[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates spamprobePackage: spamprobe
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/spamprobe$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
4 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation for spamprobe.
# Copyright (C) 2010 spamprobe og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the spamprobe package.
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>, 2005.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: spamprobe\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: spamprobe@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-05 14:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-30 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Upgrading to Berkeley DB 4.8"
msgstr "Opgraderer til Berkely DB 4.8"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"As of spamprobe 1.4d-6, the database format changed to Berkeley DB 4.8 and "
"spamprobe is no longer able to modify databases using an older format."
msgstr ""
"Fra og med spamprobe 1.4d-6 er databaseformatet ændret til Berkely DB 4.8, "
"og spamprobe er ikke længere i stand til at ændre databaser, der bruger "
"et ældre format."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Since there is no general way to locate all existing databases, no automatic "
"upgrade is attempted. A manual upgrade path using spamprobe export/import is "
"outlined in the 'DATABASE MAINTENANCE' section of the spamprobe(1) manual "
"page."
msgstr ""
"Eftersom der ikke er en generel metode, man kan bruge, som finder alle "
"eksisterende databaser, så vil jeg ikke forsøge at opgradere automatisk. En "
"manuel opgraderingsmetode ved hjælp af spamprobe eksport/import er beskrevet "
"i afsnittet »DATABASE MAINTENANCE« i manualen spamprobe(1)."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"All spamprobe users on this system should be informed of this change and "
"advised to read the README.Debian file."
msgstr ""
"Alle spamprobebrugere på dette system bør informeres om denne ændring og "
"rådes til at læse filen README.Debian."Reply to: