compromise your system if unauthorized users have access to the "
"machine when it is starting up. To defend against this, you may choose a "
"password which will be required before editing menu entries or entering the "
"GRUB command-line interface. By default, any user will still be able to "
"start any menu entry without entering the password."
msgstr ""
"Opstartsindlæseren GRUB indeholder mange kraftfulde interaktive funktioner, "
"som vil kunne bruges til at bryde ind i dit system, hvis uautoriserede "
"brugere har adgang til maskinen mens den starter op. For at gardere dig mod "
"dette, kan du vælge en adgangskode, som skal angives før man kan redigere "
"menupunkter eller få adgang til GRUBs kommandolinje. Som udgangspunkt kan "
"enhver bruger stadig vælge alle menupunkterne uden at skulle angive en "
"adgangskode."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid "If you do not wish to set a GRUB password, leave this field blank."
msgstr ""
"Hvis du ikke ønsker at have en GRUB-adgangskode, så undlad at udfylde feltet."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:10001
msgid ""
"Please enter the same GRUB password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Angiv den samme GRUB-adgangskode igen for at sikre, at du har indtastet den "
"korrekt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:13001
msgid "GRUB installation failed"
msgstr "Installationen af GRUB mislykkedes"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:13001
msgid ""
"The '${GRUB}' package failed to install into /target/. Without the GRUB boot "
"loader, the installed system will not boot."
msgstr ""
"Pakken \"${GRUB}\" kunne ikke installeres på \"/target/\". Uden GRUB-"
"opstartsprogrammet, kan det installerede system ikke starte."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001
msgid "Unable to install GRUB in ${BOOTDEV}"
msgstr "Kunne ikke installere GRUB i ${BOOTDEV}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001
msgid "Executing 'grub-install ${BOOTDEV}' failed."
msgstr "Kørsel af 'grub-install ${BOOTDEV}' mislykkedes."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001 ../grub-installer.templates:15001
msgid "This is a fatal error."
msgstr "Dette er en fatal fejl."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:15001
msgid "Executing 'update-grub' failed."
msgstr "Kørsel af 'update-grub' mislykkedes."

#. Type: text
#. Description
#. Rescue menu item
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:26001
msgid "Reinstall GRUB boot loader"
msgstr "Geninstallér GRUB-opstartsindlæseren"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:1001
msgid "Failed to retrieve the preconfiguration file"
msgstr "Kunne ikke hente prækonfigurations-filen"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:1001
msgid ""
"The file needed for preconfiguration could not be retrieved from "
"${LOCATION}. The installation will proceed in non-automated mode."
msgstr ""
"Den fil, der kræves for prækonfiguration, kunne ikke hentes fra ${LOCATION}. "
"Installationen vil fortsætte i ikke-automatisk tilstand."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:2001
msgid "Failed to process the preconfiguration file"
msgstr "Kunne ikke bearbejde prækonfigurations-filen"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:2001
msgid ""
"The installer failed to process the preconfiguration file from ${LOCATION}. "
"The file may be corrupt."
msgstr ""
"Installationsprogrammet kunne ikke bearbejde prækonfigurationsfilen fra "
"${LOCATION}. Filen er muligvis ødelagt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:10001
msgid "Failed to run preseeded command"
msgstr "Kunne ikke udføre preseeded-kommando"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:10001
msgid ""
"Execution of preseeded command \"${COMMAND}\" failed with exit code ${CODE}."
msgstr ""
"Kørsel af preseed-kommando (\"${COMMAND}\") mislykkedes med afslutningskode "
"${CODE}."

#. Type: title
#. Description
#. Info message displayed when running in rescue mode
#. :sl2:
#: ../rescue-check.templates:2001
msgid "Rescue mode"
msgstr "Redningstilstand"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:3002
msgid "Device to use as root file system:"
msgstr "Enhed, der skal benyttes som rodfilsystem:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:3002
msgid ""
"Enter a device you wish to use as your root file system. You will be able to "
"choose among various rescue operations to perform on this file system."
msgstr ""
"Angiv den enhed, du ønsker at bruge som rodfilsystem. Du vil få mulighed for "
"at vælge at udføre forskellige redningsoperationer på dette filsystem."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:3002
msgid ""
"If you choose not to use a root file system, you will be given a reduced "
"choice of operations that can be performed without one. This may be useful "
"if you need to correct a partitioning problem."
msgstr ""
"Hvis du vælger ikke at bruge et root-filsystem, vil du få tildelt et "
"begrænset antal handlinger, som kan udføres uden et root-filsystem. Det kan "
"være nyttigt, hvis du har brug for at rette et partitioneringsproblem."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:8001
msgid "Execute a shell in ${DEVICE}"
msgstr "Kør en skal i ${DEVICE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:9001
msgid "Execute a shell in the installer environment"
msgstr "Kør en skal i installationsmiljøet"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:10001
msgid "Choose a different root file system"
msgstr "Vælg et andet rodfilsystem"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:11001
msgid "Reboot the system"
msgstr "Genstart systemet"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:12001 ../rescue-mode.templates:16001
#: ../rescue-mode.templates:17001
msgid "Executing a shell"
msgstr "Kører en skal"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:12001
msgid ""
"After this message, you will be given a shell with ${DEVICE} mounted on \"/"
"\". If you need any other file systems (such as a separate \"/usr\"), you "
"will have to mount those yourself."
msgstr ""
"Efter denne besked vil du blive givet en skal med ${DEVICE} monteret på \"/"
"\". Hvis du får brug for andre filsystemer (som f.eks. en separat \"/usr\"), "
"må du selv montere dem."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:15001
msgid "Interactive shell on ${DEVICE}"
msgstr "Interaktiv skal på ${DEVICE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:16001
msgid ""
"After this message, you will be given a shell with ${DEVICE} mounted on \"/"
"target\". You may work on it using the tools available in the installer "
"environment. If you want to make it your root file system temporarily, run "
"\"chroot /target\". If you need any other file systems (such as a separate "
"\"/usr\"), you will have to mount those yourself."
msgstr ""
"Efter denne besked vil du blive givet en skal med ${DEVICE} monteret på \"/"
"target\". Du kan arbejde på den med de værktøjer, der er tilgængelige i "
"installationsmiljøet. Hvis du midlertidigt vil gøre det til dit "
"rodfilsystem, så kør \"chroot /target\". Hvis du får brug for andre "
"filsystemer (som f.eks. en separat \"/usr\"), må du selv montere dem."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:17001
msgid ""
"After this message, you will be given a shell in the installer environment. "
"No file systems have been mounted."
msgstr ""
"Efter denne besked vil du få startet en skal i installationssystemet. Ingen "
"filsystemer er blevet monteret."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:18001
msgid "Interactive shell in the installer environment"
msgstr "Interaktiv skal i installationsmiljøet"

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:19001
msgid "Passphrase for ${DEVICE}:"
msgstr "Kode for ${DEVICE}:"

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:19001
msgid "Please enter the passphrase for the encrypted volume ${DEVICE}."
msgstr "Du skal vælge en kode for den krypterede enhed ${DEVICE}."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:19001
msgid ""
"If you don't enter anything, the volume will not be available during rescue "
"operations."
msgstr ""
"Hvis du ikke indtaster noget, vil enheden ikke være tilgængelig under "
"redningsoperationer."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:20002
msgid "Partitions to assemble:"
msgstr "Partitioner at samle:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:20002
msgid ""
"Select the partitions to assemble into a RAID array. If you select "
"\"Automatic\", then all devices containing RAID physical volumes will be "
"scanned and assembled."
msgstr ""
"Vælg de partitioner, der skal samles til en RAID-række. Hvis du vælger "
"\"Automatisk\", vil alle enheder, der indeholder fysiske RAID-diskenheder, "
"blive skannet og samlet."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:20002
msgid ""
"Note that a RAID partition at the end of a disk may sometimes cause that "
"disk to be mistakenly detected as containing a RAID physical volume. In that "
"case, you should select the appropriate partitions individually."
msgstr ""
"Bemærk at en RAID-partition i slutningen af en disk undertiden kan "
"forårsage, at disken fejlagtigt genkendes som indeholdende en fysisk RAID-"
"diskenhed. Hvis dette sker, bør du vælge passende partitioner enkeltvis."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:21001
msgid "Mount separate /boot partition?"
msgstr "Monter separat /boot-partition?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:21001
msgid "The installed system appears to use a separate /boot partition."
msgstr ""
"Det installerede system ser ud til at bruge en separat /boot-partition."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:21001
msgid ""
"It is normally a good idea to mount it as it will allow operations such as "
"reinstalling the boot loader. However, if the file system on /boot is "
"corrupt then you may want to avoid mounting it."
msgstr ""
"Det er normalt en god ide at montere den, da det vil tillade handlinger "
"såsom geninstallation af opstartsindlæseren. Hvis filsystemet på /boot er "
"korrept så vil du dog nok ønske at undgå montering af denne."

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "floppy"
msgstr "diskette"

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "web"
msgstr "web"

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "mounted file system"
msgstr "monteret filsystem"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2002
msgid "How should the debug logs be saved or transferred?"
msgstr "Hvordan skal fejlsporings-logfilerne gemmes eller overføres?"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2002
msgid ""
"Debugging log files for the installer can be saved to floppy, served up over "
"the web, or saved to a mounted file system."
msgstr ""
"Installationsprogrammets fejlsporings-logfiler kan gemmes på en diskette, "
"sendes via webbet eller gemmes til et monteret filsystem."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:3001
msgid "Directory in which to save debug logs:"
msgstr "Mappen, hvori logfiler skal gemmes:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:3001
msgid ""
"Please make sure the file system you want to save debug logs on is mounted "
"before you continue."
msgstr ""
"Sørg for at det filsystem, du vil gemme fejlsporings-logfiler på, er "
"monteret, før du fortsætter."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:4001
msgid "Cannot save logs"
msgstr "Kan ikke gemme logfiler"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:4001
msgid "The directory \"${DIR}\" does not exist."
msgstr "Mappen \"${DIR}\" eksisterer ikke."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid "Insert formatted floppy in drive"
msgstr "Indsæt formateret diskette i drevet"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid "Log files and debug info will be copied into this floppy."
msgstr ""
"Logfiler og fejlsporingsoplysninger vil blive kopieret til denne diskette."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid ""
"The information will also be stored in /var/log/installer/ on the installed "
"system."
msgstr ""
"Oplysningerne vil også blive gemt i /var/log/installer/ på det installerede "
"system."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep it under 65 columns
#. :sl2:
#: ../cdrom-checker.templates:12001
msgid "Check the CD-ROM(s) integrity"
msgstr "Tjek cd-integritet"

Reply to: