[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates aegisPackage: aegis
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/aegis$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
6 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation aegis.
# Copyright (C) 2010 aegis & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the aegis package.
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>, 2004.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: aegis 4.24.3-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: aegis@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-14 22:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-04 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../aegis.templates:1001
msgid "/var/lib/aegis not on a local drive"
msgstr "/var/lib/aegis er ikke på et lokalt drev"

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../aegis.templates:1001 ../aegis.templates:2001
msgid ""
"Aegis requires that /var/lib/aegis be owned by sys.sys and be set-gid, and "
"group writable."
msgstr ""
"Aegis kræver at /var/lib/aegis er ejet af sys.sys, har 'set-gid' sat og er "
"gruppeskrivbar."

#. Type: note
#. Description
#: ../aegis.templates:1001
msgid ""
"Your /var/lib/aegis is on a remote partition, most likely an NFS server. "
"This could cause the postinst to fail, since the script may not have "
"permission to change the owner/permissions of the directory on the remote "
"server."
msgstr ""
"Mappen /var/lib/aegis befinder sig på en ekstern partition, højst sandsynligt en "
"NFS-server. Dette kan medføre at postinst fejler, da skriptet måske "
"ikke har rettigheder til at ændre ejer/rettigheder på den eksterne maskine."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../aegis.templates:1001 ../aegis.templates:2001
msgid ""
"If this happens, change the permissions on the NFS server, or ask the server "
"administrator to do it for you."
msgstr ""
"Hvis dette sker, så skal du ændre rettighederne på NFS-serveren, eller "
"spørge serveradministratoren om at gøre det for dig."

#. Type: note
#. Description
#: ../aegis.templates:2001
msgid "/var/lib not on a local drive"
msgstr "/var/lib er ikke på et lokalt drev"

#. Type: note
#. Description
#: ../aegis.templates:2001
msgid ""
"Your /var/lib is on a remote partition, most likely an NFS server. This "
"could cause the postinst to fail, since the script may not have permission "
"to change the owner/permissions of the directory on the remote server."
msgstr ""
"Mappen /var/lib befinder sig på en ekstern partition, højst sandsynligt en "
"NFS-server. Dette kan medføre at postinst fejler, da skriptet måske ikke har "
"rettigheder til at ændre ejer/rettigheder på den eksterne maskine."

Reply to: