[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates kexec-toolsPackage: kexec-tools
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish kexec-tools translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/kexec-tools$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 4 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation kexec-tools.
# Copyright (C) 2011 kexec-tools & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the kexec-tools package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kexec-tools\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: kexec-tools@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-25 18:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-04 05:26+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kexec-tools.templates:2001
msgid "Should kexec-tools handle reboots?"
msgstr "Skal kexec-tools håndtere genstarter?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kexec-tools.templates:2001
msgid ""
"If you choose this option, a system reboot will trigger a restart into a "
"kernel loaded by kexec instead of going through the full system boot loader "
"process."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling, vil en systemgenstart udløse en genstart "
"med en kerne indlæst af kexec i stedet for at gå igennem den fulde proces "
"med systemopstart."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kexec-tools.templates:3001
msgid "Read GRUB configuration file to load the kernel?"
msgstr "Læs GRUB-konfigurationsfil for at indlæse kernen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kexec-tools.templates:3001
msgid ""
"If you choose this option, kexec will read the GRUB configuration file to "
"determine which kernel and options to load for kexec reboot, as opposed to "
"what is in /etc/default/kexec."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling, vil kexec læse GRUB-konfigurationsfilen "
"for at bestemme hvilken kerne og hvilke indstillinger at indlæse for "
"kexec-genstart, til forskel fra hvad der er i /etc/default/kexec."


Reply to: