[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates texlive-basePackage: texlive-base
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish texlive-base translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/texlive-base$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 6 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation texlive-base.
# Copyright (C) 2011 texlive-base & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the texlive-base package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: texlive-base\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: texlive-base@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-25 08:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-04 05:26+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Unmanageable system paper size (${libpaperPaper})"
msgstr "Uhåndterbar systempapirstørrelse (${libpaperPaper})"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The currently defined system-wide paper size is ${libpaperPaper}. However, "
"the TeX configuration system cannot handle this paper size for ${binary}."
msgstr ""
"Den aktuelt definerede systempapirstørrelse er ${libpaperPaper}. "
"TeX-konfigurationssystemet kan dog ikke håndtere denne papirstørrelse for "
"${binary}."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "The setting will remain unchanged."
msgstr "Denne indstilling vil forblive uændret."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The following command can show the list of known paper sizes for ${binary}:"
msgstr ""
"Den følgende kommando kan vise listen over kendte papirstørrelser for "
"${binary}:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "TeX binaries that should use the system paper size:"
msgstr "TeX-binære filer som bør bruge systempapirstørrelsen:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This system's TeX binaries currently use different default paper sizes. "
"Please choose which of them should get the system paper size "
"(${libpaperPaper}) as their default."
msgstr ""
"Dette systems TeX-binære filer bruger aktuelt forskellige papirstørrelser. "
"Vælg venligst hvilken af dem der skal have systempapirstørrelsen "
"(${libpaperPaper}) som deres standard."


Reply to: