[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates otrs2Package: otrs2
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/otrs2$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
2 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation otrs2.
# Copyright (C) 2010 otrs2 og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as otrs2 package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: otrs2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: otrs2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-15 16:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-29 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Should the database user name be reset to otrs?"
msgstr "Skal databasens brugernavn nulstilles til otrs?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"You have configured ident authentication, which is recommended, together "
"with a database username that is not the default 'otrs'. That will only work "
"with special hand crafted PostgreSQL setups. It is recommended to reset the "
"username to 'otrs'. If you do not choose this option and the installation "
"fails you should consult the file /usr/share/doc/otrs2/README.Debian."
msgstr ""
"Du har konfigureret ident-godkendelse, hvilket anbefales, sammen med et "
"brugernavn til databasen som ikke er standarden »otrs«. Dette vil kun virke "
"med speciel håndlavet PostgreSQL-opsætning. Det anbefales derfor at nulstille "
"brugernavnet til »otrs«. Hvis du ikke vælger denne indstilling og "
"installationen fejler bør du konsultere filen /usr/share/doc/otrs2/README.Debian."


Reply to: