[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates gangliaPackage: ganglia
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/ganglia$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
4 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation ganglia.
# Copyright (C) 2010 ganglia og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as ganglia package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ganglia\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ganglia@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-29 20:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-28 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ganglia-webfrontend.templates:2001
msgid "Automatically configure apache2?"
msgstr "Konfigurer automatisk apache2?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ganglia-webfrontend.templates:2001
msgid ""
"The ganglia front-end will be unavailable until a web server is configured. "
"Automatic configuration can be performed for the Apache 2 web server."
msgstr ""
"Brugergrænsefladen til ganglia vil være utilgængelig indtil en internetserver "
"er konfigureret. Automatisk konfiguration kan udføres for Apache 2-internetserveren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ganglia-webfrontend.templates:3001
msgid "Restart apache2?"
msgstr "Genstart apache2?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ganglia-webfrontend.templates:3001
msgid ""
"In order to activate the new configuration, the web server needs to be "
"restarted. If you choose not to do this automatically, you should do so "
"manually at the first opportunity."
msgstr ""
"For at aktivere den nye konfiguration, skal internetserveren genstartes. "
"Hvis du vælger ikke at gøre dette automatisk, bør du gøre dette manuelt, "
"ved den første lejlighed som byder sig."


Reply to: