[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates xymonPackage: xymon
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/xymon$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
5 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation xymon.
# Copyright (C) 2010 xymon & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as xymon package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xymon\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xymon@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-08 15:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-28 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../xymon-client.templates:2001
msgid "Hobbit server:"
msgstr "Hobbitserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xymon-client.templates:2001
msgid ""
"Please enter the network address used to access the Hobbit server(s). If you "
"use multiple servers, use a space-separated list of addresses."
msgstr ""
"Indtast venligst netværksadressen brugt til at tilgå Hobbitserveren. Hvis du "
"bruger flere servere, så brug en mellemrumsadskilt liste for adresserne."

#. Type: string
#. Description
#: ../xymon-client.templates:2001
msgid ""
"Using host names instead of IP addresses is discouraged in case the network "
"experiences DNS failures."
msgstr ""
"Brug af værtsnavne i steden for IP-adresser frarådes i tilfælde af at "
"netværket oplever DNS-fejl."

#. Type: string
#. Description
#: ../xymon-client.templates:3001
msgid "Client hostname:"
msgstr "Klientværtsnavn:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xymon-client.templates:3001
msgid ""
"Please enter the host name used by the Hobbit client when sending reports to "
"the Hobbit server. This name must match the name used in the bb-hosts file "
"on the Hobbit server."
msgstr ""
"Indtast venligst værtsnavnet brugt af Hobbitklienten, når der indsendes rapporter "
"til Hobbitserveren. Dette navn skal svare til navnet brugt i bb-hosts-filen på "
"Hobbitserveren."


Reply to: