[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates request-tracker3.8Package: request-tracker3.8
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish request-tracker3.8 translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/request-tracker3.8$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 33 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation request-tracker3.8.
# Copyright (C) 2011 request-tracker3.8 & nedenstående oversætttere.
# This file is distributed under the same license as the request-tracker3.8 package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: request-tracker3.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: request-tracker3.8@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-20 14:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-22 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Name for this Request Tracker (RT) instance:"
msgstr "Navn på denne Request Tracker-instans (RT):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Every installation of Request Tracker must have a unique name. The domain "
"name or an abbreviation of the organization name are usually good candidates."
msgstr ""
"Hver installation af Request Tracker skal have et unik navn. Domænenavnet "
"eller en forkortelse af organisationsnavnet er normalt gode kandidater for "
"et navn."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please note that once you start using a name, you should probably never "
"change it. Otherwise, mail for existing tickets won't get put in the right "
"place."
msgstr ""
"Bemærk venligst at når du først begynder at bruge et navn, så kan det "
"sikkert aldrig ændres. Ellers vil post for eksisterende billetter aldrig "
"blive placeret det korrekte sted."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "This setting corresponds to the $rtname configuration variable."
msgstr "Denne indstilling svarer til konfigurationsvariablen $rtname."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Identifier for this RT instance:"
msgstr "Identifikator for denne RT-instans:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"In addition to its name, every installation of Request Tracker must also "
"have a unique identifier. It is used when linking between RT installations."
msgstr ""
"Udover dens navn, skal hver installation af Request Tracker også have en "
"unik identifikator. Den bruges når der henvises mellem RT-installationer."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"It should be a persistent DNS domain relating to your installation, for "
"example example.org, or perhaps rt.example.org. It should not be changed "
"during the lifetime of the RT database, so it is recommended not to use the "
"default value of the system hostname. Therefore, if you plan to restore an "
"existing database to this installation, you should use the same value as "
"previous installations using the same database."
msgstr ""
"Det skal være et vedvarende DNS-domæne relateret til din installation, for "
"eksempel eksempel.org, eller måske rt.eksempel.org. Den bør ikke ændres "
"i RT-databasens livstid, så det anbefales ikke at bruge standardværdien for "
"systemværtsnavnet. Derfor, hvis du planlægger at gendanne en eksisterende "
"database til denne installation, skal du bruge den samme værdi som tidligere "
"installationer der bruger den samme database."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "This setting corresponds to the $Organization configuration variable."
msgstr ""
"Denne indstilling svarer til konfigurationsvariablen for $Organization."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Default email address for RT correspondence:"
msgstr "Den normale e-post-adresse for RT-korrespondance:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please choose the address that will be listed in From: and Reply-To: headers "
"of emails tracked by RT, unless overridden by a queue-specific address."
msgstr ""
"Vælg venligst adressen som vil blive vist i Fra: og Svar-til:-teksthovederne "
"for e-post som spores af RT, medmindre overskrevet af en køspecifik adresse."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"This setting corresponds to the $CorrespondAddress configuration variable."
msgstr ""
"Denne indstilling svarer til konfigurationsvariablen $CorrespondAddress."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Default email address for RT comments:"
msgstr "Den normale e-post-adresse for RT-kommentarer:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please choose the address that will be listed in From: and Reply-To: headers "
"of comment emails, unless overridden by a queue-specific address. Comments "
"can be used for adding ticket information that is not visible to the client."
msgstr ""
"Vælg venligst adressen som vil blive vist i Fra: og Svar-til:-teksthovederne "
"for e-post med kommentarer, medmindre overskrevet af en køspecifik adresse. "
"Kommentarer kan bruges for tilføjelse af billetinformation, som ikke er "
"synlig for klienten."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "This setting corresponds to the $CommentAddress configuration variable."
msgstr "Denne indstillng svarer til konfigurationsvariablen $CommentAddress."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Base URL for the RT web interface:"
msgstr "Grundlæggende adresse for RT-internetbrugerfladen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please specify the scheme, server and (optionally) port for constructing RT "
"web interface URLs."
msgstr ""
"Angiv venligst det skema, server og (valgfrit) port for konstruktion af "
"adresser for RT-internetbrugerfladen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "The value should not have a trailing slash (/)."
msgstr "Denne værdi skal ikke have en efterfølgende skråstreg (/)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "This setting corresponds to the $WebBaseURL configuration variable."
msgstr "Denne indstilling svarer til konfigurationsvaribalen $WebBaseURL."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Path to the RT web interface:"
msgstr "Sti til RT-internetbrugerfladen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"If the RT web interface is going to be installed somewhere other than at the "
"documents root of the web server, you should specify the path to it here."
msgstr ""
"Hvis RT-internetbrugerfladen skal installeres et andet sted end i dokumentroden "
"for internetserveren, skal du angive stien her."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "The value requires a leading slash (/) but not a trailing one."
msgstr "Værdien kræver en foranstillet skråstreg (/) men ikke en bagvedstillet."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "This setting corresponds to the $WebPath configuration variable."
msgstr "Denne indstilling svarer til konfigurationsvariablen $WebPath."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Handle RT_SiteConfig.pm permissions?"
msgstr "HÃ¥ndter rettigheder for RT_Siteconfig.pm"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"The RT web interface needs access to the database password, stored in the "
"main RT configuration file. Because of this, the file is made readable by "
"the www-data group in normal setups. This may have security implications."
msgstr ""
"RT-internetbrugerfladen kræver adgang til databaseadgangskoden, gemt i "
"hovedkonfigurationsfilen for RT. På grund af dette, gøres filen læsbar "
"for www-data-gruppen i normale opsætninger. Dette kan have sikkerhedsmæssige "
"følger."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"If you reject this option, the file will be readable only by root, and you "
"will have to set up appropriate access controls yourself."
msgstr ""
"Hvis du afviser denne indstililng, vil filen kun kunne læses af administrator, "
"og du skal selv opsætte en passende adgangskontrol."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"With the SQLite backend, this choice will also affect the permissions of "
"automatically-generated local database files."
msgstr ""
"Med SQLite-motoren vil dette valg også påvirke rettighederne for automatisk "
"oprettede lokale databasefiler."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Broken SQLite file"
msgstr "Ã?delagt SQLite-fil"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Due to a bug in earlier versions of this package, the RT database has been "
"placed in /var/lib/dbconfig-common/sqlite3/request-tracker3.8/_DBC_DBNAME_ "
"rather than its intended location."
msgstr ""
"PÃ¥ grund af en fejl i tidligere versioner af denne pakke, er RT-databasen "
"blevet placeret i /var/lib/dbconfig-common/sqlite3/request-tracker3.8/_DBC_DBNAME_ "
"fremfor på sin forventet placering."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"After this installation completes, you will need to manually move the file "
"to its correct location (see /etc/request-tracker3.8/RT_SiteConfig.d/51-"
"dbconfig-common). RT will not work until this action is taken."
msgstr ""
"Efter at denne installation er færdig, skal du manuelt flytte filen "
"til sin korrekte placering (se /etc/request-tracker3.8/RT_SiteConfig.d/51-"
"dbconfig-common). RT vil ikke virke, før dette er udført."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Install cron jobs?"
msgstr "Installer cron-job?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Some features of RT depend on cron jobs, and they can be set up for you by "
"this package. You should normally accept this option unless you are working "
"on a snapshot of data (and would like to avoid events which send out email "
"to users) or this system will be part of a cluster (in which case only one "
"system should have cron jobs enabled)."
msgstr ""
"Nogle funktioner i RT afhænger af cron-job, og de kan opsættes for dig med "
"denne pakke. Du skal normalt acceptere denne indstilling med mindre du "
"arbejder med et øjebliksbillede af data (og ønsker at undgå hændelser som "
"udsender e-post til brugere) eller hvis dette system skal være en del af "
"en klynge (i dette tilfælde bør kun et system have cron-job aktiveret)."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Initial root password for RT system:"
msgstr "Oprindelig administratoradgangskode for RT-system:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"The RT system will be populated with an initial superuser, named 'root', and "
"the password you provide here will be used as the initial password of this "
"superuser. It should be five characters or more."
msgstr ""
"RT-systemet vil blive udfyldt med en opstartssuperbruger, navngivet »root«, og "
"adgangskoden du angiver her vil blive brugt som opstartsadgangskode for denne "
"superbruger. Adgangskoden skal være på fem tegn eller mere."


Reply to: