[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates postgreyPackage: postgrey
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish postgrey translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/postgrey$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
da.po: 3 oversatte tekster.

bye
Joe
# Danish translation postgrey.
# Copyright (C) 2011 postgrey & nedenstående oversætttere.
# This file is distributed under the same license as the postgrey package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postgrey\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: postgrey@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-30 06:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-22 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../postgrey.templates:2001
msgid "Default TCP port change"
msgstr "Standardændring af TCP-port"

#. Type: error
#. Description
#: ../postgrey.templates:2001
msgid ""
"Postgrey is now listening on port 10023 (rather than 60000), which brings "
"its behavior closer to the default upstream settings."
msgstr ""
"Postgrey lytter nu på port 10023 (fremfor 60000), hvilket gør at dens "
"opførsel er tættere på standarden for opstrømsindstillinger."

#. Type: error
#. Description
#: ../postgrey.templates:2001
msgid ""
"You will need to adjust its configuration (usually in /etc/postfix/main.cf) "
"accordingly."
msgstr ""
"Du skal på samme måde justere dens konfiguration (normalt i "
"/etc/postfix/main.cf)."


Reply to: