[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates strongswanPackage: strongswan
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/strongswan$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
46 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation strongswan.
# Copyright (C) 2010 strongswan & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the strongswan package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: strongswan\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-28 10:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-04 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid "Old runlevel management superseded"
msgstr "Erstattede tidligere kørselsniveauhåndtering"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid ""
"Previous versions of the strongSwan package gave a choice between three "
"different Start/Stop-Levels. Due to changes in the standard system startup "
"procedure, this is no longer necessary or useful. For all new installations "
"as well as old ones running in any of the predefined modes, sane default "
"levels will now be set. If you are upgrading from a previous version and "
"changed your strongSwan startup parameters, then please take a look at NEWS."
"Debian for instructions on how to modify your setup accordingly."
msgstr ""
"Tidligere versioner af pakken strongSwan havde et valg mellem tre forskellige "
"start-/stopniveauer. På grund af ændringer i den normale procedure for "
"systemopstart, er dette ikke længere nødvendigt eller brugbart. For alle nye "
"installationer samt ældre installationer der kører i en af de prædefinerede "
"tilstande, vil standardniveauer for sane ikke blive angivet. Hvis du opgraderer "
"fra en tidligere version og ændrede dine opstartsparametre i strongSwan, så "
"kig venligst i NEWS.Debian for instruktioner om hvordan du ændrer din "
"opsætning, så den passer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid "Restart strongSwan now?"
msgstr "Genstart strongSwan nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid ""
"Restarting strongSwan is recommended, since if there is a security fix, it "
"will not be applied until the daemon restarts. Most people expect the daemon "
"to restart, so this is generally a good idea. However, this might take down "
"existing connections and then bring them back up, so if you are using such a "
"strongSwan tunnel to connect for this update, restarting is not recommended."
msgstr ""
"Genstart af strongSwan anbefales, da det er en sikkerhedsrettelse, rettelsen "
"vil ikke træde i kraft før dæmonen genstartes. De fleste forventer at dæmonen "
"genstartes, så dette er generelt en god ide. Det kan dog lægge eksisterende "
"forbindelser ned og så få dem op igen, så hvis du bruger sådan en strongSwan-tunnel"
"til at forbinde for denne opdatering, anbefales en genstart ikke."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid "Start strongSwan's IKEv1 daemon?"
msgstr "Start strongSwans IKEv1-dæmon?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid ""
"The pluto daemon must be running to support version 1 of the Internet Key "
"Exchange protocol."
msgstr ""
"Dæmonen pluto skal køre for at understøtte version 1 af Internet Key "
"Exchange-protokollen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid "Start strongSwan's IKEv2 daemon?"
msgstr "Start streongSwans IKEv2-dæmon?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"The charon daemon must be running to support version 2 of the Internet Key "
"Exchange protocol."
msgstr ""
"Dæmonen charon skal køre for at understøtte version 2 af Internet Key "
"Exchange-protokollen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "Use an X.509 certificate for this host?"
msgstr "Brug et X.509-certifikat for denne vært?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid ""
"An X.509 certificate for this host can be automatically created or imported. "
"It can be used to authenticate IPsec connections to other hosts and is the "
"preferred way of building up secure IPsec connections. The other possibility "
"would be to use shared secrets (passwords that are the same on both sides of "
"the tunnel) for authenticating a connection, but for a larger number of "
"connections, key based authentication is easier to administer and more "
"secure."
msgstr ""
"Et X.509-certifikat for denne vært kan oprettes automatisk eller importeres. "
"Det kan bruges til at godkende IPsec-forbindelser til andre værter og er den "
"foretrukne måde at opbygge sikre IPsec-forbindelser. Den anden mulighed "
"ville være at bruge delte hemmeligheder (adgangskoder der er de samme på "
"begge sider af tunnelen) til godkendelse af en forbindelse, men for et større "
"antal forbindelser, er nøglebaseret godkendelse nemmere at administrere og mere "
"sikkert."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid ""
"Alternatively you can reject this option and later use the command \"dpkg-"
"reconfigure strongswan\" to come back."
msgstr ""
"Alternativt kan du afvise denne indstilling og senere bruge kommandoen »dpkg-"
"reconfigure strongswan«."

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid "create"
msgstr "opret"

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid "import"
msgstr "importer"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7002
msgid "Methods for using a X.509 certificate to authenticate this host:"
msgstr "Metoder hvormed et X.509-certifikat kan bruges til at godkende denne vært:"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7002
msgid ""
"It is possible to create a new X.509 certificate with user-defined settings "
"or to import an existing public and private key stored in PEM file(s) for "
"authenticating IPsec connections."
msgstr ""
"Det er muligt at oprette et nyt X.509-certifikat med brugerdefineret opsætning "
"eller at importere en eksisterende offentlig og privat nøgle gemt i PEM-filer "
"for godkendelse af IPsec-forbindelser."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7002
msgid ""
"If you choose to create a new X.509 certificate you will first be asked a "
"number of questions which must be answered before the creation can start. "
"Please keep in mind that if you want the public key to get signed by an "
"existing Certificate Authority you should not select to create a self-signed "
"certificate and all the answers given must match exactly the requirements of "
"the CA, otherwise the certificate request may be rejected."
msgstr ""
"Hvis du vælger at oprette et nyt X.509-certifikat, vil du først blive spurgt "
"om et antal spørgsmål, som skal besvares før oprettelsen kan begynde. Husk "
"venligst at hvis du ønsker at den offentlige nøgle skal underskrives af et "
"eksisterende Certificate Authority, så bør du ikke vælge at oprette et "
"certifikat underskrevet af dig selv og alle svarene skal svare præcis til "
"krævene i CA'en, ellers vil certifikatanmodningen blive afvist."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7002
msgid ""
"If you want to import an existing public and private key you will be "
"prompted for their filenames (which may be identical if both parts are "
"stored together in one file). Optionally you may also specify a filename "
"where the public key(s) of the Certificate Authority are kept, but this file "
"cannot be the same as the former ones. Please also be aware that the format "
"for the X.509 certificates has to be PEM and that the private key must not "
"be encrypted or the import procedure will fail."
msgstr ""
"Hvis du ønsker at importere en eksisterende offentlig og privat nøgle, vil "
"du blive spurgt om deres filnavne (som kan være identiske, hvis begge er "
"gemt sammen i en fil). Du kan valgfrit angive et filnavn hvor de offentlige "
"nøgler fra Certificate Authority opbevares, men denne fil kan ikke være den "
"samme som den tidligere. Vær venligst også opmærksom på at formatet for "
"X.509-certifikatet skal være PEM, og at den private nøgle ikke må være "
"krypteret, ellers vil importproceduren fejle."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid "File name of your PEM format X.509 certificate:"
msgstr "Filnavn på dit PEM-formateret X.509-certifikat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing your X.509 certificate in "
"PEM format."
msgstr ""
"Indtast venligst placeringen på filen der indeholder dit X.509-certifikat i "
"PEM-format."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid "File name of your PEM format X.509 private key:"
msgstr "Filnavn på din private PEM-formateret X.509-nøgle:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing the private RSA key "
"matching your X.509 certificate in PEM format. This can be the same file "
"that contains the X.509 certificate."
msgstr ""
"Indtast venligst placeringen på filen, der indeholder den private RSA-nøgle "
"der svarer til dit X.509-certifikat i PEM-format. Dette kan være den samme "
"fil som indeholder X.509-certifikatet."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid "File name of your PEM format X.509 RootCA:"
msgstr "Filnavn på dit PEM-formaterede X.509-RootCA:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid ""
"Optionally you can now enter the location of the file containing the X.509 "
"Certificate Authority root used to sign your certificate in PEM format. If "
"you do not have one or do not want to use it please leave the field empty. "
"Please note that it's not possible to store the RootCA in the same file as "
"your X.509 certificate or private key."
msgstr ""
"Du kan nu valgfrit indtaste placeringen på filen, der indeholder X.509 Certificate "
"Authority-root brugt til at underskrive dit certifikat i PEM-format. Hvis "
"du ikke har et eller ikke ønsker at bruge det så efterlad dette felt tomt. "
"Bemærk venligst at det ikke er muligt at gemme RootCA'en i den samme fil som "
"dit X.509-certifikat eller din private nøgle."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid "Please enter which length the created RSA key should have:"
msgstr "Indtast venligst hvilken længde den oprettede RSA-nøgle skal have:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"Please enter the length of the created RSA key. It should not be less than "
"1024 bits because this should be considered unsecure and you will probably "
"not need anything more than 4096 bits because it only slows the "
"authentication process down and is not needed at the moment."
msgstr ""
"Indtast venligst længden på den oprettede RSA-nøgle. Den bør ike være "
"mindre end 1024 bit, da dette er usikkert, og du vil sikkert ikke have "
"brug for mere end 4096 bit, da det kun sløver godkendelsesprocessen ned "
"og behovet ikke er der i øjeblikket."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid "Create a self-signed X.509 certificate?"
msgstr "Opret et X.509-certifikat du selv har underskrevet?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"Only self-signed X.509 certificates can be created automatically, because "
"otherwise a Certificate Authority is needed to sign the certificate request. "
"If you choose to create a self-signed certificate, you can use it "
"immediately to connect to other IPsec hosts that support X.509 certificate "
"for authentication of IPsec connections. However, using strongSwan's PKI "
"features requires all certificates to be signed by a single Certificate "
"Authority to create a trust path."
msgstr ""
"Kun X.509-certifikater du selv har underskrevet kan oprettes automatisk, da "
"en Certifikat Authority ellers er nødvendig for at certifikatforespørgslen "
"biver underskrevet. Hvis du vælger at oprette et certifikat, du selv underskriver, "
"kan du umiddelbart bruge det efterfølgende til at forbinde til andre IPsec-værter "
"som understøtter X.509-certifikater til godkendelse af IPsec-forbindelser. Brug af "
"strongSwans PKI-funktioner kræver dog at alle certifikater skal være underskrevet "
"af en Certificate Authority for at oprette en troværdighed."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"If you do not choose to create a self-signed certificate, only the RSA "
"private key and the certificate request will be created, and you will have "
"to sign the certificate request with your Certificate Authority."
msgstr ""
"Hvis du vælger ikke at oprette et certifikat, du selv har underskrevet, "
"vil kun den private RSA-nøgle og certifikatforespørgslen blive oprettet, "
"og du vil skulle underskrive certifikatforespørgslen med dit Certificate "
"Authority."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid "Country code for the X.509 certificate request:"
msgstr "Landekode for X.509-certifikatforespørgslen:"

# hvad er det for en tobogstavskode de henviser til her? DA eller DK.
# ISO 3166 som de nævner efterfølgende er trecifret (DNK), men underdelen af 
# 3166 er tocifret og DK for Danmark, men det dækker områderne i Danmark 
# som Midtjylland DK-82 med flere.
#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid ""
"Please enter the two-letter code for the country the server resides in (such "
"as \"AT\" for Austria)."
msgstr ""
"Indtast venligst koden, der består af to bogstaver, for landet hvor serveren "
"befinder sig (såsom »DK« for Danmark)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid ""
"OpenSSL will refuse to generate a certificate unless this is a valid ISO-"
"3166 country code; an empty field is allowed elsewhere in the X.509 "
"certificate, but not here."
msgstr ""
"OpenSSL vil nægte at oprette et certifikat med mindre dette er en gyldig "
"ISO-3166 landekode. Et tomt felt er tilladt andre steder i X.509-certifikatet "
"men ikke her."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid "State or province name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Stat eller provinsnavn for X.509-certifikatforespørgslen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid ""
"Please enter the full name of the state or province the server resides in "
"(such as \"Upper Austria\")."
msgstr ""
"Indtast venligst det fulde navn på staten eller provinsen som serveren "
"befinder sig i (såsom »Nordjylland«)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid "Locality name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Lokalitetsnavn for X.509-certifikatforespørgslen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid ""
"Please enter the locality the server resides in (often a city, such as "
"\"Vienna\")."
msgstr ""
"Indtast venligst lokaliteten hvor serveren befinder sig (ofte en by, "
"såsom »�rhus«)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid "Organization name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Organisationsnavn for X.509-certifikatforespørglsen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid ""
"Please enter the organization the server belongs to (such as \"Debian\")."
msgstr ""
"Indtast venligst organisationen som serveren tilhører (såsom »Debian«)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgstr "Organisationsgruppe for X.509-certifikatforespørgslen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid ""
"Please enter the organizational unit the server belongs to (such as "
"\"security group\")."
msgstr ""
"Indtast venligst organisationsgruppen som serveren tilhører (såsom "
"»sikkerhedsafdelingen«)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid "Common Name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Betegnelsen for X.509-certifikatforespørgslen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid ""
"Please enter the Common Name for this host (such as \"gateway.example.org\")."
msgstr ""
"Indtast venligst betegnelsen (navnet) for denne vært (såsom »gateway.eksempel.org«)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid "Email address for the X.509 certificate request:"
msgstr "E-post-adresse for X.509-certifikatforespørgslen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid ""
"Please enter the email address of the person or organization responsible for "
"the X.509 certificate."
msgstr ""
"Indtast venligst e-post-adressen på personen eller organisationen der er "
"ansvarlig for X.509-certifikatet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:20001
msgid "Enable opportunistic encryption?"
msgstr "Aktiver opportunistisk kryptering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:20001
msgid ""
"This version of strongSwan supports opportunistic encryption (OE), which "
"stores IPSec authentication information in DNS records. Until this is widely "
"deployed, activating it will cause a significant delay for every new "
"outgoing connection."
msgstr ""
"Denne version af strongSwan understøtter opportunistisk kryptering (OE), "
"som gemmer IPSec-godkendelsesinformation i DNS-punkter. Indtil dette "
"er udbredt, vil aktivering medføre en væsentlig forsinkelse for hver "
"ny udgående forbindelse."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:20001
msgid ""
"You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want it. "
"It may break the Internet connection (default route) as the pluto daemon "
"starts."
msgstr ""
"Du skal kun aktivere opportunistisk kryptering, hvis du er sikker på, at du "
"ønsker det. Det kan få internetforbindelsen til at gå ned (standardrute), når "
"plutodæmonen starter op."Reply to: