[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates apt-buildPackage: apt-build
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/apt-build$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
11 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation for apt-build.
# Copyright (C) 2010 apt-build og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the apt-build package.
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>, 2005.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt-build\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: acid@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-12 11:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-30 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Directory used by apt-build to download and build packages:"
msgstr "Mappe brugt af apt-build til at hente og bygge pakker:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Directory used to store packages built by apt-build:"
msgstr "Mappe der skal bruges til at gemme pakker bygget af apt-build:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Add apt-build repository to sources.list?"
msgstr "Tilføj arkivet apt-build til sources.list?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"In order to install built package via APT, you must add a line like this to "
"your sources.list:\n"
"  deb file:${repo} apt-build main"
msgstr ""
"For at installere byggede pakker via APT, skal du tilføje en linje som denne "
"til din sources.list:\n"
"  deb file:${repo} apt-build main"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "Light, Medium, Strong"
msgstr "Let, Mellem, Stærk"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid "Optimization level:"
msgstr "Optimeringsniveau:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"These are equivalent to -O1, -O2 and -O3. Optimization level is time "
"dependant. The higher optimization level you choose, more time will be "
"required for compiling, but the faster your programs will be. Warning: "
"Strong optimization may lead to stability problems."
msgstr ""
"Disse er lig med -01, -02 og -03. Optimeringsniveauet er tidsafhængigt. Jo "
"højere niveau du vælger, jo mere tid vil kompilering tage, men jo hurtigere "
"vil dine programmer køre. Advarsel: Stærk optimering kan føre til "
"stabilitetsproblemer."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5001 ../templates:6001 ../templates:7001 ../templates:8001
#: ../templates:9001 ../templates:10001
msgid "Architecture:"
msgstr "Arkitektur:"

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5001 ../templates:6001 ../templates:7001 ../templates:8001
#: ../templates:9001 ../templates:10001
msgid ""
"If your architecture is not here, choose one and edit your configuration "
"file (/etc/apt/apt-build.conf) by hand, and please do a wishlist bugreport."
msgstr ""
"Hvis din arkitektur ikke er her, vælg en og rediger manuelt din opsætningsfil "
"(/etc/apt/apt-build.conf), og opret en fejlrapport imod denne pakke (wishlist)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Options to add to gcc:"
msgstr "Indstillinger der skal tilføjes til gcc:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Options to add to make:"
msgstr "Indstilinger der skal tilføjes til make:"Reply to: