[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates phpmyadminPackage: phpmyadmin
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/phpmyadmin$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
9 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation for phpmyadmin.
# Copyright (C) 2011 phpmyadmin og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the phpmyadmin package.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2004, 2006, 2007
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: phpmyadmin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-16 14:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-04 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: da\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Web server to reconfigure automatically:"
msgstr "Internetserver der skal sættes op automatisk:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please choose the web server that should be automatically configured to run "
"phpMyAdmin."
msgstr ""
"Vælg venligst den internetserver som skal konfigureres til automatisk "
"at køre phpMyAdmin."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Username for web-based setup system:"
msgstr "Brugernavn på internetbaseret opsætningssystem:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid ""
"The setup system for phpMyAdmin may be used, after installation, from http://";
"localhost/phpmyadmin/setup/index.php."
msgstr ""
"Opsætningssystemet for phpMyAdmin kan bruges efter installation fra http://";
"localhost/phpmyadmin/setup/index.php."

#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid ""
"Access to this system requires identification with a username and a password."
msgstr ""
"Adgang til dette system kræver identifikation med et brugernavn og en adgangskode."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you leave this field empty, the default username ('admin') will be used."
msgstr ""
"Hvis dette felt bliver efterladt tomt, vil standardbrugernavnet (»admin«) "
"blive brugt."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Password for web-based setup system:"
msgstr "Adgangskode for det internetbaseret opsætningssystem:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Usernames and passwords may be managed with the `htpasswd' command and are "
"stored in /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup."
msgstr ""
"Brugernavne og adgangskoder kan håndteres med kommandoen »htpasswd« og gemmes "
"i /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"If you leave this field empty, access to the web-based setup will be "
"disabled."
msgstr ""
"Hvis feltet efterlades tomt, vil adgang til den internetbaserede opsætning "
"være deaktiveret."Reply to: