[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates rkhunterPackage: rkhunter
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/rkhunter$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
7 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation rkhunter.
# Copyright (C) 2010 rkhunter & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as rkhunter package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rkhunter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: rkhunter@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-12 01:13+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-28 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Activate daily run of rkhunter?"
msgstr "Aktiver daglig kørsel af rkhunter?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you choose this option, rkhunter will be run automatically by a daily "
"cron job."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling, vil rkhunter køre automatisk via et "
"dagligt cronjob."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Activate weekly update of rkhunter's databases?"
msgstr "Aktiver ugentlig opdatering af rkhunters databaser?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you choose this option, rkhunter databases will be updated automatically "
"by a weekly cron job."
msgstr ""
"Hvis du vælger denne indstilling, vil rkhunters databaser blive opdateret "
"automatisk af et ugentligt cronjob."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Automatically update rkhunter's file properties database?"
msgstr "Opdater automatisk rkhunters database for filegenskaber?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The file properties database can be updated automatically by the package "
"management system."
msgstr ""
"Databasen for filegenskaber kan automatisk opdateres af "
"pakkehåndteringssystemet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"This feature is not enabled by default as database updates may be slow on "
"low-end machines. Even if it is enabled, the database won't be updated if "
"the 'hashes' test is disabled in rkhunter configuration."
msgstr ""
"Denne funktion er ikke aktiveret som standard, da databaseopdateringer kan "
"gå langsomt på mindre maskiner. Selv hvis den er aktiveret, vil databaserne "
"ikke blive opdateret, hvis testen »hashes« er deaktiveret i "
"rkhunter-konfigurationen."


Reply to: